دانشجو دانلود
پروژه مقاله یک روش مدرن برای آنالیز کلاسیک رشد گیاه در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه مقاله یک روش مدرن برای آنالیز کلاسیک رشد گیاه در pdf دارای 56 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مقاله یک روش مدرن برای آنالیز کلاسیک رشد گیاه در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله یک روش مدرن برای آنالیز کلاسیک رشد گیاه در pdf

مقدمه

روشها

ابزار نرم افزار

آنالیز بافت گیاه در محصولات زراعی;

روشهای تجزیه ای;

دنبال کردن پیشنهادات;

حوزه تحقیقاتی;

لیست قوانین نامگذاری فنی;

بررسی رشد گیاه منفرد

مفاهیم فنی پایه

بررسی های تابعی و کلاسیک

میزان رشد مطلق

میزان رشد نسبی;

نسبتهای ساده

نسبت‌های رشد مرکب;

اساس تخمین

میزان رشد مطلق

وابستگی;

میزان رشد نسبی;

وابستگی;

نسبتهای ساده

نسبت وزن برگ;

ضریب آلومتریک ساقه- ریشه

ارتباط;

نسبتهای رشد مرکب;

نسبت جذب ویژه

ارتباط;

ارتباطات درونی;

ابزارهایی برای انجام تخمین

بررسیهای تابعی;

تیپ هفت تابعی CSR

مدلسازی تیپهای تابع: قوانین کلی مستقل

مدلسازی تیپهای متابع با سیستم C . S.R

تولیدات آزمایشی;

پدیده Tramplixy (پایمال شدگی)

شبیه سازی رشد جمعیت

رقابت در حاشیه های فضای C. S. R

نتایج و بحث;

رقابت در ترکیبات کمپلکس:  کل تیپها. کل شرایط;

نتایج

آنالیز بافت گیاه در محصولات زراعی

آنالیز بافت گیاه راهنمای مفید برای بازدهی باروری محصول زارعی محسوب می شود این بررسیها تعیین می کنند چه نوع تغذیه ای، به چه میزان استفاده شود و نیز بهترین زمان و روش استفاده را مشخص می کند. این راهنمایهای تفسیر شده در مورد برخی محصولات فرضاً آسپاراگوس ابتدا تخمین زده می شود و بعد اصلاح می شود این موارد بطور دائم مورد اصلاح قرار می گیرد و داده های بیشتری در ارتباط با غلظتهای مواد غذایی و ایجاد محصول بدست می آید

احتمالاً بزرگترین متغیر در آنالیز محصولات زارعی مربوط به سن گیاه هنگام نمونه برداری است دوره رشد غالب محصولات می تواند خیلی گسترده باشد برای مثال، کاهو در دره سالیناس (Salinas ) ممکن است طی تنها 63 روز رشد و یا بدو یا  به مدت 145 روز سیب زمینی ها کمتر از 100 روز رشد می کنند سایر گیاهان به بیش از 150 روز نیاز دارند از اینجا معلوم می شود که یک انتخاب نمی تواند بر اساس شمار روزهای دقیق آن در برخی گیاهان مشکل است

برای سیب زمینی ما این دوره را اینطور توصیف می کنیم. گیاه با 12 اینچ ارتفاع، شکل برآمدگی (توبر)، بلوغ

در گوجه فرهنگی، اولین قرمزی رنگ اولین میوه و از بین میوه رسیده در کانتالوپس، شکل میوه، میوه نیم رشد یافته اولین میوه رسیده

مراحل رشد سبزیجات برگی مثل اسفناج بوسیله عوامل زیر توصیف می شود: جوانی.، رشد نیمه و بلوغ بهتر است که به جای اینکه در نمونه برداریس روی تعداد زیاد نمونه در یک زمان متمرکز شویم، نمونه برداری را در مارحل متعدد رشد انجام دهیم. غلظت مواد غذایی در محصول سیب زمینی با رشد سریع می تواند 100% در یک هفته تغییر کند. تغییر در غلظت با زمان یکی از بهترین یک محصول خالص، حداقل سه نمونه مورد نیاز است. اگر تنها قادر به یک نمونئه برداری هستیم. معتبرترین اطلاع برای N و P به طور کلی، اینکه کداک بخش از کیاه مورد تجزیه واقع می شود برای k، نمونه از گیاهان با دفع برداشت می شوند به طور کلی، اینکه کدام بخش از گیاه مورد تجزیه واقع شود. چندان فرق نمی کند، پهنک برگ، دمبرگ، ساقه با هر جای دیگر حتی ریشه ها برای اهداف عملی، دمبرگها و بافت رگ برگ مورد استفاده قرار می گیرند. دمبرگها بیشتر در مورد سیب زمینی، گوجه فرنگی حبوبات، خربزه بکار می رود

بافت دمبرگ در مورد کاهو، کلم و ذرت شیرین و برخی محصولات دیگر بکار می رود. دمبرگ یا رگبرگها، نسبت به سایر قسمتها در دسترس ترند به عنوان مثال تحت اعظم برگهای گیاهانی چون کاهو نمونه های کوچکتر هم می تواند استفاده شود اینها
راحت تر تمیز، خشک و خورد می شوند

مقدار مواد غذایی در دمبرگها اغلب چندین بار بیشتر از پهنک است. یک برگ بالغ تازه اغلب برای K,P,N که روی بررسی انتخاب می شود را در اختیار ما می گذارد

حدود 40 واحد گیاهی در هر نمونه انتخاب می شود که 40 دمبرگ، رگبرگ با
پهنک برگ را شامل می شود نمونه ها باید 2 تا 3 برابر در مراحل مختلف رشد در نظر گرفته شوند اما برتری با نمونه هایی است که در مراحل گوناگون رشد هستند تا تعداد زیاد نمونه ها در یک مرحله زمانی. برای احتیاط، نمونه ها، در اب مقطر شسته می شوند تا گرد و غبرا و آلودگی علف کشها زدوده شود بعد نمونه ها را دریاکتهای ماغذی تمیز قرار می دهند و در دمای  خشک می کنند بعد از خشک کردن آنها را خورد کرده و در محلهای فاقد هوا نگه می دارند تا تجزیه شوند

روشهای تجزیه ای

 راهنماهای تفسری برای غلظت نیترات- نتروژن (No3-N ) P ( فسفر محلول در اسید لاستیک 2% ) و k کل بافت می باشد. ارتباط کاملاً خوبی برای Nو P بدست آمده سات. هنگامی که N خیلی پایین است N کل به طریق Kjebahl تعیین می شود که نسبت به حالت محلول یا شکست نیترات تخمین بهتری است روش تجزیه ای مذکور به وسیله جانسون (Johnson) و اولریک (ulrich) توصیف شده و برای استفاده در سبزیجات بکار رفت

برخی گیاهان مثل پیاز، نیترات خیلی کمی در برگهایشان جمع آوری می کنند. بنابراین ضرورت دارد که N کل را بجای سنجش No3-N برای ارزیابی حالت این کور بکار بریم


دنبال کردن پیشنهادات

 بزرگترین محدودیت در استفاده موثر از آنالیز بافت در تولید محصولات نباتی، به رشد و بلوغ خیلی سریع برخی سبزیجاات مربوط می شود در شرایط معمولی، محتوای غلایی بیشتر سبزیجات بندرت کاهش می یابد تا بدین ترتیب مقادیر کمبود را قبل از نمیه رشد بشناسیم. با گذشت زمان، که گیاه به حد کافی بزرگ شد و مورد نمونه برداری قرار گرفت، کمبود در آن تثبیت شده و این زمان برای استفاده از کودهای مکمل بسیار دیر است. افزودن N مکمل در آب یا آب پاش در محصولاتی مثل کاهو یا اسفناج موثر است. محصولات زراعی- نیاز به حمایت تغذیه ای کافی دارند تا رشد شدید و ممتدی داشته باشند. تمام موارد منطقی باید بکار گرفته شود تا باروری، این محصولات تامین شود. بنابراین استفاده از آنالیز بافت، به همراه آنالیز خاک برای تعیین کود مناسب جهت رشد ضرورت دارد آنالیز خاک برای تعیین مقدار نسبی P.، k، zn، قب لاز کاشتن گیاه و اینکه آیا این مواد باید به خاک افزوده شود یا نه ضروری است زیرا بیشترین تاثیر این عناصر زمانی است که آنها قبل از کاشت به خاک افزوده شوند اما در حین کاشت و یا بعد از کاشت گیاه تاثیر کمتری دارند. مشخص شده است که N تقریباً همیشه در محصول زراعی کالیفرنیا مورد نیاز است و بطور معمول در زمان کشت یا قبل از آن جهت شد اولیه بکار می رود. بقیه نیترات خاک می تواند بخشی از N مورد نیاز گیاه را تامین کند اما باید مراتب شستشوی نیترات به سمت پایین خاک طی جوانه زنی دانه رستهاد رشد اولیه بود

حوزه تحقیقاتی

 تحقیق روی کانوپیها سال قبل صورت گرفته و نتایج آن در توسعه روشها و طرز عمل بررسی ساختار کانویی و عملکرد آن در موقعیتهای متنوع گسترده ای بکار رفته  بعبارت دیگر، علاقه به سیستمهایی کشاورزی قابل نگهداری منجربه تحقیق در کاربرد کانویی به عنوان یک وسیله ورودی مناسب شده است. بهر حال، انتظار فوق العاده در استفاده از اطلاعاتی در مورد ژنوم گیاهی برای معلوم کردن یک مدل ساختاری رشد محصول، تا اینکه بتوانیم محصول را تحت یک داغنه وسیع آب و هوایی مورد بررسی قرار دهیم هنوز راه درازی در پیش داریم

لیست قوانین نامگذاری فنی

پرتو انتشاری: جزئی در پرتو خورشیدی که بوسیله ملکولها و ذرات هوا پراکنده
می شوند

پرتو مستقیم:  جزئی از پرتو خورشیدی که بطور مستقیم از خورشید آمده

ارتباط جریان دوار: یک روش میکرومتری تخمین جریانهای گازی از حرکت سه بعدی ذرات هوا و تشکیلات گازی آن

خورده شکاف: بخشی از آسمان که وقتی از پایین یک گیاه به آن نگاه می کنیم بوسیله شاخ و برگ پوسیده شده

نورگرایی: رشد گیاه، به سمت خورشید، بعنوان مثال تمایل برگ گلها در جهت مسیر نورانی

تابش:  مقدار انرژی خورشیدی که در هر ثانیه ( واحد زمان) به واحد سطح می رسد و (wm-2 )

چگالی سطح برگ:  نسبت ناحیه سطحی برگ یک گیاه به حجم فضای اشغال کرده آنرا می گویند

شاخص سطح برگ:  نسبت ناحیه سطحی برگ به ناحیه پیرامونی که بوسیله گیاه اشغال شده

ضریب خاموشی نور: یک ثابت که کم شدن نور را با عمق در یک وضعیت مشابه
طبقه بندی می کند

شاخص تفاوت طبیعی روش: یک شاخص سبزی سطح بکار رفته در درک جزئی استفاده از روشنایی سطح در باندهای قرمز و مادون قرمز

فتولوژی:  مطالعه زمانی مراحل عفونی مانند گلدهی در ارگانیزمها

لکه خورشیدی: یک پرتو نوری که از طریق یک شکاف در شاخ و برگ عبور کرده تا یک نقطه کوچک زمین را روشن نکند. موقعیت آن با حرکت نسبی زمین و خورشید تغییر می کند

برگهای خورشیدی: برگهایی که در نور شدید نمو می یابند و از نظر فیزیولوژیک و آناتومیک از برگهای سایه ای متفاوتند اینها کلفت ترند و میزان فتوسنتز بالاتری را در نور اشباع شده دارا هستند


بررسی رشد گیاه منفرد

1- مقدمه: اصطلاح آنالیز رشد گیاه به یک سری روشهای کمی بر می گردد که در آن کل سیستمهای گیاهی رشد یافته در شرایط طبیعی، نیمه طبیعی یا کنترل شده توصیف و تفسیر می شوند. آنالیز رشد گیاه یک تحقیق همه جانبه و کامل را در تفسیر شکل و عمل گیاه در تحقق مراحل درونی و کل گیاه یا محصول اولیه ساده ای همانند وزن، سطح، حجم، محتویات گیاه با اجزاء گیاه در تحقیق مراحل درونی و کل گیاه یا محصول استفاده می کند

با بررسیهای انجام شده در پایان قرن 19، آنالیز رشد گیاهی.، ابتدا فیزیولوژی گیاه و سپس کشاورزی و اخیراً اکولوژی تکامل ویزیولوژیک گیاه را معلوم می کند

2- در آنالیز ژهای رشد گیاه، یم فرق عملی و تاریخی بین ارگانیزم ( و پایین تر) و جمعیت ( و بالاتر ) وجود دارد این در سطح نیاز به بررسیهای متفاوتی دارند. هر چند مفهوم و سازگاری مشابهند. اما در هر جا بصورت جداگانه، مورد بحث قرار می گیرند. بطوریکه این عناوین آنالیز کل رشد گیاه را تحت عنوان اختصاصات دوره ای مورد بحث قرار می دهد. شکل و گاهی در تعداد است. برای مثال، آزمایشهای نوعی نشان داده است که هم در گیاهان یک ساله و هم در گیاهان پا یا در شرایط زایشی، گیاه بزرگ می شود و رشد همان مسیرتیپیک را دنبال می کند

زیرا تغییرات در وزن خشک کل، طی این دوران چند برابر شده که طی فازهای اولیه نمو قابل مشاهده است وقتی که داده ها را روی نمودارهای لگاریتمی ترانفرم می کنیم، فواید زاید حاصل می شود

یک فایده بصری، ترانسفورماسیون لگاریتمی این است که کل فازهای متوالی رشد کاملاً مشخص می شود، فایده آماری آن اینست که تغییر پذیری بین تکرارها در کل سریها یکدست می شود فایده ریاضی آن اینست که یک قدم اولیه در جهت برآورد نسبت رشد با بازده تابع صورت می گیرد و ترانسفرماسیونهای لگاریتمی مربوط به داده ای اولیه، واقعی و قابل استفاده می شوند

در یک طرح لگاریتمی، یک فاز رشد اولیه منفی یا صفر بوسیله دوره روبه بالا ( لگاریتم خطی) دنبال می شود و به یک ملات در حالت بلوغ و پیری گیاه می رسد این الگو در رشد گیاه یکساله در محیط تولید منفی کلیت دارد هر چند که تغییرات زیاد در اندازه وزن خشک بدست آمده، در تقارن منحنی و در پوشش مقیاس زمان وجود دارد

در گیاهان چند ساله، الگو در مرحله ابتدایی شبیه بالاست اما بعداً، حداقل در محیطهای معتدله، وزن خشک افزایش می یابد. شرایط محیطی روی اندازه رشد در کل مراحل تاثیر می گذارد. آنالیز رشد گیاهی، داده ها را بوسیله ابزارهای تطبیقی قوی مسخص می کند. تفاوتهای وراثنی در سطح ارگانیزمهای مختلف یا در سطح فازهای رشد می تواند وجود داسته باشد. برای مثال، میزان رشد در فاز Neair -exponetial در دانه رستهای درختی می تواند روزانه زیر 10% باشد، حتی تحت بهترین شرایط، اما میزان رشد در گیاهان علفی، جلبک بزرگتر، پیرتر با پیچیدگی بیشتر کمترین افزایش حداکثر میزان وزن خشک را در بردارد

 

مفاهیم فنی پایه

 بررسی های تابعی و کلاسیک:

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
يکشنبه شانزدهم 3 1395
(0) نظر
برچسب ها :
پروژه مقاله گذشته، حال و آینده جمعیت هلال احمر در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه مقاله گذشته، حال و آینده جمعیت هلال احمر در pdf دارای 44 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مقاله گذشته، حال و آینده جمعیت هلال احمر در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله گذشته، حال و آینده جمعیت هلال احمر در pdf

شکل گیری تفکر اولیه و بانی نهضت:  
ایرانیان و اصول بشردوستانه( ایران مهد نیکوکاری ):  
کمیته بین المللی صلیب سرخ:  
فدراسیون بین المللی جمعیت های صلیب سرخ و هلال احمر:  
اصول بنیادین نهضت بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر:  
نهضت و جوایز صلح نوبل:  
تصاویر زلزله هایتی  
مدیریت بحران درحوادث غیرمترقبه  
نقش وزارت بهداشت، درمان و مراکز وابسته به آن :  
نقش هلال احمر :  
نقش ارگانهای نظامی :  
نقش نیروهای مردمی و بسیج جامعه پزشکی :  
کمیته امداد :  
امور سازمانی و بین الملل  
نقش زنان در هلال احمر :  
منابع:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه مقاله گذشته، حال و آینده جمعیت هلال احمر در pdf

1-   مقابله با بلایا – جان اچ اونرا یک وشارون مک کواید –صفحه 1 نشرآرویچ

2-  براساس پژوهش کاربرد درمدیریت یکپارچه مخاطرات –دکتر قهرودی- ارایه شده درهمایش علمی مدیریت امداد ونجات

3-  برخورد با بلایای طبیعی – ترجمه عمیداطهری –  انتشارات روابط عمومی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

4-   مجله پیام هلال – شماره 121آبان

شکل گیری تفکر اولیه و بانی نهضت

هانری دونان تاجر سوئیسی در سفرش در شمال ایتالیا شاهد نبرد سولفرینو بود که بین سپاهیان فرانسوی و اتریشی و ساردینیایی صورت گرفته بود. در این جنگ وی با کمک مردم عادی محلی به زخمیان و آسیب دیدگان در دوطرف مخاصمه کمکهای شایان توجهی می کند و جان بسیاری از آنها را با حداقل امکانات موجود نجات می دهد. در بازگشت از سفرش کتابی را به نگارش در می آورد که سنگ بنایی می گردد برای ایجاد جمعیت هایی در تمام کشورهای دنیا در راستای کمک به اینگونه افراد در مواقع بروز جنگ و بعدها در کلیه بلایا و سوانح و سایر فعالیت های بشردوستانه

در حدود 140 سال قبل اولین قدمها بسیار لرزان و به کندی برداشته می شد. ولیکن به تدریج به همت انسانهای بی شماری که در این وادی قدم نهادند هم اکنون کمتر کشوری را می توان یافت که عضو رسمی این نهضت جهانی نباشد

هانری دونان که تمام دارایی و زندگی خود را وقف خدمت به ابناء بشر نمود در سال 1901 مبلغ جایزه صلح نوبل خود را درحالی که خود در نوانخانه ای در سوئیس زندگی می کرد، به امور خیریه واگذار نمود. این مرد بزرگ در سال 1910 حیات را بدرود گفت


ایرانیان و اصول بشردوستانه( ایران مهد نیکوکاری )

پیش و بیش از هر چیز مایلم سابقه ای از ایرانیان در این زمینه ارائه نمایم

« هیچ فرد در حال فرار را نکشید، جان هیچ مصدومی را نستانید، هیچ اسیری را گردن نزنید، مردگان را مثله نکنید، به داخل هیچ خانه یا سراپرده ای بدون اذن صاحب آن داخل نشوید. » ( خطبه 14 نهج البلاغه )

در این دیار در 600 سال پیش از میلاد مسیح، فرهنگ مذهبی برگرفته از تعالیم زرتشت پیامبر به اشکال اندیشه نیک، گفتار نیک و کردار نیک متجلی گشت. در این سرزمین 539 سال قبل از میلاد مسیح کورش به عنوان فرمانروای ایران بزرگ دوران هخامنشی، که به تعبیر مفسر بزرگ و عالیقدر قرآن کریم ( علامه طباطبائی ) همان « ذوالقرنین » می باشد، پس از فتح بدون جنگ بابل و برقراری صلح و امنیت در آنجا، بیانیه ای در راستای تأمین حقوق و آزادی های فردی، اجتماعی، سیاسی و مذهبی آحاد تحت امر خود صادر کرد بطوری که شموئیل، پیامبر بنی اسرائیل او را مسیح خداوند و شبان خداوند برای انسان ها نام نهاد و امروزه به عنوان تنها سند باستانی حقوق بشر در جهان به یادگار مانده است. سرانجام آئین مذهبی این دیار به دین مترقی اسلام تبدیل گردید که رهنموهایی چون « تعاونوا علی البرو التقوی » ( در نیکی و پرهیزگاری یکدیگر را مساعدت و همراهی نمایید ) را سفارش می کند. سعدی در 700 سال پیش چنین سرود

نهضت بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر(Red Cross and Red Crescent Movement )

1. بخش های نهضت: نهضت دارای سه بخش می باشد

• 1) کمیته بین المللی صلیب سرخ (International Committee of Red Cross – ICRC)

• 2) فدراسیون بین المللی جمعیت های صلیب سرخ و هلال احمر(Internation Federation of Red Cross and Red Cresent)

• 3) جمعیت های ملی عضو نهضت در سراسر کشورهای جهان(National Societies)

کمیته بین المللی صلیب سرخ

در سال 1863 با عنوان کمیته بین المللی برای امداد زخمیان نظامی تشکیل گردید. در سال 1876 میلادی به کمیته بین المللی صلیب سرخ تغییر نام داد. این کمیته منشأ نهضت بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر بوده و سازمانی است بی طرف، بی عرض و مستقل که وظیفه منحصراً بشر دوستانه آن عبارتند از حفاظت از زندگی و کرامت قربانیان جنگ و نیز خشونت داخلی و یاری رسانی به آنها

فدراسیون بین المللی جمعیت های صلیب سرخ و هلال احمر

در سال 1919 تأسیس شده و کار هدایت وهماهنگ سازی یاری های جهانی نهضت به قربانیان سوانح طبیعی و تکنولوژیک، به پناهندگان ونیز در موقعیتهای اضطراری بهداشتی را بر عهده دارد

جمعیت های ملی صلیب سرخ و هلال احمر

مذهب فعالیت براساس اصول جهانی نهضت در کشورهای خود می باشد

1 ارکان قانونی نهضت

•a.کنفرانس بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر

عالیترین رکن تصمیم گیری نهضت بوده و مجمعی است برای بحث و تبادل نظر در خصوص امور مورد علاقه مشترک دولتها و نهضت در محیطی غیر سیاسی و از نمایندگان زیر تشکیل می گردند

1 جمعیت های ملی

2 کمیته بین المللی صلیب سرخ

3 فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر

4 دولتهای امضاء کننده قراردادهای ژنو

5 60 ناظر بدن حق رأی از سازمانهای دولتی و غیردولتی و منطقه ای و تخصصی

.b شورای نمایندگان نهضت بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر

اجلاس اعضاء خود نهضت بوده و دولتها در آن حضور ندارند وشامل اعضاء زیر می باشد

1 جمعیت های ملی

2 کمیته بین المللی صلیب سرخ

3 فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر

c. کمیسیون دائمی صلیب سرخ و هلال احمر

این کنفرانس بین المللی بوده و مسئوول آماده سازی آن می باشد. 9 عضو به شرح زیر دارد

1 5 عضو به انتخاب کنفرانس بین المللی

2 رئیس و یک عضو دیگر از کمیته بین المللی صلیب سرخ

3 رئیس و یک عضو دیگر از فدراسیون بین المللی

C. علامت های نهضت

اولین علامت که در قرارداد 1864 ذکر شده علامت صلیب سرخ (Red Cross) بود. این علامت به احترام هانری دونان که سوئیسی بود نمادی از پرچم این کشور با رنگهای متضاد می باشد تا در میادین نبرد به آسانی قابل رؤیت باشد. در سال 1876 جمعیت امداد به زخمیان کشور عثمانی از علامت هلال احمر (Red Crescent) استفاده نمود که در سالهای 1949 و 1977 به رسمیت شناخته شد

علامت شیر و خورشید سرخ (Red Lion and Sun) صرفاً جهت جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران به تصویب رسیده بود که دولت جمهوری اسلامی ایران در سال 1980 کاربرد آنرا به حال تعلیق در آورد و از علامت هلال احمر استفاده نمود. به دنبال آن رژیم صهیونیستی درخواست کرد تا ستاره داوود به عنوان یکی از علائم از سوی نهضت به رسمیت شناخته شود که با توجه به بار مذهبی که این علامت دارد و مغایرت آن با اصل بی غرضی نهضت مورد موافقت قرار نگرفت. هرچند رژیم مذکور مصرانه این درخواست را پیگیری می کند ! لازم به توضیح است که هیچکدام از علائم نهضت دارای بار مذهبی به طور مستقیم نمی باشند و این تصور که هلال احمر مختص کشورهای اسلامی و صلیب سرخ مختص کشورهای مسیحی است برداشتی شایع و ولی نادرست بوده است. به گونه ای که اندونزی به عنوان پرجمعیت ترین کشور اسلامی از علامت صلیب سرخ جهت جمعیت ملی خود استفاده نموده است

D. حقوق بشردوستانه بین المللی

شامل مجموعه ای از قواعد بین المللی است که هدف آن محدود ساختن آثار مخرب و غیر انسانی جنگ می باشد. این قواعد حقوقی در تعدادی از معاهدات بین المللی گرد آوری شده اند که به چهار دسته تقسیم می شوند

1) معاهدات مربوط به حمایت از قربانیان جنگ

2) معاهدات مربوط به محدودیت ویا ممنوعیت انواع تسلیحات نظامی

3) معاهدات مربوط به حفاظت از اهداف خاص

4) معاهدات مربوط به صلاحیت بین المللی ( سرکوبی جرائم )

سلاحهایی که جنگجویان را از غیر نظامیان تفکیک نمی کنند یا سلاحها و روشهای.  جنگی که آسیب ها و خسارات غیر ضروری وارد می سازند مرود استفاده قرار ندهید

اصول بنیادین نهضت بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
يکشنبه شانزدهم 3 1395
(0) نظر
برچسب ها :
پروژه مقاله مفهوم فضای شهری در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه مقاله مفهوم فضای شهری در pdf دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مقاله مفهوم فضای شهری در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله مفهوم فضای شهری در pdf

تعریف فضا

انسان و فضای معماری

فضا: عنصر اصلی معماری

مفهوم فضا در تئوری معماری

فضای مثبت

طراحی بر اساس بینایی و دید

فضای خیابان

نسبت ارتفاع به عرض

تعریف موثر فضا

ابعاد طولی

میدان

عوامل کیفی فضا

ارتفاع چهارچوب بدنه

کف سازی

فهرست منابع

تعریف فضا

فضا یک مقوله بسیار عام است. فضا تمام جهان هستی را پر می کند و ما را در تمام طول زندگی احاطه کرده است. فضا می تواند چنان نازک و وسیع به نظر آید که احساس وجود بعد از بین برود و یا چنان مملو از وجود سه بعدی باشد که به هر چیزی در حیطه خود مفهومی خاص بخشد. فضای سه بعدی قابلیت جالب توجهی در بالا بردن کیفیت زندگی ما دارد. فضا به محیط زیست اطراف ما احساس راحتی و امنیت می بخشد

از میان تعاریف مورد بحث طراحی شهری توافقی کلی وجود دارد بر اینکه موضوع طراحی شهری مربوط به فضاهای بین ساختمانها است. با یک دید دقیق تر می توان بیان داشت که موضوع طراحی شهری کار بر روی پیاده روها، خیابانها، منظرسازی، یا دیگر نواحی است که در میان ساختمانها قرار گرفته اند

طراح بایستی به کیفیات معمارانه نمای ساختمانها و چگونگی ایجاد احساس فضای سه بعدی توجه کند. این مسئله موضوع را از معماری منظرسازی به طراحی شهری متوجه می سازد

  انسان و فضای معماری

مفهوم فضای ساخته شده یا فضای کالبدی به معنای کلیه شکلهای کالبدی قابل لمسی که انسان ها به وجود می آورند و یا تغییر شکلهایی که در همین زمینه اعمال می کنند، یک مفصل بین فضای کالبدی – طبیعی و فضای زیستی انسانها تعریف شود. این فضا نقطه شروع انسان برای شناخت محیط است

فضا: عنصر اصلی معماری

معماری در همه اعصار با روشنایی فضا، چند زمانی فضا، خلوص فضا، سبکی و سنگینی فضا، تنوع فضا، چند ارزشی بودن فضا، غنای فضا و این قبیل مفاهیم درگیر بوده است

در یونان و بطور کلی در عهد باستان دو نوع تعریف برای فضا مبتنی بر دو گرایش فکری قابل بررسی است

1 تعریف افلاطونی که فضا را همانند یک هستی ثابت و از بین نرفتنی می بیند که هر چه بوجود آید، داخل این فضا جای دارد

2 تعریف ارسطویی که فضا را به عنوان Topos یا مکان بیان میکند و آن را جزئی از فضای کلی تر می داند که  با محدوده حجمی که آن را در خود جای داده است، تطابق دارد

تعریف افلاطون موفقیت بیشتری از تعریف ارسطو در طول تاریخ پیدا کرد و در دوره رنسانس با تعاریف نیوتن تکمیل شد و به مفهوم فضای سه بعدی ومطلق و متشکل از زمان و کالبدهایی که آن را پر میکنند، درآمد

مفهوم فضا در تئوری معماری

سه نوع مفهوم متفاوت از فضای معماری به طور متمادی شکل گرفته است

1- اولین مفهوم فضای معماری، توجه به فضای خارجی ساختمانها، ترکیب احجام ساختمان های مختلف با یکدیگر، جلوه گر ساختن قدرت احجام و تأثیر و تأثر آنها بر یکدیگر بوده است. معماری مصر و یونان که ظاهراً هر دو از حجم سرچشمه می گرفتند، نمود این مفهوم از فضا بودند. در معماری تندیس و از این تمدنها، فضاهای داخلی نقشی ثانوی داشته و به آنها چندان توجهی نمی شده است

2- دومین مفهوم فضای معماری که در گنبد پانتئون رم در آغاز قرن دوم میلادی، به منصه ظهور رسید، توجه به فضای داخلی ساختمانهاست. در معماری رومی، معماری به فضاسازی تبدیل گردید و برای اولین بار برای کاربری های گوناگون، فضاهای متفاوت در نظر گرفته شد. بدین ترتیب در این معماری فضای داخلی پرداخته و فعال تر گردید و از این طریق نقش اول را در معماری بر عهده گرفت. از آن زمان تا کنون، مفهوم فضای معماری تقریباً از فضای خالی داخلی غیر قابل تمایز بوده است

3- سومین مفهوم فضا که هنوز هم در مرحله تکامل است، شامل تأثیر و تأثر فضای داخلی و خارجی بر یکدیگر (ترکیب فضای داخلی و خارجی ساختمان ها) می باشد. این تصور فضایی با پیدایش انقلاب بصری- وقتی که پرسپکتیو از یک نقطه دید، اعتبارش را از دست داد – بوجود آمد که نتایج عمیق و اساسی برای معماری و شهرسازی داشت. در این دوره دوباره اهمیت حجم در شکل دادن به فضای خارج مورد توجه قرار گرفت. در حقیقت از یک طرف تصور فضایی نخستین دوباره زنده شد و از طرف دیگر توجه به فضای داخلی ساختمان ها که در مرحله دوم به منصه بروز رسیده بود، به قوت خود باقی ماند

فضای مثبت

در میان فضاهای کاملی که انسان ساخته است، فضاهای میادین رنسانس ایتالیا همواره مطرح هستند. تجربه بی نظیری که این فضاها ارائه می دهند قرنها است که توریستهای مشتاق را از سراسر جهان بخود جلب نموده اند. ورود به هر یک از این میادین برای اولین بار احساسات خاصی را بر می انگیزد

ساختمانهائی که میدان را شکل داده اند بنحوی ماهرانه فضائی را بوجود آورده اند که دارای ماهیتی مستقل از کل ساختمانهاست

در طراحی فضاهای شهری باید به این نکته توجه کرد که مردم خیلی بیش از آنچه که تصور می کنیم اطراف خود را می بینند و در عین حال فکر می کنند که جزئیات بیشتری را می بینند، در حالیکه جزئیات مورد توجه آنها بسیار کمتر از حدی است که تصور می کنند

نحوه دیدن و مکانیزم کار چشم، نقش مهمی در چگونگی تجربه مردم از محیط پیرامون آنها دارد. مردم در اغلب ساعتهای بیداری عمدتاً نسبت به چیزهائی که در مرکز دید آنها قرار گرفته است، آگاه هستند

در صفحه افقی اکثر مردم بدون حرکت چشم قادر هستند کمی بیش از 180 درجه را ببینند، و در صفحه عمودی زاویه دید در حدود 130 درجه است و این در حالی است که ابروها زاویه دید بالا را 20 درجه از زاویه دید پائین محدودتر کرده اند

طراحی بر اساس بینایی و دید

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
يکشنبه شانزدهم 3 1395
(0) نظر
برچسب ها :
پروژه مقاله بررسی وقایع نفت در یک دهه پیش از انقلاب در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه مقاله بررسی وقایع نفت در یک دهه پیش از انقلاب در pdf دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مقاله بررسی وقایع نفت در یک دهه پیش از انقلاب در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله بررسی وقایع نفت در یک دهه پیش از انقلاب در pdf

مقدمه  
کشف و استخراج نفت در ایران  
اهمیت نفت در خاورمیانه و ایران  
منابع و مآخذ:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه مقاله بررسی وقایع نفت در یک دهه پیش از انقلاب در pdf

1 اسرار نفت

نوشته : ژاک دولونه، ژان میشل شارلیه

ترجمه: ژاله عالیخانی

انتشارات خامه

2 ایران بین دو انقلاب

نوشته: یرواند آبراهامیان

ترجمه: احمدگل محمدی ـ محمد ابراهمیم فتاحی

نشر نی

مقدمه

اولین چاه نفت در سال 1859 در نقطه ای بنام تیتوسویل واقع در ایالت پنسیلوانیا توسط مهندس جوانی بنام ادوین در یک 38 ساله  و با همکاری دوست آهنگرش بنام ویلیام اسمیت در عمق 21 متری زمین حفر شد و به مخزن نفت رسید

پترولیوم «روغن سنگ» که نام آن از ریشه لاتینی Petra یعنی سنگ و Oleum یعنی روغن گرفته شده است در نزد قدما کیفیت مخصوص و معروفی داشت. مصری‌ها آنرا برای مومیایی کردن مردگان و فینیقی ها برای بتونه کردن کشتی ها به کار می بردند بیزانسی‌ها از قرن هفتم به بعد از روغن سنگ بعنوان اسلحه استفاده می کردند بدین ترتیب که به هنگام نزدیک شدن کشتی های جنگی دشمن به شهرهای ساحلی آنها، مقداری نفت روی آب های ساحلی می ریختند و با آتش زدن آن ناوگان دشمن را دچار حریق می ساختند. امروزه از نفت علاوه بر موارد استعمال متعدد، حتی ترکیبات دارویی زیادی ساخته می شود

لازم به ذکر است نفتی که قبل از حفر اولین چاه نفت پنسیلوانیا مورد استفاده قرار می‌گرفت از چشمه های نفتی بود که در بعضی از نقاط زمین مثل باکو خود بخود بر سطح زمین جریان می یافت و در نزد قدما ارزش امروزی را نداشته است

در سال 1859 در ایالت پنسیلوانیا بهای روغن های حیوانی که برای ایجاد روشنایی بکار می رفت به حد سرسام آوری رسیده بود. صنعت نوپای آن روز نیز برای روشنایی احتیاج به این نوع روغن داشت بنابراین ماده اولیه جدیدی که بتواند جانشین روغن‌های حیوانی بشود، شدیداً مورد نیاز بود. آنها بزودی متوجه شدند که با تقطیر نفت خام، مایع صاف تری بدست می آید که کیفیت اشتعال بهتری دارد و می‌تواند بطور موثری جایگزین روغن های حیوانی بشود همچنین دریافتند که مشتقات نفت بخوبی می تواند برای روغن کاری ماشین ها مورد استفاده قرار گیرد در آن زمان در ایالت پنسیلوانیا با جدیدترین ابزار تولید می توانستند روزانه حداکثر شش هزار گالن نفت تولید کنند و عمده تقاضای خرید نفت از طرف کارخانه های پارچه بافی بود که از آن برای روغن کاری ماشین های خود استفاده می کردند کم کم مصرف نفت رو به افزایش گذاشت بطوریکه در سال 1860 تعداد 74 حلقه چاه در داخل یا اطراف دره اویل کریک وجود داشت که سالانه 509000 بشکه نفت از آنها استخراج شد

دست اندرکاران نفت ابتدا، نفت را در بشکه های چوبی می ریختند که نشت و ترشح آن زیاد و در نتیجه ضایعات نیز بالا بود هرچند ادوین دریک زحمات زیادی در صنعت نفت کشید اما این نابغه نفت در حال بیچارگی و فقر چشم از جهان فرو بست و بالاخره در سال 1880 در سن 50 سالگی فوت کرد و به پاس خدمات او یک مقرری سالانه به مبلغ 1500 دلار در سال 1873 باو دادند که بعد از مرگش برای مدتی همسرش از این مقرری استفاده می کرد

باید گفت صنعت نفت آمریکا توسط خانواده راکفلر به اوج شکوفایی خود رسید. پس از آمریکا شهر باکو مورد توجه قرار گرفت و سرانجام در سال 1870 اولین مته آمریکایی‌ها که با ماشین بخار حرکت می کرد به قفقاز رسید و پیشتازان آمریکایی نفت باکو را در عمق 35 متری به جهش در آوردند

پس از آن در خاور دور نفت اندونزی بوسیله یک مهندس هلندی به نام اوگوست کلر، 39 ساله ضمن عملیات اکتشافی در ساحل شرقی دریاچه سوماترا کشف و استخراج گردید و رفته رفته نفت در دیگر نقاط نفت خیز جهان کشف و استخراج شد

کشف و استخراج نفت در ایران

در ایران، شخصی انگلیسی بنام ویلیام ناکس دارسی که شغل وکالت دادگستری را داشت و از برکت معادن طلای استرالیا ثروتی اندوخته بود، در 28 ماه مه 1901 امتیاز انحصاری نفت از استخراج تا توزیع در سطح کشور (به جز 9 ایالت شمالی) را برای مدت 60 سال بدست آورد قلمرو امتیاز دارسی بالغ بر 000/770 کیلومتر مربع می‌باشد. این مساحت برابر با مساحت کشورهای فرانسه و سویس و کشورهای بلژیک، لوکزامبورگ و هلند (معروف به کشورهای بنلوکس) و کمی بیشتر از مساحت تمام تکزاس می باشد بهائی که دارسی در مقابل بدست آوردن این امتیاز به دولت ایران می‌داد عبارت بود از بیست هزار پوند وجه نقد و بیست هزار سهم یک پوندی از شرکت جدید التاسیس نفت ایران و نیز 16 درصد از سود خالص سالانه آن شرکت بود

دارسی یک زمین شناس برجسته را بنام جی.بی. رنالد G.B.Ronald مامور حفاری و اکتشاف نفت در قسمتهای غربی حوزه امتیاز، کرد اما بعد از شش سال کار و صرف 250 هزار پوند نتیجه ای عاید نشد. دارسی از روشیلدها استمداد طلبید ولی در آن تاریخ عملیات اکتشافی در ایران برای این خانواده که قبلاً در جای دیگری خود را مشغول کرده بودند، چنگی بدل نمی زد و لذا توجهی به درخواست دارسی نکردند. دارسی که مردی شیطان و دارای روابط وسیعی با همه محافل بود، بالاخره توانست ارتباطی با شرکت کوچک اکتشافی برمه پیدا کند. این شرکت در یک اشل نسبتاً کوچک ولی بسیار منظم و هماهنگ برای نیروی دریایی سلطنتی انگلستان در برمه کار می کرد

دولت انگلستان به لرد استرات کونا رئیس شرکت نفت برمه، توصیه نمود که با دارسی همکاری و همراهی نماید لرد مزبور یک مرد خود ساخته اسکاتلندی بود که با احداث راه آهن پاسیفیک کانادا ثروت هنگفتی بدست آورده بود در اثر همکاری لرد استرات کونا و ویلیام دارسی و پشتکار این دو مرد بالاخره زمین شناس رنالد و گروه او در 26 ماه مه 1908 موفق به کشف یک سفره نفتی غنی در عمق 15 متری گردید. اکتشافی که سرنوشت تاریخ ایران را دگرگون ساخت

اهمیت نفت در خاورمیانه و ایران

طبق آخرین تحقیقات زمین شناسی و معدن شناسی، حدود 677 میلیارد بشکه نفت تا کنون در سطح جهان شناسایی و ثابت شده است. 5/54 درصد از تمام این ذخایر ثابت شده در حوزه خلیج فارس، یعنی در چهار کشور ایران، عراق، عربستان سعودی و کویت قرار دارد

ماده نفت خون حیات بخش دنیا شده است. بیشترین قسمت این ماده در قلمرو این چهار کشور واقع شده است پس اهمیت و حساسیت اقتصادی- سیاسی این کشورها برای دنیا به خودی خود روشن است

نفت، حوزه کوچک خلیج فارس را بصورت قلب تپنده تکنولوژی در آورده است این را هم باید بدانیم که این دنیا عرصه تنازع بقاست و سیاستمداران کشورها مامور تأمین منافع ملت های خود هستند و نه منافع نوع انسان بطور اعم

باری عربستان سعودی با داشتن 160 میلیارد بشکه نفت اولین و ایران با داشتن 100 میلیارد بشکه دومین کشور جهان می باشد ذخایر سایر کشورهای خاورمیانه در درجات پایین تری قرار دارد در زمینه گاز، روسیه با داشتن 1000 تریلیون فوت مکعب اولین کشور جهان و ایران با داشتن 500 تریلیون فوت مکعب دومین کشور و ایالات متحده آمریکا با داشتن 200 تریلیون فوت مکعب سومین کشور دنیا است سایر کشورها از این نقطه نظر در مراتب پائین تر قرار دارند

با این حساب سرزمین ایران گذشته از آن مقدار نفتی که از آ‎غاز تا کنون از آن استخراج شده است در حال حاضر 100 میلیارد بشکه دیگر به اضافه 500 تریلیون فوت مکعب گاز دارد

هر فوت مکعب گاز 03/0 مترمکعب است پس 500 تریلیون فوت مکعب برابر 15 تریلیون متر مکعب است و چون هر متر مکعب گاز معادل یک لیتر بنزین، انرژی تولید می کند، پس ذخایر گاز ایران معادل 75 میلیارد بشکه نفت می باشد با این حساب ایران امروز دارای 175 میلیارد بشکه نفت (و گاز معادل نفت) است و باید توجه داشت که این رقم برای جهان مداران صاحب تکنولوژی پیشرفته، دارای اهمیتی فوق تصور است و به همین دلیل قطعاً نقشه های دراز مدت فوق العاده پیچیده و گمراه کننده‌ای، برای کنترل کردن و تسلط داشتن براین منابع حیاتی تدارک دیده اند ضمناً با داشتن این ذخائر شگفت انگیز، ملت ایران باید علی الاصول یکی از ثروتمندترین و مرفه ترین ملل عالم باشد و نه ملتی مستضعف و عقب مانده!

در مورد مقدار ذخائر شناخته شده نفت در کشورهای جهان باید اضافه کرد که این امر با پیشرفت علوم ژئولوژی و ژئوفیزیولوژی و میزالوژی و ابزار فیزیکی مربوط به این علوم بستگی دارد

هرچه این رشته ها و رشته های وابسته به آنها پیشرفت بیشتری بکند و هرچه ابزار فیزیکی آنها تکمیل تر و دقیق‌تر بشود به همان نسبت در شناخت معادن زیر زمینی و تخمین مقدار آنها موفقیت بیشتری حاصل می شود. چنانکه در سال 1935، با دانش و ابزار آن زمان، ذخائر نفت ایران را 2/2 میلیارد بشکه می دانستند، پنج سال بعد یعنی در سال 1940 ذخائر نفت ایران 5/3 میلیارد بشکه می باشد و در سال 1945 اعلام شد مقدار ذخائر نفت 5/5 میلیارد بشکه می باشد در سال 1950 مقدار این ذخائر را به 7 میلیارد بشکه بالا بردند و بالاخره در سال 1968 نظر متخصصین این بود که مقدار ذخائر نفت ایران 50 میلیارد بشکه می باشد

براساس برآورد سال 1968 بود که در سال های قبل از انقلاب گفته می‌شد نفت با نرخ تولید 5/5 میلیون بشکه در روز در سال 1992 تمام می شود اما همانطور که گفته شد در سالهای اخیر مقدار نفت ایران را 100 میلیارد بشکه برآورد کرده اند که با معادل گازی آن 175 میلیارد بشکه می شود

حال به گذشته بر می گردیم و اشاره ای به مقدار کل نفت استخراج شده از منابع ایران از شروع کار نفت تا آغاز انقلاب اسلامی و همچنین کل عایدات بدست آمده از این مهر و نقش این عایدات در اقتصاد و پیشرفت ایران می نمائیم

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
يکشنبه شانزدهم 3 1395
(0) نظر
برچسب ها :
پروژه مقاله فرسایش خاک در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه مقاله فرسایش خاک در pdf دارای 107 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مقاله فرسایش خاک در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله فرسایش خاک در pdf

مقدمه   
پیشگفتار     
فصل اول «تشکیل خاک»
1-    تشکیل ساختمان خاک 
2-    عوامل بیولوژیکی در تشکیل خاک   
3-    بافت خاک   
4-    تکامل خاک  
فصل دوم «خواص خاک»
1-    خواص فیزیکی خاک
2-    ترکیب شیمیایی خاک
3-    مواد آبی خاک         
4-    مواد معدنی خاک     
فصل سوم «فعالیت خاک و رابطه خاک با فاکتور های محیط زیستی»
1-    روشهای تعیین درجه فعالیت بیولوژیکی خاک    
2-    اندازه گیری درجه فعالت انزیم در خاک           
3-    اندازه گیری تنفس خاک    
4-    تهویه خاک  
5-    دمای خاک   
6-    واکنش خاک           
7-    استرکتور خاک و فضای حیاتی       
فصل چهارم «خاکهای مناسب در چند گیاه مختلف»
1-    فراهم نمودن شرایط مناسب درخاک      
2-    پیدایش خاک زراعتی
3-    خاک مناسب زراعت چغندر قند     
4-    چغندر قند  
5-    خاک ماسب پنبه     
6-    خاک مناسب کنف   
فصل پنجم «اهمیت خاک»
1-    خاک تا چه حد زنده و فعال است  
2-    اهمیت خاک از نظر کشاورزی       
3-    طبقات خاک از نظر کشاورزی      
فصل ششم «عناصر موجود در خاک»
1-    گوگرد خاک          
2-    فسفر خاک  
3-    پتاسیم خاک           
4-    کلسیم خاک           
5-    منیزیم خاک           
6-    آهن خاک    
7-    منگنز خاک  
8-    مس خاک    
فصل هفت «مشخصات مهمترین خاکهای متداول جهان»
1-    خاک خام    
2-    رانکر         
3-    اندسینا        
4-    پارارندسینا   
5-    ترافوسکا     
6-    خاکهای غرقابی      
7-    خاکهای دست ساز  
فصل هشت «خاکهای مناطق گرم و خشک»
1-    عومال تشکیل دهنده خاک نواحی خشک       
2-    ویژگی های کشاورزی در خاک مناطق خشک  
3-    طبقه بندی خاکهای مناطق و مناطق وابسته به آن          
4-    انواع خاکهای مناطق گرم و خشک
انواع خاکهای مناطق گرم و خشک اورتیز دل  
انواع خاکهای مناطق گرم و خشک لاتوز دل  
انواع خاکهای مناطق گرم و خشک پلاستوزدل 
انواع خاکهای مناطق گرم و خشک تراروز      
5-    خاکهای کویری      
6-    خاکهای شور و قلیا  
7-    اثر های نامطلوب شوری خاک       
فصل دهم «حاصلخیزی و حفاظت خاک»
1-    حاصلخیزی خاک و طریقه حفظ آن 
2-    جنبه های حیاتی حاصلخیزی خاک  
3-    فرسایس و حفاظت خاک    
منابع و مآخذ         

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه مقاله فرسایش خاک در pdf

1- دکتر حق پرست تنها ، محمد رضا ، 1372 . خاکریزان زراعی . انتشارات دانشگاه رشت  منبع (1)‌

2- زرین کفش ، منوچهر و سعادت لاجوری . ناصر . 1348 . علوم خاکشناسی . انتشارات ابوریحانی منبع (2)‌

3- دکتر کدوانی ، پرویز ، 1356 ، حفاظت منابع طبیعی خاک . انتشارات دانشگاه تهران  . منبع (3)‌

4- آرنون – آبی . ترجمه کوچکی (4)‌و علیزاده الف . 1365 . اصول زراعت در مناطق خشک . انتشارات آستان قدس رضوی مشهد منبع (4)

دکتر هلیل ، دانیل  ترجمه دکتر عاملی (م) و 1360 آب و خاک انتشارات دانشگاه تهران منبع

5- رستگاری ، محمد علی . 1377 :‌زراعت عمومی . انتشارات برهمند . منبع

6- عطائی .(م) . 1347 زراعت . انتشارت دانشگاه تهران منبع (7)

7- فریدی الهی (ع)‌. 1361 . سبزیکاری عملی . انتشارات روز بهان منبع (8)

8- منگل ، کنداد و کرکبی ، ارنست ، ترجمه سالاردینی (4)‌و مجتهدی (م)‌. 1367 اصول تغذیه گیاه . انتشارات دانشگاه تهران منبع (9)

9- آرنون آی . ترجمه دکتر علیزاده الف و کوچکی (4)‌. 1368 . اصول زراعت در مناطق خشک جلد دوم انتشارات آستان قدس رضوی مشهد منبع (10)

10- آلبرت دمولون ترجمه قریب (ع)‌. 1329 . تولید خاک از نظر کشاورزی منبع (1)‌

11- آلبرت .ب. فتوسنتز آدریان . ترجمه شیرازی (م) . 1382 . حفاظت آب و خاک .انتشارات مدرسه برهان موسسه فرهنگی منبع (12)

12- مشایخی ، علی و 1348 . خاک و حاصلخیزی آن انتشارات اصفهان منبع

13- طراح داود . 1361 کشاورزی و یاغداری . انتشارات امیر کبیر  منبع (14)‌

14- تانهیل . ایوان ترجمه عماری (ک) . 1953 آب و هوا . انتشارات نیل . منبع (15)‌

مقدمه :

 هر آنگه از خاکزیان و دنیای زنده خاک سخنی به میان‌آید . نظرها به موجودات بزرگ خاکی ، به ویژه انسانها معطوف می گردد . با کمی دقت و تفحص در این باره مشاهده می شود که قسمت اعظم حیات به دنیای زنده غی قابل روئیت در خاک تعلق دارد و نقش انها در مقایسه با موجودات بزرگ ، غیر قابل قیاس است . طبیعتی که در آن زندگی می کنیم دارای شرایط ویژه ای است که برقراری حیات را در آن ممکن می سازد و تدام حیات به ثبات این شرایط و ثبات این شرایط به توازن بیولوژیکی بستگی دارد

پیشرفت علم موجب گسترش تکنولوژیکی در زمینه های مختلف اعم از میکانیکی و شیمیایی گردید که کشاورزی کاربردی نیز از آن بی بهره نمانده است . بکار گیری این تکنولوژی در کشاورزی مستلزم آشنایی کافی با خاک و تمام متعلقات آن اعم از جندار و بی جان ، اتمسفر و گاز های موجود در آن و هم چنین شرایط زیست محیطی است . در غیر اینصورت نتیجه آن از هم پاشیدگی توازن بیولوژیکی و تغییر شرایط لازم برای حیات است . نازک شدن لایه اوزن در استراتوسفر و پارگی آن در بعضی از نقاط ، ایجاد بارانهای اسیدی ،‌آلودگی آبهای زیر زمینی و افزایش و گسترش روز افزون بیماریهای گیاهی حاصل این عدم توجه و آشنایی است . بنا براین کسب اطلاعات بیشتر در زمینه های مختلف علوم کشاورزی لازم بوده و چشم پوشیدن از موفقیت های زودگذر که از طریق مصرف سموم و غیره حاصل می شود ، برای حفظ محیط زیست ، ضروری است

پیشگفتار :‌

خاک یکی از مهمترین منابع طبیعی و عوامل تولید است . روزبه روز که بر تعاددا جمعیت جهان افزوده می شود و قدرت خرید مردم بالا می رود و بشر مترقی می گردد ، توقعات انسان از این منبع بزرگ طبیعی و عامل مهم تولید بیشتر می شود

انسان برای تامین نیاز مندیهای گونانگون و فراوان خود مجبور است از یک طرف با استعمال کود شیمیایی زیاد ، آبیاری فراوان ، مصرف سموم حشره کش ، استفاده از ماشین آلات کشاورزی و دیگر امکانات و وسائل ، درآمد را در واحد سطح زمینهائی که تا کنون به زیر کشت رفته است افزایش دهد . از طرف دیگر باسکوبندی دامنه کوه ها و تبدیل مراتع و زمینهای جنگلی به زمینهای زراعتی و همچنین تامین آب بیشتر و استفاده از مواد شیمیایی و غیره ، ارتفاعات و زمینهای بایر و کویری را به زیر کشت بگیرد و به این معنی طریق بر سطح زمینهای زراعتی خود بیفزاید

شواهد نشان می دهد ، زمین از موقعی که مورد بهره برداری انسان قرار گرفته است ، حاصلخیزی آن بر اثر عدم توجه و اقدامات نامناسب کاهش می یابد

انسان براثر کشت متوالی یک نوع محصول در سالهای متمادی یا عدم رعایت تناوب صحیح در زراعت و همچنین جمع آوری بقایای محصول (ماده آلی) و سوزاندن آن و تعلیف احشام در مزارع پس از جمع آوری محصول و خلاصه استفاده بیش از حد از زمین بدون دادن کود و تقویت آن و دیگر اقدامات نامناسب و نابجا باعث فقیر شدن خاک از لحاظ مواد غذائی و مواد آلی و نامرغوب شدن بافت ان ، و در نتیجه کاهش شدید حاصلخیزی خاک شده است

انسان در بسیاری از مناطق جهان بر اثر آبیاری زیاد با آب نامناسب و شور ، باعث شور شدن سطح وسعی از زمینهای غیر شور شده است . منابع زیادی دردست است که در بسیاری از کشور ها ، منجمله هندوستان ،‌پاکستان ، مصر و ایران به ویژه از نیمه دوم قرن نوزدهم که آبیاری شیاری معمول شد ، سطحها وسعی از زمینهائی که روزی از حاصلخیز ترین خاکها بوده است ، بر اثر آبیاری بی رویه با آبهای نا مناسب ، حاصلخیزی خود را از دست داده و به کلی ویران و متروک شده است (40ص376)‌. همچنین زمینهای بایر و شوری که پیشینیان با هزران زحمت و صرف هزینه زیاد آباد و قابل استفاده کرده بودند ، بر اثر عدم اطلاع عاملین بعدی از اصول صحیح کشاورزی ، مجددا شور و ویران شده است

انسان بر اثر قطع بی رویه به اشجار چرای بیش از حد و بیموقع دام درمرتع و کندن بوته ها و درختان به عنوان ماده سوختنی و غیره نیز کاشتن گیاهان وجینی مانند چغندر ، پنبه ،  وغیره در سالهای متمادی ، موجب کاهش یا نابودی پوشش زنده خاک و هوموس یعنی مهمترین عامل حفظ کننده خاک شده است . بدیهی است که خاک با از بین رفتن پوشش زنده و هوموس آن در معرض فرسایش شدید قرارمی گیرد و اثر های شوم فرسایش در کاهش حاصلخیزی خاکها ، پر شدن سرع سدها کم شدن ذخیره آبی کشور ، متغیر و ناثابت بودن آبهای سطحی و بروز فصول کم آبی و همچنین پیشروی کویر ها و مدفون گشتن مزارع و منازل در زیر شنهای روان و خلاصه در خرابی وضع طبیعی ،‌اقتصادی و اجتماعی ظاهر می شود

انسان با مصرف انواع مختلف کود ها شمیایی و به کار بردن سموم حشره کش و علف کش به منظور بالا بردن سطح تولیدات کشاورزی در جهت رفع نیازمندیهای گوناگون خود باعث آلودگی خاک شده است

انسان همانطور که به خاطر بهره گیری بیشتر از زمین ، باعث اینهمه تغییرات زیانبخش کیفی و کمی خاکها شده است ، از وقتی که به اشتباهات خود پی برده و متوجه شده است که با این اعمال بی رویه خود ، خاک را دارد به نابودی می کشاند برای جلوگیری از تغییرات نامطلوب و تخریب بیشتر خاک درصدد یافتن راه های مبارزه با آن بر آمده و خوشبختانه نامطلوب و تخریب بیشتر خاک در صدد یافتن راه های مبارزه با آن بر آمده و خوشبختانه راه های مناسبی هم پیدا کرده است که در سالهای اخیر به آن توجه زیادی می شود

تشکیل ساختمان خاک

 یکی از مهمترین نتایج خاکشناسی شناخت این حقیقت است که خاک نیز مانند موجودات زنده بوجود می آید ، بالغ و پیرو می شود . بوجود آمدن با تخریب سنگهای موجود در سطح زمین شروع شده و مهمترین مواد اولیه آن رااز زمین شناسی سنگهای آتشفشانی از سرد شدن و بلوری شدن گدازه ها بوجود می آیند ، مانند گرانیت و بازالت . از تجزیه سنگهای اولیه و انباشته شدن مواد تخریبی به صورت لایه ها و همچنین سخت شدن مجدد آنها سنگهای رسوبی ایجاد می شوند . چنانچه سنگهای رسوبی تحت تاثیر گرما و فشار جا به جا شوند (مانند آنچه در چین خوردگی ها مشاهده می گردد ) ، سنگهای دگرگونی بوجود خواهند آمد . از سنگهای اولیه ، توسط فرآیندی تخریب نام دارد ،‌طی زمانی طولانی خاکهای معینی ساخته می شوند و نسبت به شرکت فاکتور های مختلف در تجزیه سنگها می توان از تخریب میکانیکی – فیزکی و یا بیولوژیکی – شیمیایی نام برد . مهمترین دلیل تخریب فیزیکی ، تغییرات شدید حرارتی است که از طریق انقباض و انبساط سنگها ، موجب متلاشی دن آنها می شود . یکی دیگر از راههای خرد شدن میکانیکی تصادم و بهم سائیده شدن ذرات در هنگام انتقال به ویژه توسط یخ در دوره یخبندان است . فعالیت انتقالی ذرات آب و باد امروزه نیز یکی از فاکتور های موثر در تشکیل خاکدانه ها است . اولین تخریب شیمیایی توسط اسید کربنیک موجود در آب انجام می شود که سنگهای کربناتی را حل کرده و بی کربنات تبدیل می نماید . تجزیه سلیکاتهای مختلف مانند فلد سپات و گلیمر بیشتر یونهای ئیدروژن آزاد در محلول خاک انجام می شود . با توجه به این که اسد کربینک و هم چنین یونهای ئیدروژن خاک منشأ بیولوژیکی دارند و توسط ریشه گیاهان و سایر موجودات زنده وارد فاز مایع خاک می گردند . لذا این فرآیند تخریبی را بیولوژیکی شیمیایی می نامند . در اثر فعالیتهای موجودات زنده خاک مقداری زیادی اسید های آلی نیز تولید می شوند که در اثر یونیزاسیون آنها پروتون واردخاک می شود . اهمیت و نقش میکرو وارگانیسمها به عنوان فاکتور ژئولوژیکی تقریبا دیر شناخته شد و میکروبیولوژی خاک امروزه به عنوان شاخه جدیدی از ژئومیکروبیولوژی خاک امروزه به عنوان شاخه جدیدی از ژئومیکروبیولوژی جایگاه مهمی را در زمینه تحقیقات به خود اختصاص داده است

با ادامه تخریب دراثر تجزیه فیزیکی و شیمیایی سنگها ، از طریق تغییرات ایجاد شده در مواد ذرات خاکسازی جددی ایجاد می شوند . مثلا از گرانیت غنی از کوارتز و فقیر از فلدسپات ، خاک شنی لومی و از سنگهای غنی از فلدسپات و فقیر از کوارتز خاک لومی سنگین تکامل می یابد

ایجاد خاکها مختلف به سرعت و چگونگی جریان تخریب بستگی دارد که این خود نیز از طرفی به ترکیب سنگهای مادر و مقاومت آن در مقابل تاثیرات اتمسفری و از طرف دیگر به نیرو های اقلیمی و هم چنین به میکرو و ماکرو فلور خاک مربوط می باشد . تخریب سیلیکاتها بویژه فلدسپات پتاسیم از همه آسان تر انجام می شود ، بطوریکه ابتداء پتاسیم و سپس آلومینیم آن خارج می گردد . تخریب گلیمر کندتر از فلدسپات است و کوارتز بودن تغییر به فرم شن باقی می ماند

حرارت و رطوبت اهمیت ویژه ای در تشکیل خاک دارند ،‌زیرا آنها نه تنها تعیین کننده شدت تخریب هستند ، بلکه دررشد و تکامل گیاهان و پست نیز موثر ترند . مهم در این رابطه نیست مقدار بارش و تبخیر در هر یک از محدوه های آب و هوایی است

در مناطق خشک که تبخیر بیش از بارش است ، حرکت کاپیلاری آب از پایین به بالا است و نتیجه آن تجمع نمک در قشر سطحی می باشد ، مانند آنچهدر خاکهای کویری و شوره زارها دیده می شود

در مناطق خشک حتی زمانیکه معدنی شدن متوقف و محدود میشود عملا هوموس خام و مرداب به وجود نمی آید . مناطق خشک در صورتیکه به قدر کافی آبیاری شوند از حاصلخیزترین خاکها محسوب می شود  . در مناطق آب و هوایی هومید سمت و سوی حرکت آب و مواد محلول در آن از بالا به پائین است ،‌به طوری که مقدار زیادی از مواد موجود در خاک آبشویی شده و طبقات فوقانی تخلیه می گردند (پودزول و پزوید وگلای) . خاکهای پودزول خاکهای ویژه مناطق هومید در سواحل اروپا هستند و مشابه این گونه خاکها در مناطق ساحلی شمال ایران نی به وفور یافت می شوند . چنین ویژگیهایی در بعضی از خاکها قهوه ای درو از دریا نیز مشاهده شده است . نمک زدایی این خاکها در مناطقی که تخریب و معدنی شدن بیولوژیکی در آنها به علت پائین بودن درجه حرارت کاهش یافته است ، موجب ایجاد مرداب و انباشته شدن طبقات هوموس اسیدی می شود

در مناطق معتدله و نیمه مرطوب بارش و تبخیر تقریبا در حالت توازن قرار دارند . حرکت تبخیری آب (پائین به بالا )‌در زمان خشکی با جریان نفوذی آب در دوره بارش متعادل حرکت تبخیری آب (پائین به بالا)‌در زمان خشکی با جریان نفوذی آب در دوره بارش متعادل می گردد و چنین شرایطی برای حفظ ذخیره مواد غذایی در خاک بسیار مناسب است

نهایتا انسانها نیز توسط انتخاب گیاهان زراعی متفاوت و انجام عملیات زراعی مختلف اعم از میکانیکی و یا شمیایی در تشکیل خاک تأثیر می گذارند ، مثلا یک خاک شنی فقیر از باز در بهره برداری به عنوان جنگل سوزنی برگ به پودزولی شدن دارد ، در حالیکه همین خاک در جنگل پهن برگان به خاک قهوه ای تبدیل می شود . چگونگی تشکیل خاک در شمای زیر مشاهده می شود

 مقدار و نوع مواد آلی و همچنین چگونگی و شدت تجزیه و تغییرات آن در تشکیل خاک نقش دارد . لاشه فلور و فون در خاک به عنوان مواد آلی اولیه ، تعیین کننده جریان تجزیه ومواد نهایی حاصل می باشد . طی این جریان مقداری از مواد آلی به معدنی تبدیل می شود که این فرآیند را معدنی شدن می نامند و هم زمان  با این جریان بخش دیگری از مواد آلی به ترکیبات سیاه رنگ و پایداری به نام هوموس تبدیل می شود که در مقابل تجزیه مقومت بیشتری دارند . توسط معدنی شدن مواد آلی ، ترکیباتی مانند H2S,NH3,H2O,CO2 و هم چنین عناصر قلیایی ، قلیایی خاکی و فلزات آزاد شده وارد خاک می شوند

فاکتور های موثر در تشکیل خاک اغلب همزمان و با هم تأثیر می گذارند و نتیجه آن تداخل پی در پی پروسه های مختلف خاکسازی در یک محدوده زمانی است که از این طریق لایه های مختلف ایجاد می گردند . به کمک آنالیز خاک می تواند خواص فیزیکی ، شیمایی و بیولوژیکی هر یک از لایه را بررسی و شناسایی کرد . رنگ خاک ، نوع خاک و ساختمان خاک از ویژگی های قابل روئیت هستند . برای تفهیم در ارتباط بین المللی در زمینه سستماتیک خاک لازم است هر یک از لایه ها با حروف مشخصی علامت گذاری شوند . در زیر دو سری از این علایم که اولی توسط موکن هازن (MUECKENHAUSEN) و دومی توسط کول (KOHL) ارائه شده است دیده می شود

عوامل بیولوژیکی موثر در تشکیل خاک

در تشکیل خاکهای بیابانی ، پوشش گیهی در مقایسه با مناطق نیمه بیابانی نقش کمتری دارد

خاکهای مناطق خشک به دلیل وجود پوشش تنک و در نتیجه بقایای ناچیز گیاهی از نظر مواد آلی فقیرند . به طوری که مقدار مواد آلی در بخی از خاکهای بیابانی به مراتب کمتر از یک درصداست . بالا بودن درجه حرارت که بر فرایند ای اکسید اسیون مناسب است موجب تشکیل مقدار ناچیزی اسید های هومیک می شود . نسبت cبر N معمولا کم است و این امر احتمالا به دلیل فعالیتهای جلبک های آبی – سبز تثبیت کننده است که در سطح خاک وجود دارند . مشاهده شده است که در خاکهای نسبتا خشک نیز باکتر یها تثبت کننده ازت فعالیت دارند

در زمانی که خاک از نظر کلسیم فقیر بوده و حاوی سدیم باشد ذرات هوموس پراکنده شده و به خاک رنگ سیاهی که مشخصه این گونه زمینهاست می دهد . گرچه در خاکهای بیابانی موجوداتی مانند کرم خاکی که مختص نواحی مرطوب است معمولا دیده نمی شود ولی موجودات دیگری که برای مقاومت در قابل تابش آفتاب زمین را حفر کرده و به داخل خاک پناه می برند وجود دارند و بدین ترتیب بر خصوصیات خاک اثر می گذارند

بافت خاک

دانه های اولیه خاک ممکن است از نظر اندازه با یکدیگر تفاوت زیادی داشته باشند . بعضی از دانه ها به اندازه ای درشت هستند که با چشم غیر مسلح دیده می شوند ، در حالی که بعضی از دانه ها به آن اندازه کوچکند که خواص کلوئیدی از خود نشان می دهند . بافت خاک بیان کننده انداه دانه هایی از خاک است که از نظر کمی و کیفی عالب هستند بافت خاک از نظر کیفی مربوط میشود به اینکه خاک چگونه احساس می شود ،درشت درشت و زبر یا نرم و صاف افرادی که طبقه بندی خاک با تجربه اند ،می توانند به سادگی با احساس انگشتان دست بافت خاک را که در طبقه بندی خاک با تجربه اند ،‌می توانند به سادگی با احساس انگشتان دست بافت خاک را تشخیص دهند . از نظر کمی ، بافت یک خاک به فراوانی نسبی دانه های خاک مربوط می شود

 درصد وزنی شکل

 روش سنتی نشان دادن اندازه های دانه در خاک ها عبرت از جدا کردن دانه ها درسه اندازه است که به آنها اجزا بافت خاک می گویند . این تقسیمات عبارتند از شن ، سیلت و روس . البته هنوز تعریف کاملی برای این تقسمات که مورد قبول همگان باشد پیشنهاد نشده است

بوطر کلی تشخیص بافت کلی یا کلاس خاک به نسبت این س بخش تعیین می شود . خاک هایی با نسبت مختلف از شن ، سیلت ورس بنامهای مختلف نامیده می شوند . همانطور که در شکل 3/1 نشان داده شده است . این روش تقریبا قرار دادی است و روش بهتر استفاده از منحنی توزیع دانه بندی خاک می باشد ، مانند شکل 4/1 ، بعضی از خاکها پراکنده گی منظم نداشته ودر آنها تعداد زیادی دانه های متعلق به یک اندازه بخصوص وجود دارد

 تجزیه میکانیکی خاک

تعیین و توزیع دانه بندی خاک که بان ترکیب میکانیکی خاک نیز گویند ، تجزیه میکانیکی نامیده می شود جدا کردن دانه های خاک به گروههای با اندازه متفاوت معمولا از طریق الک نودن خاک باالکلها درجه بندی شده تا دانه های ریزی که قطر آنها 5% میلیمتر است صورت می گیرد برای جدا کردن دانه های ریز معمولا از روش رسوب گذاری استفاده می شود . در این روش نمونه ای از خاک را در آب به حالت تعلیق در می ورند و با اندازه گیری سرعت سقوط دانه ها اندازه آنها محاسبه می شود

تکامل خاک

تاثیر عوامل آب و هوا

در تشکیل خاکها حرارت و رطوبت رل بسیار مهمی را دارد یک رژیم آب و هوایی از این نظر ، شرایط فیزیکو شیمی و حیاتی یکنواختی را به وجود می آورد که مجر به یک نوع خاک مشخص می گردد اما در بین مراحل توسعه و تکامل سنگ مولد بر حسب جنس و قابل نفوذ بودنش تاثیر می نماید

تغییرات مختلف عمل تولید خاک را بر حسب باران و حرارت می توان به وسیله منحنی های خطی ، لگارتیمی و منحنی های اکسپونانسیل توضیح داد . این روابط در صورت نبودن آزمایشهای مستقیم و طولانی تنها جنبه آماری خواهد داشت

پیش از هر چیز ضریب شسته شدن قابل دقت می باشد و هنگامی که ما از نواحی مرطوب به نواحی نیمه خشک برسیم مقدار آن کاهش می یابد طبقه تجمع کربناتهای خاکی که در ژرفای مختلف در آب و هواهای خشک دیده می شود در نواحی مرطوب وجود ندارد برای مواد آلی یا آنچه تولید ازت در طبقه سطحی میکند برای منحنی هم حرارت 11 درجه رابطه N=0/00655P-0/023 صدق می نماید (P نزول باران در سال می باشد)

از نظر حرارت ،درجه حرارت متوسط سالیانه با نوع تولید خاک ارتباط اشته زیرا رابطه ای بین حرارت هوا و حرارت خاک موجود است و بطور کلی رنگ با حرارت ارتباط دارد . مقدار کولوئید های رستی که از یک سنک مولد مشابه بوجود می آید با درجه حرارت T بر حسب یک محنی اکسپونانسیل 1 بالا می رود .درجه شسته شدن نیز برای رسوبهای یکسان ، با T افزایش پیدا می کند . در شرایط قابل ملاحضه بودن رطوبت و گیاهان ، مابین مقدار ازت یا ماده آلی و T رابطه N=Ke-aT برقرار است . مقدار K و a ثابت می باشد . این کاهش که با کم شدن درجه حرارت نسبت مستقیم دارد بموازنه بین تولید و تخریب تعبیر می شود . بطور کلی قانون وان هوف 2 نشان می دهد

 که بازاء‌افزایش هر 10 درجه حرارت سرعت واکنش ها در 5/2 ضرب می گردد . باین جهت که در نواحی حاره منطقه فساد و تخریب سنگهای مولد غابلا بچندین ده متر می رسد در صورتیکه در منطقه معتدله از چند متر تجاوز نمی کند

خواص فیزیکی خاک:


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
يکشنبه شانزدهم 3 1395
(0) نظر
برچسب ها :
پروژه مقاله اثر فرسایش بر حاصلخیزی خاک در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه مقاله اثر فرسایش بر حاصلخیزی خاک در pdf دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مقاله اثر فرسایش بر حاصلخیزی خاک در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله اثر فرسایش بر حاصلخیزی خاک در pdf

« مقدمه »

فرسایش خاک و دامنه گسترش آن

فرآیندها و مکانیسم های فرسایش;

اثرات فرسایش در کاهش حاصلخیزی خاک

اصول حفاظت خاک

تخریب فرسایشی

استراتژیهای کنترل فرسایش خاک

روشهای حفاظت خاک

مدیریت خاک

مواد آلی خاک

نتیجه گیری

فهرست منابع

« مقدمه »

     تفاوت زراعی و تنوع نتیکی از دیر باز به عنوان ارکان سیستمهای تولید کشاورزی سنّتی و موفق به شمار می آمده اند. در نیمه اول قرن بیستم، تفاوت زراعی مورد توجه بسیار قرار داشت و تا چند دهه پیش نیز پژوهشهای مربوط به تناوب همچنان ادامه داشت با پایان گرفتن جنگ جهانی دوم، کودها ازته نسبتاً ارزان قیمت به بازار معرفی شدند و بدین ترتیب جاذبه ای اقتصادی موجب جای گزینی کودها با تناوب زراعی گردید و تحقیقات و ترویج نیز بر همین مبنا متمرکز شدند. این امر تا بدین جا پیش رفت که امروزه بسیاری از زراعین، حاصلخیزی خاک را با میزان مصرف کود برابر می دانند

     قبل از معرفی کودهای شیمیایی، استفاده از بقولات در تناوب برای بهبود حاصلخیزی خاک به عنوان یک شیوه مهم و رایج مدیریتی به شمار می آمد. به منظور افزایش ازت و در نتیجه بهبود حاصلخیزی خاک، از دو نوع بقولات استفاده می شد. در بقولات یکساله دانه ای و بقولات علوفه ای چند ساله به عنوان کود سبز

     آنچه که اجرای تناوب زراعی را در حال حاضر پیچیده می سازد وجود برخی عوامل اقتصادی است که مزایای بیولوژیک این شیوه مدیریتی را تحت الشعاع قرار می دهند، یقیناً هیچ کشاورزی راضی به جای گزین کردن محصولات پر بازده خود مثل غلات با دیگر گیاهان به نسبت کم بازده نیست. البته در نظام هایی که تناوب اجرا می شود در مقایسه با نظام های تک کشتی حتّی اگر کود ازت در آن ها به اندازه کافی مصرف شده باشد. عملکرد محصولات غالباً 10 تا 40 درصد بیشتر است

     حاصلخیزی پایدار خاک به مفهوم قابل دسترس بودن دائمی عناصر غذایی برای گیاه است. حاصلخیزی پایدار هنگامی تحقق می یابد که تمامی عناصر غذایی جذب شده توسط گیاهان به خاک برگردد به طوری که این عناصر بتوانند مجدداً مورد استفاده این گیاهان قرار گیرند در چنین وضعیتی است که چرخه عناصر غذایی شکل می گیرد. تناوب اساسی نظام های طبیعی و زراعی در آن است که در نظام های زراعی مقدار نسبتاً زیادی از عناصر غذایی از طریق برداشت محصول از سیستم خارج می شود. بنابراین در صورت استفاده مداوم از نظام های مذکور لازم است. که عناصر غذایی مصرف شده در آن ها به طریقی جای گزین شوند. در سیستمهای فعلی چرخه عناصر غذایی به طور کامل بسته نمی شوند، زیرا این عناصر دائماً به چرخه یاد شده اضافه شده و یا از آن خارج می شوند. به حداقل رساندن تلفات حاصل خیزی خاک در نظام های کشاورزی پایدار است

 فرسایش خاک و دامنه گسترش آن

     یکی از مشکلاتی که بشر از آغاز زراعت بر روی زمین با آن مواجه بوده، فرسایش سریع خاکها توسط باد و آب است. هر چند امروزه با این مسأله نسبت به روزهای وقوع طوفانهای شن در امریکا ـ که در سالهای 1930 اتفاق افتاد ـ کمتر احساسی برخورد می شود ولی باز هم از اهمیت آن کاسته نشده است. فرسایش خاک هنوز هم در امریکا و بسیاری از مناطق حاره ای و نیمه خشک دنیا از معضلات به شمار می رود و در کشورهایی که آب و هوای معتدل دارند ـ از جمله انگلستان، بلژیک، و آلمان ـ به عنوان یکی از مسائل خطرناک تلقی می شود. این مشکل در ایران که بخش وسیع آن را کویرها در بر گرفته و خاک از پوشش مناسبی برخوردار نیست بسیار بارز و چشمگیر است

     جلوگیری از فرسایش خاک که در واقع معنی آن کاهش میزان تلفات خاک است، به حدی که سرعت فرسایش تقریباً برابر سرعت طبیعی تلفات خاک گردد، بستگی به انتخاب استراتژیهای مناسب در حفاظت خاک دارد. این امر مستلزم شناخت تمامی فرایندهای فرسایش است. عواملی که بر میزان فرسایش مؤثرند عبارتند از: بارندگی، رواناب، باد، خاک، شیب، پوشش گیاهی، وجود یا عدم وجود تمهیدات حفاظتی و چندین عامل دیگر

فرآیندها و مکانیسم های فرسایش

     فرسایش خاک شامل دو مرحله است: یکی جدا شدن ذرات از توده خاک و دیگری انتقال مواد توسط یک عامل فرسایشی مانند جریان آب یا باد. هنگامی که انرژی برای انتقال مواد کافی نباشد مرحله سومی بنام ته نشینی نیز ظاهر می شود

     تصادم قطرات باران با زمین مهمترین عامل جدا کننده ذرات خاک است. در اثر برخورد قطرات باران با یک خاک لخت ذرات خاک از جا کنده و تا شعاع چند سانتی متری در هوا پراکنده می شوند. برخورد مداوم قطرات شدید باران به سطح زمین ـ موجب تضعیف خاکدانه ها می گردد. علاوه بر این، فرایندهای هوازدگی، چه به صورت مکانیکی از راه خشک و مرطوب شدن متناوب یا گرم و سرد شدن و یا یخ زدگی ـ و چه به صورت بیوشیمیایی، موجب تخریب خاک می شود. خاک از یک طرف با عملیات شخم زیرورو و از طرف دیگر توسط انسان و دام فشرده می شود. جریان آب نیز یکی از عوامل جدا کننده ذرات خاک است. کلیه این عوامل باعث شل شدن ذرات خاک می شوند به نحوی که به آسانی توسط عوامل انتقال دهنده به حرکت در می آیند

     عوامل انتقال دهنده خود به دو دسته تقسیم می شوند: یکی عواملی که قبلاً عمل نموده و باعث جدا شدن لایه های یکنواخت ذرات خاک شده اند و دیگری عواملی که نقش خود را در آبراهه ها متمرکز می سازند. از عوامل گروه اول می توان تصادم قطرات باران و یا باد و رواناب سطحی را نام برد. منظور از رواناب لایه بسیار نازک جریان آب در سطح زمین است. عامل دوم جریان آب در آبراهه هاست. آبراهه ها ممکن است شیارهای کوچکی باشند که در اثر هوازدگی یا شخم به وجود آمده اند یا جویهای بزرگ دائمی تر مانند خندقها و رودخانه ها. به این عوامل، که به صورت خارجی عمل نموده و در واقع مواد را از نقطه ای برداشت و در سطح زمین جابجا می کند، باید حرکات توده ای خاک از قبیل جریانهای خاک، زمین لغزه ها و خزشها را نیز اضافه نمود. در فرایندهای مذکور آب در داخل خاک اثر کرده و باعث کم شدن مقاومت آن می گردد. به همین دلیل آن را فرسایش داخلی می نامند

شدت فرسایش به مقدار موادی که از جا کنده می شود و توان عامل فرسایشی در انتقال این مواد بستگی دارد. اگر توان عوامل انتقال دهنده بیش از مقدار ماده ای باشد که از جا کنده می شود در این صورت فرسایش از نظر جدا کردن ذرات در محدودیت خواهد بود و اگر مقدار مواد جدا شده از بستر بیش از مقداری باشد که انتقال داده می شود در این صورت فرسایش از لحاظ انتقال دارای محدودیت خواهد بود

     تشخیص این که کدام یک از این عوامل (جدا شدن یا انتقال) محدود کننده است بسیار حائز اهمیت است زیرا موفقیت یا شکست برنامه های حفاظت خاک متکی بر عملیاتی است که در آن باید یکی از این فاکتورها اصلاح شود

اثرات فرسایش در کاهش حاصلخیزی خاک

اصول حفاظت خاک

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
يکشنبه شانزدهم 3 1395
(0) نظر
برچسب ها :
پروژه تحقیق رابطه آخرت‌نگری با سلامت در دانشجویان و طلاب علوم دینی در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه تحقیق رابطه آخرت‌نگری با سلامت در دانشجویان و طلاب علوم دینی در pdf دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه تحقیق رابطه آخرت‌نگری با سلامت در دانشجویان و طلاب علوم دینی در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه تحقیق رابطه آخرت‌نگری با سلامت در دانشجویان و طلاب علوم دینی در pdf

چکیده  
مقدمه  
فرضیه‌های پژوهش  
روش پژوهش  
ابزارهای پژوهش  
الف) پرسش‌نامه آخرت‌نگری  
محتوای مقیاس  
ب) پرسش‌نامه سلامت (BioPSSI)  
نتایج  
داده‌های توصیفی حاصل از اجرای پرسش‌نامه‌ها  
نتایج آزمون همبستگی متغیر‌های پژوهش  
تحلیل رگرسیون آخرت‌نگری و زیرمؤلفه‌های آن با سلامت کل و سلامت روان  
بحث و نتیجه‌گیری  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه تحقیق رابطه آخرت‌نگری با سلامت در دانشجویان و طلاب علوم دینی در pdf

آرین، خدیجه، «رابطه دین‌داری و روان درستی»، مجموعه چکیده مقالات همایش نقش دین در بهداشت روان، تهران، دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى ایران، 1380

ابراهیمی، ابوالفضل، رابطه آخرت‌نگری با سلامت در دانشجویان و طلاب علوم دینی و ساخت مقیاس آخرت‌نگری، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، روان‌شناسی، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1389

ابراهیمی، امرالله و دیگران، «بررسی نقش تاریخچه تجارب مذهبی-معنوی در پیشگیری از آسیب‌های رفتاری-اجتماعی دختران»، چکیده مقالات سومین همایش مشاوره از دیدگاه اسلامی، چ اول، قم، پژوهشکده حوزه و دانشگاه، 1381

اکبری، الله‌رضا، رابطه دنیاگرایی و سلامت روان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، روان‌شناسی، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1382

پاینده، ابو القاسم، ‏نهج الفصاحه مجموعه کلمات قصار حضرت رسول (ص)‏، چ چهارم، تهران‏، دنیاى دانش، ‏1382

پسندیده، عباس، رضایت از زندگی، چ پنجم، قم، انتشارات دار الحدیث، 1386

پهلوانى، هاجر و دیگران، بررسى رابطه بین به کارگیرى مقابله هاى مذهبى و سلامت روانى، ارائه شده در اولین همایش نقش دین در بهداشت روانى، تهران، دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى ایران، 1376

تبرائی، رامین، بررسی رابطه جهت‌گیری مذهبی و سلامت روان در معلمان شهر تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، روان‌شناسی، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1387

تمیمى آمدى‏، عبدالواحد، تصنیف غررالحکم ودررالکلم، چ اول، قم‏، انتشارات دفترتبلیغات‏ اسلامی، 1366

خدا پناهی، محمد کریم، روان‌شناسی فیزیولوژیک، چ اول، تهران، سازمان تهیه و تدوین کتب علوم اسلامی (سمت)، 1380

خسرو پناه، عبدالحسین، قلمرو دین، چ اول، قم، مرکز مطالعات و پژوهش‌های فرهنگی حوزه علمیه قم، 1381

خسروی، زهره، اربابی، مریم، «بررسی تأثیر نماز بر میزان اختلالات روانی نوجوانان»، چکیده مقالات اولین همایش مشاوره از دیدگاه اسلامی، چ اول، قم، انتشارات معارف، 1379

دادفر، محبوبه، «بررسى نقش دین در بهداشت روانى و فرآیندهاى روان درمانى»، فصلنامه نقد و نظر، ش 36-35، پاییز و زمستان 1383، ص 121-84

نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتی، ‏قم، انتشارات مشهور، چ اول 1379

دیلمى، ‏ حسن، إرشاد القلوب إلى الصواب، ج 2، چ اول، قم‏، انتشارات شریف رضى‏، 1412ق

زهراکار، کیانوش، «بررسی رابطه دین‌داری و سلامت روانی»، مجله اندیشه شاهد، ش1، 1384، ص 290-

محمدی ری‌شهری، محمد، میزان الحکمه، چ چهارم، قم، انتشارات دارالحدیث، 1383

مطهری، مرتضی، مقدمه‌ای بر جهان‌بینی اسلامی، ج 6 حیات اخروی، چ بیستم، تهران، انتشارات صدرا، 1384

میری، میرنادر، بهرامی احسان، هادی، «رابطه مذهب‌گرایی و عوامل جمعیت شناختی با سوء مصرف مواد در دانشجویان»، روان‌شناسی و دین، ش 12، زمستان 1389، ص 126-109

واعظی، احمد، انسان از دیدگاه اسلام، چ هفتم، تهران، انتشارات سمت، 1385

Assadulahi, GH. , Ghassemi,GH. R. ,”Belief in Resurrection: dysthymics versus normal”, Journal of Islamic Academy of Sciences, v 11(4), 1998, p 149-

Barkan, E. , Greenwood, F. , “Religious attendance and subjective well-being among older Americans: Evidence from the general social survey”, Review of Religious Research, v 45(2), Dec 2003, p116-

Crawford, E. et al. , “The Relationship between Religion and Mental Health/Distress”, Review of Religious Research, v 31(1), Sep 1989, p 16-

Colantonio, A. et al. , “Depressive symptoms and other psychosocial factors as predictors of stroke in the elderly”, American Journal of Epidemiology, v 136, 1992, p 884-

Flannelly, J. , et al. , “beliefs about life after death, psychiatric symptomology and cognitive theories of psychopathology”, Journal of Psychology and Theology, v 36(2), 2008, p 94-

Friedlander, Y. et al. ,”Religious orthodoxy and myocardial infraction in jerusalem: A case-control study”, International Journal of Cardiology, v 10, 1986, p 33-

Hood, R. W. Jr. et al. , The Psychology of Religion: An Empirical Approach (4th ed. ), New York, Guilford,

Jarvis, G. K. ,Northcott, G. C. , “Religion and differences in morbidity and mortality”, Social Science & Medicine, v 25, 1987, p 813-

Katernahl, D. ,Oyiriaru, D. , “Assessing the Biopsychosociospiritual Model in primary care: development of the BioPsychoSocioSpiritual Inventory (BioPSSI)”, International journal of Psychiatry Med, v 37(4), 2007, p 393–414

Koenig, H. G. , Aging and God: Spiritual Pathways to Mental Health in Midlife and Later Years, New York, London Haworth Press,

Levin, J. S. ,Vanderpool, H. Y. ,”Is religion therapeutically significant for hypertension”, Social Science & Medicine, v 29, 1989, p 69-

Nooney, G. , “Religion, Stress, and Mental Health in Adolescence”, Review of Religious Research, v 46(4), Jun 2005, p 341-

Park, C. L. ,Folkman, S. , “Meaning in the context of stress and coping”, Review of General Psychology, v 1, 1997, p 115-

Rozanski, A. et al. , “Impact of psychological factors on the pathogenesis of cardiovascular disease and implications for therapy”, Circulation, v 99, 1999, p 2192-

Segerstrom, S. C., Miller, G. E., “Psychological Stress and the Human Immune System: A Meta-Analytic Study of 30 Years of Inquiry”, Psychol Bull, July 2004; v 130(4), p 601-

Simoni, M. et al. ,”Spirituality and psychologicaladaptation among women with HIV: implication for Counseling”, Journal of Counseling Psychology, v 49(2), 2002, p 139-

Spilka, Hood, W. ,Hunsberger, JR. B. G. , The Psychology of Religion, United states of America,the Guilford press,

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه آخرت‌نگری با سلامت است. با توجه به هدف پژوهش، 259 نفر از طلاب حوزه علمیه قم و دانشجویان دانشگاه تهران انتخاب شده و دو مقیاس آخرت‌نگری و مقیاس چهار بعدی سنجش سلامت اجرا گردید. داده‌ها به کمک روش‌های آمار توصیفی (فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (آزمون معناداری ضریب همبستگی پیرسون و آزمون ضریب رگرسیون) تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان می‌دهد که همبستگی مثبت و معناداری بین نمره کل مقیاس آخرت‌نگری با نمره کل مقیاس سلامت، و نیز بین نمره کل آخرت‌نگری با زیرمقیاس سلامت روان، وجود دارد. به نظر می‌رسد آخرت‌نگری به‌عنوان جهت‌گیری فرد در پذیرش زندگی پس از مرگ و تلاش برای فراهم‌سازی مقدمات برای این زندگی منطبق با دستورات الهی، در همین دنیا در تمام ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی پیامد‌های مثبتی داشته و کارکرد‌های مطلوب‌تر این ابعاد را فراهم می‌سازد.

کلید واژه‌ها: سلامت، سلامت روان، آخرت‌نگری و رویکرد چند‌ وجهی.


 

مقدمه

موضوع سلامت در همه دوران‌ زندگی بشری از مسائل مطرح بوده، چرا که یکی از پایه‌های اصلی زندگی مطلوب انسانی، سلامت است. هرچند از دیدگاه اسلام هدف نهایی برای انسان سعادت اخروی است، ولی همین زندگی دنیوی، بستر تحقق این هدف است و هیچ راهی غیر از این برای رسیدن به آن هدف عالی وجود ندارد. بر این اساس، اگر زندگی این دنیا بستر تکامل و مقدمه آخرت باشد، سلامت انسان‌ها هم شرط این تکامل خواهد بود و از همین جاست که در منابع دینی نیز سلامت، برترین نعمت‌ها1 دانسته شده است

رویکرد‌های اولیه به سلامت عمدتاً سلامت جسمانی را مد نظر داشته، از این‌رو بررسی‌های روان‌شناختی و دینی در آنها جایگاه کمتری را به خود اختصاص داده است. البته در سال‌های اخیر، موضوع سلامت در گستره‌ای وسیع‌تر بررسی شده و روان‌شناسان و متخصصان به ابعاد مختلفی از سلامت توجه کرده‌اند. جورج انگل2 مدل زیستی- روانی- اجتماعی3 را مدلی کل‌نگر و جایگزین مدل‌های زیستی-پزشکی4 کاهش‌گرا5 در دوره خود ارائه کرد6 این مدل از این بحث می‌کند که بیماری و سلامت، نتیجه تعامل بین جنبه‌های زیست‌شناختی، روان‌شناختی و اجتماعی است

کارآمدی این نظریه‌ را پژوهش‌های متعددی تأیید کرده‌اند. هرچند با افزایش شواهد در تأثیر دین و معنویت بر رفتار سالم، نشانگان جسمانی و هیجانی و کیفیت زندگی، اونارکر7 و استرلینگ8 پیشنهاد کردند که مدل انگل نیازمند یک بازنگری است تا جنبه معنوی نیز به آن اضافه شود. این رویکرد به ساخت پرسش‌نامه سنجش سلامت زیستی ـ روانی ـ اجتماعی ـ معنوی9 منجر شد

رویکرد جامع به سلامت به افزایش پژوهش‌ها در حوزه‌های مختلف منجر شده و در این میان، تحقیقات مرتبط با دین و دین‌داری، از جمله تأثیر مذهب و سبک زندگی دینی بر سلامت، مقابله‌های مذهبی11، نقش مذهب در مقابله با فشارهای روانی و نقش مذهب در معنای زندگی افزایش بسیار چشم‌گیری داشته است

یافته‌های پژوهش ابراهیمی و دیگران (1381) نشان داده است که مذهبی بودن خانواده و داشتن زندگی توأم با ارزش‌های معنوی در مراحل رشد، رابطه معنا‌داری با سلامت رفتاری و اجتماعی دارد.13 یافته‌های لستر14(1997م) بر این مدل صحه می‌گذارد که تجارب و سبک زندگی معنوی با شاخص‌های آسیب‌شناسی اجتماعی در گروه‌های مختلف ارتباط دارد.15 در این راستا نقش آخرت‌نگری به عنوان پشتوانه اجرایی بسیاری از تعالیم دین، برجسته‌تر خواهد بود، چرا که انسان مؤمن بسیاری از رفتارهای مطلوب دین را به سبب پاداشی که در آخرت به او داده خواهد شد، انجام می‌دهد، همچنان‌که همین انگیزه در ترک رفتارهای نامطلوب نیز نقش محوری دارد

دومین موضوع عمده در حوزه تأثیر دین و دین‌داری بر سلامت، بررسی تأثیرات ناشی از فشار روانى، هیجانات و عوامل روانى مرتبط با آنها، بر رشد اختلال‌هاست. فشار روانی به عنوان راه‌انداز هیجان‌های منفی، ترس و بیماری‌های بدنی و روانی شناخته شده می‌شود.16 تأثیرات فشارهاى روانى و فرایندهاى روان‌شناختى مربوط به آنها، به طور گسترده، بررسى شده و در دو حوزه کلى، یعنى تأثیرات فشار روانى بر دستگاه قلبى ـ عروقى17 و بر دستگاه ایمنى بدن18به بهترین شیوه، قابل شناسایى هستند

به نظر می‌رسد که افراد متدین و غیرمتدین میزان فشار روانی مشابهی را تجربه می‌کنند، ولی افراد متدین بهتر می‌توانند با رویدادهای منفی زندگی و عوامل فشارزای روانی مقابله کنند.19 باورهای مذهبی مانند یک سپر در برابر استرس‌های زندگی عمل می‌کنند و از این طریق به راهبردهای مقابله‌ای فرد کمک می‌کنند. بنابراین، آخرت‌نگری از این نظر نیز می‌تواند در سلامت مؤثر باشد، چرا که یکی از علل بی‌تابی در برابر سختی‌ها این است که انسان بهره دنیا را بسیار زیاد و مهم بشمارد که در این صورت به سبب به دست نیاوردن یا از دست‌دادن آن به شدت اندوهگین یا هیجان زده می‌گردد. علی(ع) می‌فرمایند

تمام زهد بین دو کلمه از قرآن است که خدای سبحان فرمود: بر آنچه از دست شما رفته، حسرت نخورید و به آنچه به شما رسیده، شادمان مباشید. کسی که بر گذشته افسوس نخورد و بر آینده، شادمان نباشد، همه جوانب زهد را رعایت کرده است

باور به زندگی پس از مرگ کمک می‌کند تا فرد تجارب زندگی را در فضای گسترده‌تری بنگرد و زندگی را بخش کوچکی از آن زندگی گسترده ببیند، از این رو اعتقاد به زندگی پس از مرگ، معنای رنج و سختی این جهان را تغییر داده و نیرو و مقاومت انسان را در برابر سختی­ها و مشکلات افزایش می‌دهد، زیرا انسان مؤمن به معاد یقین دارد و می‌داند که اعمال خوب و بد او در دستگاه آفرینش دقیقاًً محاسبه می‌شود: «پس هر که هم‌وزن ذره‏اى نیکى کند [نتیجه] آن را خواهد دید، و هر که هم‌وزن ذره‏اى بدى کند، نتیجه آن را خواهد دید»(زلزال: 7 و 8) و اینکه هیچ کدام بی‌پاداش نمی‌ماند: «خدا پاداش نیکوکاران را ضایع نمى‏کند»(توبه: 120) و حتی اگر فردی کار خوبی کرد چندین برابر پاداش خواهد دید: «هر کس کار نیکى بیاورد ده برابر آن [پاداش] خواهد داشت و هر کس کار بدى بیاورد جز مانند آن جزا نیابد و بر آنان ستم نرود».(انعام: 160) از طرفی انسانی که به معاد اعتقاد دارد، به امور دنیوی به اندازه ارزش آنها توجه دارد، و از آنجا که هیچ یک از سختی‌های دنیا در مقابل پاداش­های آخرت ارزش زیادی ندارند، در صورت از دست دادن چیزی یا ابتلا به مصیبتی، راحت­تر از فردی که چنین اعتقادی ندارد، سازش می‌یابد

پهلوانى، دولتشاهى و واعظى (1376)، در پژوهشی رابطه بین به کارگیرى مقابله‌هاى دینى و سلامت روانى را بررسى کرده‌اند. نتایج پژوهش آنها نشان می‌دهد که رابطه معناداری بین به کارگیرى مقابله‌هاى دینى و سلامت روانى وجود دارد؛ یعنى افرادى که از مقابله‌هاى دینى بیشتر استفاده مى‌کنند سلامت روانى بیشتر، و افرادى که از این نوع مقابله‌ها کمتر استفاده مى‌کنند، سلامت روانى پایین‌ترى دارند.21 اسپیلکا و همکارانش (2003م) علاوه بر قائل‌شدن به نقش محوری برای مناسک و تکالیف مذهبی در دین، کنش‌های بسیاری را نیز به آنها نسبت داده‌اند که یکی از آنها کمک به تداوم مهار خود و جهان شخصی در زمان‌های فشار است. همچنین آنها اعتقاد دارند که مناسک و آیین‌های دینی، در افراد برای غلبه بر مشکلات، احساس توان‌مندی ایجاد می‌کنند

مکین تاش (1992م) نقش دین را در سازگارى افراد با یک رویداد منفى زندگى بررسى کرده است. او با 124 پدر و مادرى که کودک خود را به علت سندرم مرگ ناگهانى از دست داده بودند، مصاحبه کرده و پی‌برده که متدین بودن با یافتن معنا در مرگ، ارتباط مثبتى دارد. علاوه براین، متدین بودن با افزایش سلامت روانى و کاهش ناراحتى در بین والدین طى هجده ماه پس از مرگ کودکانشان، ارتباط داشته است

علاوه بر تأثیر ایمان بر اعمال و رفتارهاى بهداشتى، ایمان دینی می‌تواند با فراهم ساختن شالوده‌اى براىمعناداری زندگی، بر سلامت اثر بگذارد. دین‌دارى و معنویت، این احساس اطمینان بخش را نیز فراهم می‌آورد که زندگى، منسجم، منظم و هدفمند است. پارک و فولکمن (1997م) از این جهان بینى‌هاى تلویحى یا باورهاى ضمنى نسبت به زندگى، به عنوان معنا‌دهی کلی24 به جهان سخن به میان مى‌آورند.25 همچنین التزام دینى و معنوى، ممکن است شاکله تفسیرى براى درک شرایط خاصى، مانند مصیبت و درد و رنج در اختیار بگذارند

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
يکشنبه شانزدهم 3 1395
(0) نظر
برچسب ها :
پروژه مقاله اعتماد به نفس در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه مقاله اعتماد به نفس در pdf دارای 39 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مقاله اعتماد به نفس در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله اعتماد به نفس در pdf

مقدمه;;;;

چگونه اعتماد به نفستان را باز یابید؟ ;;;;;

اعتماد به نفس چیست؟;;;;

چه چیز منجر به فقدان اعتماد به نفس می شود؟;;;

چه کسانی در معرض ابتلا به آن هستند؟;;;;10

شخصیت دارای اعتماد به نفس بالا؟;;;;;;..18

10 قدم تا اعتماد به نفس;;;;;;;;;;;;;;21

مهارت های افزایش اعتماد به نفس;;;;;;;;;;;22

علائم کمبود اعتماد به نفس;;;;;;;;;;25

علائم کمبود اعتماد به نفس;;;;;;..26

ایجاد اعتماد به نفس;;;;;;;;;.28

چگونه اعتماد به نفس خود را بالا ببریم;;;;;;;;;;;..30

اعتماد به نفس فرزندان خود را افزایش دهیم;;;;;;;;34

مقدمه:

تصویری که هر فرد از خود در ذهن دارد، از کودکی شکل می‌گیرد و واکنش‌ها و رفتارهای اطرافیان در شکل‌گیری این تصویر نقش مهمی دارند

علاوه بر این، هر فرد تصویری دلخواه از خود در نظر دارد که هرچقدر تصویر خویشتن وی به آن نزدیک‌تر باشد، اعتماد به نفس بیشتری کسب خواهد کرد. عزت‌نفس یا احساس ارزش به خویشتن درواقع تایید و پذیرشی است که شخص نسبت به خود احساس می‌کند

اکنون با این تعاریف به نکاتی اشاره خواهد شد که برای افزایش اعتماد به نفس فرزندانمان، هرگز نباید آنها را به زبان بیاوریم. این متن را بخوانید و چند بار آن را مرور کنید. به طور یقین در تربیت کودک‌تان موثر خواهد افتاد.

نام‌گذاری بد

نام‌گذاری روی فرزندان یکی از شایع‌ترین رفتارهای والدین است که تاثیرات فراوانی روی شخصیت آنها به جای می‌گذارد. واژه‌های <بچه بد>، <احمق>، <تنبل> و <لال> کاربردی‌ترین مثال‌هایی هستند که می‌توان به آن اشاره کرد. والدین باید بدانند استفاده از چنین کلماتی، به کودک می‌آموزد که دارای چنین خصیصه‌هایی است و در نتیجه اعتماد به نفس فرزندتان را از بین می‌برد. اگر کودکی به صفت <زشت> نام‌گذاری شود، ممکن است از حضور در جمع و بازی با دیگران خودداری کند

همچنین کاربرد واژه <کمرو> نه تنها باعث اجتماعی‌تر شدن کودک نمی‌شود بلکه کودک را تشویق می‌کند تا از ارتباط با همسالان و بزرگ‌ترها خودداری کند. اکنون ممکن است بپرسید برای تغییر رفتار کودک‌مان چه بگوییم. شما می‌توانید با گفتن جملات مثبت، توجه کودک را معطوف به رفتاری کنید که باید تغییر کند. به طور مثال بگوییم: <این اتاق نامرتب و به هم ریخته است> یا <کاغذ و مدادهایت روی زمین پخش شده و باید جمع‌ شود.>

از خود راندن

به این جملات منفی که به وسیله برخی والدین به کار می‌رود توجه کنید: <ای کاش به دنیا نمی‌آمدی> یا <هیچ‌کس تو را دوست ندارد.>

این دو جمله نمونه بارزی از جملات منفی برای طرد کردن کودکان است. طرد کردن بچه‌ها، نشان دادن نفرت یا تمایل به جدایی از آنهاست. دقت کنید برای یک کودک دوست داشته نشدن از طرف فردی که او را به دنیا آورده به معنی دوست داشته نشدن از طرف همه افراد است. آنچه یک کودک باید بداند این است که پدر و مادرش بدون هیچ قید و شرطی دوستش دارند. بنابراین پیشنهاد می‌کنیم که با کودکان‌تان هر روز گفتگو کنید. کودکتان را در آغوش بگیرید و از کاربرد جمله <دوستت دارم> اجتناب نکنید

منفی‌بافی

لیاقت چیزی را نداری یا جات تو زندونه

جملات بالا را خواندید. پس این نکته را بدانید که کودکان با کلمات و جملاتی که به آنها گفته می‌شود، بزرگ می‌شوند. بنابراین از به کار بردن چنین جملاتی که آینده کودک را می‌سازد خودداری کنیم. ذکر نتایج پژوهشی در زندان خالی از لطف نیست. در این تحقیق، پژوهشگری با شماری از زندانیان مصاحبه کرد و از آنها پرسید که به چند نفر از آنها هنگام کودکی گفته شده که زندانی خواهند شد؟ و با کمال تعجب دریافت که به‌طورتقریبی پاسخ همه آنها به این سوال مثبت بود. بازهم تکرار می‌کنیم، والدین باید آینده خوبی را برای کودکان ترسیم و پیش‌بینی کنند، بنابراین باید سعی کنیم جملات مثبت به کار ببریم

محکوم کردن

به این جمله با دقت فکر کنید <تو دلیل دعوای من و پدرت هستی.>

مقصر دانستن کودک هنگام مشکلات به این معنی است که او به دلیل کاری که دیگران انجام داده‌اند، سرزنش شود. متاسفانه کوکان، هدف آسان و در دسترس برای به گردن گرفتن تقصیر دیگر اعضای خانواده هستند. اگر بچه‌ها باید یاد بگیرند که مسوولیت کارهایشان را به عهده بگیرند، ما باید نمونه‌ای از مسولیت‌پذیری در برابر اشتباهات و ضعف‌هایمان باشیم. بنابراین اگر عصبانی شدید، پس از خونسردی، از فرزندتان معذرت بخواهید و به طور مثال بگویید: <ببخشید دعوات کردم، امروز خسته بودم.>

انتظارات نابجا

دانش‌آموز شما اگر در درسی 17 بگیرد چه می‌گویید. یکی از این نوع واکنش‌ها این است <نمره‌ات 17 شده، پس 3 نمره دیگر چی شد؟ تو فقط باید 20 بگیری.> توجه کنیم که والدینی که از فرزندان خود انتظارات بی‌جا دارند، آنها را مجبور می‌کنند که بهترین بازیکن باشند یا در مدرسه نمره 20 بگیرند. پیامی که پشت این عمل پنهان شده، این است که تو در مدرسه به اندازه کافی خوب نیستی. در حالی که داشتن انتظار بی‌جا، اعتماد به نفس دانش‌آموز را سلب می‌کند. به‌طور قطع می‌پرسید هنگامی که دانش‌آموزمان 17 می‌گیرد چه بگوییم؟ شما می‌توانید با تاکید بر نکات مثبت بگویید: <خیلی عالی است که نمره‌های 20 زیادی در کارنامه‌ات داری، اشکالی ندارد که نمره 17 گرفتی چون تو تمام سعی خود را کردی و هر انسانی ممکن است اشتباه کند، سعی کن اشتباهاتت در آینده کمتر شود، تازه لزومی ندارد همیشه 20 بگیری.>

مقایسه کردن

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
يکشنبه شانزدهم 3 1395
(0) نظر
برچسب ها :
پروژه مقاله اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه مقاله اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی در pdf دارای 76 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مقاله اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی در pdf

مقدمه

چکیده

فصل اول: اعتصاب از دیدگاه حقوقی

بخش اول: مفهوم و ارکان اعتصاب;

1- تعریف اعتصاب;

2- ارکان اعتصاب;

الف: قطع کار

ب: دسته جمعی بودن این اقدام

ج: وجود رابطه کارگری و کارفرمایی

د: شغلی بودن خواستهای کارگران

3- ویژگیها و  ابعاد اجتماعی اعتصاب

4- اعتصاب کارگری در چارچوب قانون

5- تاریخچه اجمالی تکامل اعتصابات

بخش دوم: آثار اعتصاب;

طرح بحث

1- اثر اعتصاب بر رابطه کارفرما و کارگران اعتصابی

الف: تعلیق قرارداد کار

ب: محروم شدن از دستمزد

2- اثر اعتصاب بر رابطه کارفرما و سایرین

3- بررسی اعتصابات کارگری در راستای منافع ملی یا جناحی

1- فقدان تشکلات مستقل کارگری

2- در صورت وجود تشکلات کارگری مستقل

بخش سوم: اعتصاب در حقوق ایران

1- پیش از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی

2- پس از پیروزی انقلاب اسلامی

الف ) قبل از تصویب قانون سال 1369

قانون کار 1369

نظریه 4855 شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

فصل دوم: اعتصاب از دیدگاه فقهی

بخش اول: مشروعیت اعتصاب;

طرح بحث

کتاب و سنت

تجویز اعتصاب به موجب شرط ضمن عقد

عدم مخالفت با کتاب و سنت;

تحلیل حرام- تحریم حلال

عدم مخالفت با مقتضای عقد

تجویز اعتصاب توسط قانونگذار

الف) تجویز اعتصاب به موجب حکم حکومتی

ب) قانونگذار عادی

بناء عقلاء و حق اعتصاب

تعریف بناء عقلاء

بخش دوم: بررسی فقهی آثار اعتصاب;

تاثیر اعتصاب نسبت به قرارداد

الف) فسخ عقد کار

ب) انفساخ عقد

ج) تعلیق

3- عقد کار و شرایط جدید پس از اعتصاب

اعتصاب و خسارتهای ناشی از آن

- انواع سبب;

- انواع منفعت;

مقدمه

واژه اعتصاب از کلماتی محسوب می شود که در ذهن هرشخص نوعی تقابل را به ذهن می آورد وهنگامی که این تقابل در عرصه روابط کارگر و کارفرما ایجاد شده باشد آن را اعتصاب کارگری بیان می کنند سوای نوع تعامل و تحلیل های حقوقی در زمینه اعتصاب نکته ای که نمی توان منکر آن شد واقعیت عینی اعتصاب می باشد. روزی نیست که کارگران واحدهای تولیدی و خدماتی در گوشه و کنار دنیا وحتی کشور خودمان برای برآوردن خواستهای خود به این حربه متوسل نشوند وبه نوعی کارفرمایان و حتی حاکمیت را به چالش دعوت ننمایند ومتاسفانه دراین میان پاره ای از گروههای سیاسی از این ابزاری برای رسیدن به مطامع سیاسی خود استفاده می کنند. نکته پراهمیت این است که بتوان با درک صحیح این واقعیت و نیز وجوه افتراق آن با اعمال پرتنش دیگر مانند اغتشاش بتوانیم این واقعیت اجتماعی را درمسیر صحیح هدایت نماییم.در کشور ما نیز واژه اعتصاب در هفتاد، هشتاد سال اخیر کار برده می شود از اعتصاب کارگران چاپخانه تهران ورشت که شاید جزوء اولین اعتصابات محسوب می شود تا اعتصاب کارگران شرکت نفت برای پیروزی انقلاب اسلامی و صدها اعتصاب دیگر بعد از پیروزی انقلاب

مسئله ای که پررنگ جلوه می کند نحوه تعامل حاکمیت با این واقعیت می باشد که گاهی آن را پذیرفته مانند قانون کار 1325 (تصویبنامه هیئت وزیران) وگاه آن را غیر قانونی اعلام نموده است ماننددستورالعمل شورای انقلاب 1358 و گاه آنرا مسکوت گذاشته است مانند قانون کار فعلی

هدف از ارائه این پایان نامه با توجه به محدودیتهای منابع تحقیق در واقع آشنایی با این واقعیت عینی و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی می باشد

چکیده

در طول شکل گیری و تکامل روابط کار همواره یکی از مهمترین موضوعات که ذهن حاکمیت و کارفرما و کارگران رابه خود مشغول داشته است در واقع نوع منفی تعامل در کار یا همان تقابل در روابط کار می باشد تقابلی که می تواند در قالب  کم کاری بد کارکردن;.ودر نهایت اعتصاب را منجر گردد

حال با بیان اقسام تقابل به جایگاه مهمترین وشاید حساس ترین نوع تقابل در عرصه کار یعنی اعتصاب می پردازیم:اعتصاب یعنی دست از کار کشیدن جمعی از کارگران برای رسیدن به اهداف صنفی وشغلی خود.اهدافی که کارگران آن راجزء حقوق پایمال شده خود می دانند و کارفرمایان در اکثر موارد آن را نوعی زیاده خواهی تلقی می کنند ودر نهایت حاکمیت با توجه به نوع حکومت و فرهنگ حاکم بر اجتماع در بیش تر موارد به دیده شک به آن می نگردد.در تحقق حاضرسعی گردیده است با بررسی این واقعیت عینی و نیز جایگاه آن در جوامع به شناخت هرچه بیشتر این پدیده کمک نماید

برای شناخت پدیده اعتصاب می بایست در ابتدا به ارکان حقوقی شکل دهنده آن ت.وجه شود ارکانی که شامل قطع کار دسته جمعی بودن خاص کارگران  وجود رابطه کارگران و کارفرمایی و صنفی بودن خاص کارگران به دوراز منازعات سیاسی می گردد

حال با شناخت این عوامل سعی شده است به تاریخچه و نحوه تعامل دولتها اشاره گردد واقعیتی که نمی توان کتمان نموددر گذشته نه چندان دور دولتها و کارفرمایان درهنگام روبروی با این پدیده سعی در کنترل و نیز برخورد سخت و فیزیکی با این قضیه می نمودند وبعدها با گسترش صنعت و عصر ماشینیسم و توسعه روابط کارگری و تشکیل سندیکاها و تشکلات مستقل کارگری تا حد زیادی کارگران توانستند به خواستهای مشروع خود برسند. حال با درک وقایع بالا به بررسی این پدیده اجتماعی در حقوق ایران می پردازیم برای این امر ابتدا آن را به دو بخش اصلی یعنی قبل از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی وپس از پیروزی انقلاب اسلامی تقسیم می نماییم وبا اولین حقوق کار مدون که اگرچه از سوی مجلس شورای ملی به تصویب نرسیده و توسط هیئت دولت نهائی گردیده برخورد می کنیم شاید به توجه به آزادیهای اجتماعی اوایل دهه1320 است که دراین تصویبنامه برای اولین بار حق اعتصاب به صراحت به کارگران اعطا می گرددحقی که بعدها در هیچ یک از قوانین بعدی به این صراحت داده نشده پس از آن به قانون کار سال 1328 اشاره می کنیم که حق اعتصاب در قالب مفهوم مخالف اگرچه پذیرفته شده بود اما حاکمان وقت تمام سعی و توان خود را برای جلوگیری از اجرای این حق بکار بسته بودند ودر نهایت به آخرین قانون کار رژیم گذشته بر می خوریم قانونی که هرگز اعتصاب را به رسمیت نشانخت واگرچه پاره ای از حقوق دانان با استناد به برخی از مفاهیم در این قانون اظهار داشته اند که اعتصاب کارگری درآن به نوعی بیان گردیده است ولی واقعیت جامعه آن روز وبرخورد شدید رژیم با معترضان خلاف این امر را نشان می دهد پس از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به ضروریات عنوان شده در تحقق سعی و اهتمام برای نگارش قانون کار جدید برداشته شد که البته هربار بنا به دلایلی عقیم باقی می ماند گاه با انتشار در روزنامه کیهان واعتراض کارگران نسبت به آن در سالهای آغازین دهه شصت شمسی و خواه به علت تغییر در راس تصمیم گیرندگان در عرصه روابط کار

تا سال 1369 که اولین قانون کار بعد از انقلاب به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید قانونی که با پیش نویس اولیه آن به دلیل مخالفت شورای نگهبان تغییرات بسیاری یافته بود دراین قانون اسمی از اعتصاب برده شند وسعی در تلاش گروهی از نمایندگان برای گنجاندن حق اعتصاب با مخالفت شدید شورای نگهبان واعلان مغایرت آن با شرع مقدس  به سرانجام نرسید

حال اگر اعتصاب در واحدهای کارگری به رسمیت شناخته نشده است و در واقع ممنوع گردیده است ولی روزانه شاهد این واقعیت هستیم که کارگران زیادی از واحدهای صنعتی یا خدماتی دست از کار می کشند وحتی روزهای متمادی برسرکار خود حاضر نمی شوند و متولیان امر این قبیل حرکات را تحت عناوین مختلف از قبیل اعتراض، تحصن، بحران واغتشاش مورد بررسی قرار می دهند در تحقیق فوق به تعریف هریک از این واژگان ونیز نحوه تعامل دستگاههای ذی ربط اشاره گردیده است

در فصل دوم تحقیق با در نظر گرفتن این امر که برای اعتصابات جایگاه قانونی مشخصی تا پیش از نظر مقام معظم رهبری وجود نداشته است به بررسی فقهی امر اعتصاب و نیز آثار فقهی قطع کار می پردازیم دراین بخش به سوال ذیل پاسخ می دهیم که آیا در ضمن عقد کار امکان حق شرط برای کارگران وجود دارد یا نه به صورت مختصر اشاره می کنیم

فصل اول: اعتصاب از دیدگاه حقوقی

بخش اول: مفهوم و ارکان اعتصاب

1- تعریف اعتصاب

اعتصاب از جنبه های گوناگون قابل بررسی است و می توان آن را از ابعدا مختلف سیاسی، اقتصادی و حقوقی مورد بررسی قرار داد. اما آنچه که مورد نظر ما می باشد تعریف جنبه حقوقی اعتصاب و شناسایی ابعاد آن است. اکثر قریب به اتفاق حقوقدانان فرانسوی اعتصاب را در واقع بصورت ذیل تعریف نموده اند

اعتصاب عبارت است از قطع ارادی و مشترک کار توسط کارگران یک کارگاه ویا موسسه به منظور رسیدن به اهداف شغلی خود)[1] البته پاراه ای از حقوقدانان نیز تعاریف دیگری را بیان نموده اند که کم و بیش در برگیرنده تعریف فوق می باشد وبنابر مقتضیات و تفکرات فکری موجود در جامعه ویا حاکمیت ونیز تفکرات خود سعی  درپررنگ نمودن قسمتی از تعریف اعتصاب نموده اند برای مثال در کشورهایی با تفکرات کمونیسم همواره سعی شده است با توجه به حاکمیت دولت براکثر منابع مهم صنعت اعتصاب را در واقع اقدام جمعی کارگران درجهت دادن راهنمایی به دولت بیان کنند وفقط به آن جنبه ارشادی قائل شده اند(در کشور شوروی سابق با توجه به تفکرات سیاسی وایدئولوژی حاکم برآن ونیز اصل دوازدهم قانون اساسی آن که بیان می دارد که کار برای هر شهروند یک وظیفه  ومایه مباهات می باشد اعتصاب ممنوع محسوب می شود ودر واقع یک عمل خلاف تکلیف اجتماعی مقرر در قانون اساسی تلقی می گردید. و تنها کارگران می توانستند به کارفرما که در اکثر موارد دولت محسوب می شد جنبه ارشادی امور را تذکر دهند)

دکتر عزت ا; عراقی حقوق کار ایران ج  دو، تهران، دانشگاه ملی ایران، 2536، ص 175 به نقل از کارلنک، لیون کان، حقوق کار، ش 619 در دایره العمارف علوم اجتماعی نیز اعتصاب را این گونه بیان نموده است(اعتصاب عبارت است از توقف جمعی کار به مظنور تاثیر بر کسانیکه به فروش یا استفاده از محصول آن کار وابسته می باشند)

بدین ترتیب چنانچه در بالا مطلاحظه گردید اعتصاب در واقع نوعی تقابل بین کارگر و کارفرما برای رسیدن به اهدافی که جنبه شغلی دارد محسوب می شود(در دیدگاه حقوقی) البته ناگفته پیداست که در پاره ای ازموارد نیز خاستگاه دلیل اعتصاب تنها تقابل کارفرما نوعی نمی باشد. بلکه پاره ای از انگیزه های سیاسی- اجتماعی، اقتصادیکلان نیز در آن دخیل می باشدوطرف و تقابل کارگران در پاره ای از موارد با حاکمیت دولت به معنی اعم آن می باشد که سوای محق بودن ویا نبودن کارگان دراین خصوص باعث نگرش منفی دولتها نسبت به اعتصابات گردیده است

2- ارکان اعتصاب

از تعریف بیان شده در اعتصاب می توان چهاررکن را برای تحقق اعصاب لازم دانست این شرایط عبارتند از: قطع کار، دسته جمعی بودن، وجود رابطه کارگری ویا کارفرمایی و در نهایت صنفی بودن خواسته های کارگان اکنون به اختصار هریک از این ارکان اشاره می کنیم

الف: قطع کار

در اعتصاب لازم است که کار توسط کارگران قطع شود و منظور این است که آنها از انجام کاری که می بایست انجام دهند امتناع ورزند باید دراین زمینه توجه داشت عنصر مادی دراین جا کارنکردن ونه کند کارکردن ویا بد کارکردن می باشد برای داوری نیز کندی کار ویا اجرای بدکار اعتصاب محسوب نمی شود وتوقف فعالیت را شرط لازم برای اجرای اعتصاب می داند. در حقوق فرانسه برخی کاهش عمدی آهنگ کا را جزء اعتصاب می شمارند ودر واقع آن را نوعی اعتراض به سیستم مدیریت واحد یا صنف کارفرمای خودمی دانند اما رویه قضایی این کشور چنین نظری را نپذیرفته است و اعلام نموده است که اعتصاب قطع کار است نه انجام نادرست. واکثر حقوقدانان این کشور این رویه را قابل دفاع دانسته اند.[2]

نکته مهم که باید دراین جا لحاظ گردد (در عنوان فصل روانی) قطع کار می بایست عمدی و ارادی باشد پس اگر قطع کار به سبب حودث قهری و یا بعلت اشتباه کارگران باشد اعتصاب عینیت ندارد

در قطع کار، طولانی بودن مدت شرط نیست وبا اینکه پاره ای از حقوقدانان اعتصاب کوتاه مدت را قابل قبول نمی دانند[3] اما امروزه نظر به اینکه مدت قطع کار تاثیری در عنوان اعتصاب ندارد. این قبیل اقدامات را جزو اعتصاب محسوب می دانند(نمونه این قبیل اعتصابات را درکشور فرانسه بسیار قابل مشاهده می باشد که در واقع سندیکاهای کارگری برای فشار به تشکیلات کارفرمایی ابتدا یک اعتصاب کوتاه مدت انجام می دهندو سپس در صورت عدم توجه به خواستهای خود دامنه آن را گسترش می دهند دیوان عالی کشور فرانسه نیز در رای خود حق 4/1 ساعت قطع کار را اعمال حق اعتصاب می داند. قطع کار ممکن است همراه با حضور کارگران اعتصابی در محل کارشان باشد ویا اینکه کارگران مذبور محل را ترک نمایند اما لازم به توضیح است که قطع مکرر کار برای رسیدن به خواسته خود دریک روز کاری دیگر شمول اعتصاب نمی باشد وبه نوعی اخلال در امر کار ویا بدکارکردن محسوب می گردد

ب: دسته جمعی بودن این اقدام

برای تحقق اعتصاب لازم است چند تن از کارگران بدین منظور دست از کار بکشند از این عبارت دو نتیجه بدست می آید

اگر یکی از کارگان از شرایط کاری خود ناراضی باشد و به تنهایی اقدام نماید ودیگر کارگان با او همصدا نشوند اقدام این کارگر اعتصاب تلقی نمی گردد
اقدام کارگران یک موسسه باید ناشی از مبانی و اشتراک عقیده آنها برای رسیدن به منظور خود باشد

دو نکته مهم که لازم به ذکر می باشد این است که اولاً ملاک عددی مشخصی برای اعتصاب نمی توان برشمر واین حداقل با توجه به کل کارگران یک کارگاه متفاوت می باشد یعنی کار نکردن دویا سه نفر از کارگران در یک کارخانه که بیش از هزار نفر کارگر در آن مشغول به کار می باشند مشکل می توان آن را در قالب اعتصاب مورد بررسی قرارداد و حداکثراً می توان در قالب اعتراض برشمرد ثانیاً عمل اعتصاب یک عمل خالی از اندیشه وهدف نمی باشد بلکه اقدام جمعی و هدفدار برای رسیدن به شرایط بهتر در روابط کار می باشد واین هدف محقق نمی گردد مگر در آگاهی یک یک شرکت کنندگان دراین اقدام از هدف و آنچه که کارگران خود رادرآن محق می دانند

ج: وجود رابطه کارگری و کارفرمایی

پیش از هر چیز باید دانست هر اعتصاب دارای دو طرف می باشد که یک سوی آن کارگران اعتصابی می باشند که می توانند بصورت خود جوشی ویا در قالب صنف خود اقدام به اعتصاب نمایند وسوی دیگر کارفرما که خود کارفرما نیز می تواند بخش خصوصی ویا دولتی (با توجه به قاون اساسی جمهوری اسلامی بخشی تعاون نیز وجود دارد) باشد به وقوع می پیوندند. در رابطه با تعریف کارگر و کارفرما با توجه به نصّ صریح قانون چندان دچار مشکل نمی باشیم.اما برای تمیز این رابطه که در بالا به آن شااره شد(تقابل کارگر و کارفرما)از سایر روابط ناشی از کار باید افزوید که اعتصاب از نظر حقوقی در رابطه بین فرد گیرنده و فرد دهنده به وقوع           می پیوندد نمونه ای که اولی تابع و فرمانبردار دومی است یعنی آنکه طرف اول یعنی کارگر برای خود حقی را قائل است که تا به حال کارفرما بدان توجه ننموده است ویا اینکه قانون گذار آن را لحاظ نکرده است پس در کارگر در اینجا گیرنده(خواهان حق) می باشد و کارفرما که بعنوان صاحب سرمایه در صورت پذیرفتن شرایط کارگران اقدام به اجرای حق می نماید(فرد دهنده و حق)

لازم به توضیح است نوع تعامل بین کارگر و کارفرما نوعی رابطه رئیس و مرئوسی محسوب می شود که نظیر آن در روابط شغلی دیگر( به استثناء قانون استخدام کشوری و قوانین خاص) میان عرضه کنندگان خدمات و استفاده کنندگان آن مشاهده نمی شود بعنوان مثال پزشکان و وکلای دادگستری اگرچه در ازاء حق درمان یا حق الوکاله خود را تابع و مرئوس مراجعین خود نمی سازند. بلکه کارخویش را در قالب کار آزاد ارائه می دهند پس بنابراین در صورتی که هریک از افراد شاغل که در بالا اشاره شده است اقدام به قطع کار نماینده ولی باز نمی توان آن را در قالب اعتراض دید (حقوق ایران)

د: شغلی بودن خواستهای کارگران


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
يکشنبه شانزدهم 3 1395
(0) نظر
برچسب ها :
پروژه مقاله جوشکاری و انواع آن در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه مقاله جوشکاری و انواع آن در pdf دارای 66 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مقاله جوشکاری و انواع آن در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله جوشکاری و انواع آن در pdf

مقدمه
تاریخچه
تعریف جوشکاری
قوس الکتریکی و چگونگی تشکیل آن
شدت جریان در جوشکاری
اختلاف پتانسیل در جوشکاری
قطب الکترود
محاسن و معایب جوشکاری با روشهای AC,DC
انواع ترانسها
تجهیزات جوشکاری با قوس دستی
الکترودها
روش ساخت الکترود
نقش فلاکسها
حفاظت و ایمنی
آلودگیهای گازی
اتصالات در جوشکاری
فاصله روت
محاسن جوشکاری نسبت به سایر اتصالات مکانیکی
جوشکاری با گاز اکسی استیلن
اصول آماده سازی قطعات برای جوشکاری
تجهیزات جوشکاری اکسی استیلن
مشعلهای جوشکاری
بک های جوشکاری
رگولاتورهای فشار
رنگ مشخصه و اتصالات کپسولها
ابزارها و وسایل دستی جوشکاری گازی

مقدمه

از ابتدای خلقت بشر مساله اتصال و به هم بستن و ضرورت دستیابی به شیوه های آسانتر برای ایجاد اتصالات مطرح بوده است . ایجاد اتصال در شکلهای پیشین خود از به هم بستن شاخه های درختان و تکه های چوب و دوختن تکه های پوست حیوانات برای مصارف گوناگون آغاز شد و متناسب با تکامل نیاز های انسان ،هنر اتصال و به هم پیوستن اجسام نیز رو به تکامل نهاد

پیدایش فلزات و آلیاژ های فلزی وتلاش مستمر در یافتن راههای اتصال آنها به هم موجب ابداع روشهای مختلف اتصال شد که اتصال پیچ و مهره ای ، اتصالات پرچی و اتصالات جوشکاری شده از آن جمله اند

در دنیای امروزه ، صنعت جوشکاری از نظر وسعت کار و تنوع بالاترین مرتبه را در علم اتصال و بریدن و جدا سازی قطعات فلزی و سایر مواد صنعتی دار است و طراحان و مهندسان خطوط تولید مصنوعات فلزی با بهرگیری از فرایند های مختلف و متنوع جوشکاری به بالاترین سرعت و کیفیت دست یافته اند . در عین حال ، وزن سبک مصنوعات و صرف هزینه هرچه کمتر ، از دیگر دستاوردهای آنان بوده است


تاریخچه

جوشکاری کوره ای یا آهنگری و جوشکاری با شعله ، نخستین روشهای شناخته شده جوشکاری به شمار می روند

مصریها ، یونانیها و روسها برای جوشکاری و لحیمکاری فلزات قیمتی یا زود ذوب از نوعی مشعل ابتدایی استفاده می کردند که در آنها الکل یا مایع مشابه به عنوان سوخت به کار می رفته است

از قرن نوزدهم که کار اختراعات و اکتشافات رونق گرفت ، نوآوری و خلاقیت در میدان تکنولوژی جوشکاری نیز ظهور کرد و روشهای مختلف جوشکاری یکی پس از دیگری ابداع گردید

جوشکاری با قوس الکتریکی و استفاده از خاصیت حرارتی جریان برق در امر اتصالات فلزی ، با وجود اینکه چندین دهه قبل شناخته شده بود ، کاربردی نداشت

سرانجام مردی روسی به نام( برنادوس) این پدیده را کشف کرد و در سال 1887 توانست جوشکاری با قوس الکتریکی و الکترود زغالی را اختراع کرد . در سال 1891 یک امریکایی به نام (کوفین) توانست به جای الکترود زغالی از الکترود فلزی استفاده کند و این روش به نام خود به ثبت برساند

در آن زمان ، جوشکاری با الکترود لخت فلزی بسیار دشوار بود زیرا قوس بین الکترود فلزی و قطعه کار بی ثبات بود و کنترل انتقال قطره مذاب از الکترود به قطعه بسختی انجام می گرفت

کشف الکترود روپوش دار به وسیله یک مخترع سوئدی به نام اسکار کیلیرگ در سال 1905 باعث ثبات قوس و بهبود کیفیت جوش شد

پژوهشهای مختلف برای افزایش مرغوبیت و کیفیت این روش ادامه یافت و همچنان ادمه دارد . جوشکاری با قوس الکتریکی و الکترود روپوش دار در ردیف جوشکاریهای ذوبی است که امروزه به طور گسترده در صنایع مختلف به کار گرفته می شود . در زمان حاضر ، جوشکاری قوس دستی (SMAW) یکی از متداولترین روشهای جوشکاری است که به طور گسترده در صنایع فلزی ایران کاربرد دارد و به عنوان پدیده ای ارزشمند در امر تولید و تعمیر در کارخانه ها و کارگاههای مختلف صنعتی ایفای نقش می نماید . به دلیل وابستگی این فن به علوم و فنون و گستردگی دامنه علمی آن متخصصان و کارشناسان ورزیده همواره در حال پژوهش هستند و دستاورد های خود را به صورت استانداردهای جوشکاری انتشار می دهند

در عملیات اجرائی نیز کاردانان با تجربه همکاری دارند و با تلاش و پشتوانه غنی علمی چرخهای عظیم و پیچیده صنعت را به طور اصولی و اقتصادی به حرکت در می آورند

تعریف جوشکاری

تاکنون تعاریف زیادی برای جوشکاری بیان شده است ، ولی بطور کلی حذف فاصله و ایجاد جاذبه مولکولی یا کریستالی بین قطعات گوناگون را جوشکاری گویند . برای تحقق این امر روششهای زیادی به ذهن می رسد که اکثرا عملی شده است و نتایج کارائی آنها در ارتباط با وسایل و تجهیزات مورد لزوم به لحاظ سادگی و پیچیدگی مورد مطالعه قرار گرفته است

عملیات جوشکاری که امروزه در صنایع به کار گرفته میشوندعبارتند از

1- جوشکاری فشاری 2- جوشکاری ذوبی

هر کدام تقسیم بندیهای  گوناگون و گسترده ای دارد که تاکنون بیش از 85 روش در جوشکاری و برشکاری ابداع شده است و اجرا می شود بعضی از روشها نیز منسوج شده ، جای خود را به روشهای نوین جوشکاری داده اند

جوشکاری فشاری

تعریف : جوشکاری فشاری فرآیندی که در آن لبه های مورد اتصال ، تحت فشار ، و با استفاده از حرارت یا بدون آن در هم ادغام می شوند و قطعات به هم اتصال می یابند

جوشکاری آهنگری یا پتکه ای ، جوشکاری مقاومتی ، جوشکاری اصطکاکی ، جوشکاری مافوق صوت (اولتراسونیک) و جوشکاری سرد از آن جمله اند

جوشکاری آهنگری

یکی از فرایند های قدیمی جوشکاری است و روش کار چنین است که قطعات مورد جوشکاری را در کوره ای تا مرحله خمیری شدن گرم می کنند . سپس آنها را از کوره خارج و اکسید ها را از سطح مورد اتصال پاک می کنند . آنگاه آنها را رویهم روی سندان قرار می دهند و ضربات پتک دستی یا برقی میکوبند تا دو قطعه در هم ادغام شوند و جوش بخورند

جوشکاری مقاومتی

جوشکاری مقاومتی یکی از روشهای جوشکاری فشاری است که در شاخه های مختلف صنعت خصوصاً در صنایعی که با ورقها و مفتول فلزی سر و کار دارند کاربرد فراوان دارد . در این روش سطوح اتصال با اعمال حرارت و فشار بهم جوش می خورند

فلزات به دلیل داشتن مقاومت الکتریکی ، دراثر عبور جریان برق از آنها ، گرم می شوند و به حالت خمیری و حتی به دمای ذوب می رسند . حرارت حاصل در این روش با مجذور شدت جریان و مقاومت در زمان عبور جریان رابطه مستقیم دارد . شدت زمان عبوری و زمان از طریق دستگاه قابل کنترل و تنظیم است ، اما مقاومت الکتریکی به عوامل مختلف از جمله جنس و ضخامت قطعات کار ، اندازه سطح الکترود ها ، چگونگی سطح تماس و فشار اعمال شده به کار مربوط می شود


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
يکشنبه شانزدهم 3 1395
(0) نظر
برچسب ها :
صفحه نخست پست الکترونیک وبلاگ تبیان
نوشته های پیشین
ازتاریخ 1395/09/1 تا تاریخ 1395/09/7 ازتاریخ 1395/08/8 تا تاریخ 1395/08/14 ازتاریخ 1395/08/1 تا تاریخ 1395/08/7 ازتاریخ 1395/07/22 تا تاریخ 1395/07/28 ازتاریخ 1395/07/15 تا تاریخ 1395/07/21 ازتاریخ 1395/07/8 تا تاریخ 1395/07/14 ازتاریخ 1395/07/1 تا تاریخ 1395/07/7 ازتاریخ 1395/06/22 تا تاریخ 1395/06/28 ازتاریخ 1395/06/15 تا تاریخ 1395/06/21 ازتاریخ 1395/06/8 تا تاریخ 1395/06/14 ازتاریخ 1395/06/1 تا تاریخ 1395/06/7 ازتاریخ 1395/05/22 تا تاریخ 1395/05/28 ازتاریخ 1395/05/15 تا تاریخ 1395/05/21 ازتاریخ 1395/05/8 تا تاریخ 1395/05/14 ازتاریخ 1395/05/1 تا تاریخ 1395/05/7 ازتاریخ 1395/04/22 تا تاریخ 1395/04/28 ازتاریخ 1395/04/15 تا تاریخ 1395/04/21 ازتاریخ 1395/04/8 تا تاریخ 1395/04/14 ازتاریخ 1395/04/1 تا تاریخ 1395/04/7 ازتاریخ 1395/03/8 تا تاریخ 1395/03/14 ازتاریخ 1395/03/1 تا تاریخ 1395/03/7 ازتاریخ 1395/02/22 تا تاریخ 1395/02/28 ازتاریخ 1395/02/8 تا تاریخ 1395/02/14 ازتاریخ 1395/02/1 تا تاریخ 1395/02/7 ازتاریخ 1395/01/22 تا تاریخ 1395/01/28 ازتاریخ 1395/01/15 تا تاریخ 1395/01/21 ازتاریخ 1395/01/1 تا تاریخ 1395/01/7
موضوعات
بدون موضوع (9150)
صفحه ها
فیدها
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 173614
تعداد نوشته ها : 9150
تعداد نظرات : 4
X