دانشجو دانلود
دانلود مقاله تولید سولفات منگنز از کنسانتره منگنز حاوی پیرولوسیت تحت word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله پهنه بندی اقلیم آسایش گردشگری تالاب بین المللی گاوخونی به کمک شاخص TCI و استفاده از نرم افزار Gis تحت word دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله پهنه بندی اقلیم آسایش گردشگری تالاب بین المللی گاوخونی به کمک شاخص TCI و استفاده از نرم افزار Gis تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله پهنه بندی اقلیم آسایش گردشگری تالاب بین المللی گاوخونی به کمک شاخص TCI و استفاده از نرم افزار Gis تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله پهنه بندی اقلیم آسایش گردشگری تالاب بین المللی گاوخونی به کمک شاخص TCI و استفاده از نرم افزار Gis تحت word :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

تعداد صفحات: 14

چکیده:

امروزه گردشگری به یکی از مهمترین فعالیت های اقتصادی درسراسر جهان تبدیل شده است بی تردید این صنعت درقرن آینده یکی ازمهمترین شاخصهای اقتصادی هرکشوری خواهدبود درطول تاریخ زندگی انسان ها تالاب ها به عنوان اراضی نامناسب بی فایده مضر و بستری برای زندگی وحوش و مامنی برای حشارت ناقل بیماریها شناخته می شدند و یا باتلاقی تصور می شدند که هرکسی درآنها پای بگذارد درکام مرگ فرو می رود تالاب ها بوم ساز های بی نظیری هستند که از لحاظ ویژگیهای بوم شناختی منحصر بفرد بوده و به خوبی ازسایر بوم سازگان های دیگر قابل تفکیک میب اشند شرایط زیست محیطی حاکم برتالاب دسترسی انسان را به آن مشکل و گاهی غیرممکن نموده و به این ترتیب زیباترین جلوه های زیبای طبیعت را بهوجود آورده است از مهمترین کاربری آنها تفرج و توریسم است برخلاف رشد و آگاهی مردم و کشورها نسبت به اهمیت محیطهای طبیعی بویژه تالاب ها هنوزدرک واقعی از اهمیت کارکرد و حساسیت این زیست گاه های حیاتی ومتنوع بسیار پایین است تا جایی که تالاب ها را میتوان شاهکار خلقت به حساب آورد تالاب ها به عنوان غنی ترین اکوسیستم ها دارای بیشترین تنوع زیستی بوده و امروزه به عنوان یکمنبع درآمد مردم محروم محسوب میشوند


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
پنج شنبه بیستم 8 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله تعیین اندازه و مکان بهینهDGبه صورت منفرد یا متعدد در وضعیت های مختلف بازار برق با حضور بار های وابسته به ولتاژ تحت word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله مدلسازی عددی ظرفیت باربری شالوده های نیمه عمیق تحت word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مدلسازی عددی ظرفیت باربری شالوده های نیمه عمیق تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله مدلسازی عددی ظرفیت باربری شالوده های نیمه عمیق تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله مدلسازی عددی ظرفیت باربری شالوده های نیمه عمیق تحت word :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: 8

چکیده:

ساخت ستونهای شنی کوبشی کوتاه در زیر پی های سطحی عملکرد موثری در بهبود ظرفیت باربری و کاهش نشست خاکهای سست و زمینهای نامناسب دارند. مزیت اصلی این ستونها افزایش پارامترهای مقاومتی و تنشهای جانبی خاک اطراف به علت کوبش مصالح شنی و افزایش نرخ تحکیم به علت نفوذپذیری بالای این مصالح می باشد. کاربرد عمده آنها بهسازی خاک در زیر شالوده های سطحی می باشد که با توجه به ارتفاع معمول 1/5 تا 5 متری این ستونها، مجموعه پی سطحی و ستون شنی کوتاه، شالوده نیمه عمیق نامیده می شود.در این مقاله مدلسازی عددی مراحل ساخت و بارگذاری شالوده های نیمه عمیق به منظور شناخت مکانیسم گسیختگی و تعیین ظرفیت باربری و نشستهای آنی به روش اجزای محدود انجام شده است. تحلیل مسئله با توجه به تقارن محوری ستون شنی منفرد، به صورت دو بعدی و به دلیل نفوذ پذیری بالای مصالح شنی در شرایط زهکشی شده صورت گرفته است. برای مدلسازی رفتار مصالح از مدل رفتاری الاستوپلاستیک سخت شونده استفاده شده است. انرژی کوبشی چکش با اعمال سرعت اولیه گره ها به عنوان شرایط اولیه و انجام تحلیل دینامیکی مدل شده است. نتایج مدلسازی تطابق مناسبی با نتایج آزمایشات صحرایی در برآورد ظرفیت باربری و نشست نشان می دهند. براساس نتایج تحلیل پارامتریک، در خاک های سست با توجه به ارتفاع ستون وقوع دو مکانیسم گسیختگی سوراخ کننده و حبابی شکل محتمل می باشد. با توجه به وقوع مکانیسم حبابی شکل در ستونهای بلند، افزایش ارتفاع ستون تاثیری بر ظرفیت باربری شالوده نیمه عمیق نخواهد داشت.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
پنج شنبه بیستم 8 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله اثر کمبود آهن بر خصوصیات رشد، تنظیم کننده های اسمزی و رنگدانه های فتوسنتزی تحت تنش شوری در دو گیاه بابونه رومی و آلمانی تحت word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله جداسازی یون ساماریم از محلول های آبی با استفاده از نانو لوله های کربنی چند دیواره اصلاح شده تحت word دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله جداسازی یون ساماریم از محلول های آبی با استفاده از نانو لوله های کربنی چند دیواره اصلاح شده تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله جداسازی یون ساماریم از محلول های آبی با استفاده از نانو لوله های کربنی چند دیواره اصلاح شده تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله جداسازی یون ساماریم از محلول های آبی با استفاده از نانو لوله های کربنی چند دیواره اصلاح شده تحت word :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
تعداد صفحات: 5
چکیده:
هدف از مقاله ی حاضر، بررسی جذب سطحی یون ساماریم بر روی نانولوله های کربنی چنددیواره اصلاح شده با اسیدنیتریک غلیظ می باشد. تاثیر پارامترهایpHمیزان جاذب و دما در سیستم ناپیوسته مورد مطالعه قرارگرفته است. ایزوترم های جذب از قبیل لانگمویر، فرندلیچ و دوبینین-رادوشکویچ بررسی شده است که مقدار ماکزیمم ظرفیت جداسازیqm)محاسبه شده از مدل لانگمویر برای یون ساماریم89/28mg/gبدست آمد. پارامترهای ترمودینامیکی از قبیل تغییرات انرژی آزاد گیبس، تغییرات آنتالپی و تغییرات آنتروپی در چهاردمای متفاوت تخمین زده شده است که نتایج حاصل نشان دهنده این بود که جذب سطحی یون ساماریم برروی نانولوله های کربنی چند دیواره اصلاح شده، یک فرآیند امکا نپذیر، خود به خودی و گرمازا است


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
پنج شنبه بیستم 8 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله مدیریت زمان پروژه تحت word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله New Algorithm for Fault Location in the Series Compensated Power Transmission Lines تحت word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله New Algorithm for Fault Location in the Series Compensated Power Transmission Lines تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله New Algorithm for Fault Location in the Series Compensated Power Transmission Lines تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله New Algorithm for Fault Location in the Series Compensated Power Transmission Lines تحت word :

سال انتشار: 1378

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: 10

چکیده:

This paper introduces a new fault location algorithm for series compensated power transmission lines. Distributed time domain model of the line is used in the algorithm development. In this study, high voltage protection of the series capacitor (normally Metal Oxide Varistor(MOV)) is taken into consideration. The suggested technique takes advantage of one terminal voltage and current samples, which do not require filtering of dc offset and high frequency components of the recorded signals. The presented method has been tested using the EMTP/ATI` model of a 400kV, 300km transmission line, which is compensated, by a three-phase capacitor bank in the middle. The simulation results approve the accuracy of the proposed method.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
پنج شنبه بیستم 8 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله پیش بینی دبی رودخانه کر با استفاده از تلفیق شبکه عصبی مصنوعی و تئوری موجک و مقایسه نتایج با مدل آنفیس تحت word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله در مورد شیر تحت word دارای 33 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله در مورد شیر تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله در مورد شیر تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله در مورد شیر تحت word :

شیر

مقدمه
شیر باارزش‌ترین ماده غذایی است که تقریباً کلیه مواد لازم جهت رشد و ادامه زندگی انسان را دارا بوده و اهمیت آن بخصوص در مورد تغذیه و رشد کودکان مشهود است و تنها ماده غذایی است که می‌تواند بطور متعادل اکثر نیازهای غذایی انسان را تأمین کند. پروتئین شیر کلیه اسیدهای آمینه ضروری لازم برای بدن را داراست. میزان مصرف سالانه مواد لبنی در یک کشور از نظر تغذیه و بهداشت، نشانه‌ای از وضع اجتماعی و نشان‌دهنده سلامت افراد و پیشرفت وضع اقتصادی و بهداشتی آن جامعه است.

در حال حاضر که دنیا با تراکم جمعیت و کمبود مواد غذایی و فقر پروتئین مواجه است شیر به عنوان مکمل غذایی و جبران‌کننده کمبود غذا مورد توجه خاص قرار گرفته است. از آنجا که شیر تقریباً غذای تکاملی است و کلیه عناصر لازم برای پرورش موجود را داراست بدیهی است نمی‌تواند از گزند میکروبها مصون باشد چنانچه در تهیه و توزیع آن دقت کافی به عمل نیاید و نکات بهداشتی رعایت نگردد.
به علت آلودگی به میکروبها و رشد و تکثیر سریع آنها به زودی فاسد می‌شود. بشر از ابتدای شناسایی شیر به عنوان غذا کوشش کرده است از فساد آن جلوگیری کرده و راهی برای نگهداری آن بیابد (جوشانیدن شیر و پیشرفت صنایع شیر).
ترکیب شیمیایی شیر:
آب 87% (تقریبی)
چربی 0/4% (تقریبی)
لاکتوز 7/4% (تقریبی)
پروتئین 7/3% (تقریبی)
مواد معدنی 6/0% (تقریبی)
ترکیب فیزیکی شیر
1- کلرورها، سیدم و پتاسیم به صورت یونی پخش شده‌اند.
2- لاکتوز قسمتی از آلبدمین به صورت ملکولی است.
3- کازئین و فسفات‌ها به صورت کلوئیدی است.
4- چربی به صورت امولسیون است.

کنترل‌های شیر خام
شیر خام تحویلی به کارخانه یا مراکز جمع‌آوری شیر باید شیر تازه گاو، خالص و تمیز با بود و طعم طبیعی و عاری از آغوز و مواد نگهدارنده باشد. کیفیت بهداشتی شیر خام تابع شرایط بهداشتی دامداری هنگام دوشش و همچنین تابع شرایط بهداشتی وسایل حمل شیر و دمای نگهداری شیر خام می‌باشد.
هدف از انجام این روشهای کنترل، بررسی کلی شیر خام از نظر وضعیت بهداشتی و ویژگی‌های حسی بلافاصله بعد از ورود شیر به کارخانه یا مراکز جمع‌آوری و قبل از پذیرش آن است. این کنترل‌ها در مورد شیر خام تحویلی با تانکر، وانت و سایر وسایل حمل شیر و همچنین ظروف حمل در کارخانه یا مراکز جمع‌آوری و دامداری‌ها به کار می‌رود.
اصول و روش
عبارت است از بررسی وضعیت ظاهری شیر، ارزیابی کلی شرایط بهداشتی شیر خام و قضاوت ابتدایی در مورد قابلیت پذیرش آن به منظور انجام آزمایشات دقیق‌تر برای تصمیم‌گیری نهایی و مسائل و موارد مورد نیاز: دماسنج، همزن مناسب، وسیله نمونه‌برداری مناسب، چراغ‌قوه یا وسیله روشنایی مناسب برای استفاده هنگام شب، بشر، لوله‌آزمایش، پیمانه نمونه‌برداری، پیپت یا میله شیشه‌ای، شعله گاز یا چراغ الکلی
مهم‌ترین ابزار کنترل مقدماتی شیر خام، حواس دقیق انسانی است. متصدی شیر خام باید از نظر تشخیص رنگ، بو و طعم هیچگونه نارسایی حسی نداشته باشد. سرماخوردگی و استفاده از داروها، سیگار، مواد محرک مانند فلفل و ادویه بر حواس بویایی و چشایی تأثیر منفی دارد.
بررسی وضعیت بهداشتی تانکر یا وسیله حمل شیر
* تانکر حمل شیر باید از جنس فولاد زنگ نزن بوده و سطح داخلی آن صاف بدون ناهمواری باشد. سطح خارجی تانکر و درب مخازن آن باید تمییز باشد وجود رسوب شیر و اجرام داخلی نشانه عدم شستشوی مناسب تانکر است.
* پمپ درب مخازن تانکر باید سالم باشد.
* وسایل حمل شیرباید از نظر بهداشتی کاملا تمییز باشند. بعد از تخلیه شیر، در صورت امکان، وضعیت نظافت سطوح داخلی تانکر نیز کنترل شود.
بررسی وضعیت بهداشتی ظروف حمل شیر
* ظروف حمل شیر باید از مواد ساخته شده باشد که شستشو و ضد عفونی کردن آنها امکان‌پذیر باشد. بهتر است ظروفی از جنس فولاد ضد زنگ یا آلیاژ آلومیایی که نسبت به مواد شیمیایی پاک‌کننده مقاوم است برای حمل شیر بکار رود.
* سطرح خارجی و سطح داخلی ظروف حمل شیر و درب آنها باید تمیز و عاری از رسوب مواد بشری و سایر آلودگی‌ها باشد.
* بهتر است از ظروف پلاستیکی استفاده نشود چون شستشو و ضد عفونی کردن آنها مشکل است همچنین ممکن است بوی ظروف پلاستیکی به شیر خام منتقل شود.
طراحی ظروف حمل شیر باید به صورتی باشد که شستشو و بازرسی آنها به آسانی انجام شود.
بررسی وضعیت شیر خام
شیر خام داخل تانکر یا ظروف حمل شیر باید از نظر ویژگیهای فیزیکی و حسی به طور مستقیم از طریق نمونه شیر بررسی گردد. قبل از نمونه‌برداری باید شیر را به وسیله مناسبی کاملا بهم زد.
ویژگیهای نامطلوب فیزیکی عبارتند از:
* تغییر رنگ که هر نوع آن ناپذیرفتنی است. رنگ مایل به زرد ممکن است نشانه وجود چرک در شیر و رنگ صورتی ناشی از وجود خون در شیر باشد. (آزمایش سدیمان برای تشخیص خون و چرک می‌باشد.)
* وجود حشرات و اجرام خارجی

* وجود لخته‌های پروتئین به صورت ذرات کوچک در سطح شیر
* وجود ذرات کشدار ژلاتینی یا لزج: اگر نوت پیلت یا میله شیشه‌ای وارد شیر شود، رشته‌ای از شیر به سمت بیرون کشیده می‌شود
* وجود ذرات کره و روغن شناور در سطح شیر
* شیر موقع تحویل یخ زده نباشد.
* وجود جوش شیرین در شیر رنگ زرد تا نارنجی می‌ده

د. بوی غیر عادی دارد و اسیدیته آن بالاست ماده خشک شیر زیاد است و در آزمایش جوش و تست الکل لخته می‌شود.
ویژگیهای نامطلوب حسی (طعم و بو) عبارتند از:
طعم ترش طعم شور طعم تلخ
بوی تخمن بوی علوفه بوی ماندگی
بوی مواد ضدعفونی‌کننده بوی و طعم فلز بوی دامداری
سایر طعم‌ها و بوها
بوی مخصوص شیر تازه تمیز و سالم باید در حافظه حسی آزمایشگر وجود داشته باشد.
در مواقع مشکوک اگر نمونه کمی گرم شود (حدود 40 درجه سانتیگراد) بوی غیر عادی شیر آسان‌تر مشخص می‌شود.
هنگام بررسی کیفیت شیر خام از نظر طعم و بو، محل آزمایش باید تمیز و عاری از بوهای خارجی باشد تا بر حواس آزمایشگر تاثیر نگذارد. به منظور آزمایش چشایی، نمونه شیر خام باید با یکی از روشهای پاستوریزاسیون آزمایشگاهی پاستوریزه شود.
روش معمولی: دمای به مدت 35 دقیقه.
روش سریع: دمای به مدت 1 ثانیه. دمای شیر خام تحویلی باید با دماسنج تعیین گردد.
نمونه‌برداری شیر خام
به منظور اخذ نتایج صحیح از آزمایش، نمونه‌برداری باید به طور صحیح و با رعایت کلیه نکات و اصول نمونه‌برداری صورت می‌گیرد. نمونه باید کاملا با خصوصیات مجموعه‌ای که نمونه از آن برداشت شده است مطابقت داشته باشد.
هدف و دامنه کاربرد
نمونه‌برداری به منظور تعیین ویژگیهای فیزیکوشیمیایی – میکروبی – بیولوژیکی و با تشخیص مواد افزودنی در شیر خام جهت تعیین بهای شیر، پرداخت جوایز، اخذ جرائم، استاندارد کردن محصول یا به منظور تحقیق و بررسیهای مختلف از شیر خام صورت می‌گیرد.
دامنه کاربرد این دستورالعمل برای نمونه‌برداری از شیر خام یک، سه دام، گله، از ظروف کوچک مانند بیرون در حجم یک یا چندین بیرون و یا ظروف بزرگ مثل تانکر حمل شیر و مخازن و سیلوهای نگهداری شیر خام قابل اجرا است. نمونه‌برداری باید به وسیله شخصی انجام گیرد که مجاز و متعهد بوده و آموزش فنی لازم را دیده باشد. در صورت امکان نمونه‌برداری باید در حضور مشهود و طرف انجام گیرد به عنوان مثال در دامداری، نماینده دامدار حضور داشته باشد.
نمونه‌ها باید همراه صورتجلسه‌ای که به امضای شخص نمونه‌بردار و طرف ذی‌نفع رسیده تحویل آزمایشگاه گردد موارد ذیل در آن قید شده باشد:
الف) تاریخ و ساعت و محل نمونه‌برداری
ب) تعداد نمونه‌ها و هدف از نمونه‌برداری
پ) شرایط نمونه‌برداری به عنوان مثال نمونه از مخزن از قبل دوشیده برداشت شده یا دوشش با نظارت شخص نمونه‌بردار صورت گرفته باشد و سپس نمونه شیر برداشت گردیده است.
ت) ثبت هر گونه اطلاعات که ممکن است حادث شده

باشد.
ث) ظروف نمونه باید دارای برچسبی باشد که اطلاعات ضروری را منعکس نماید.
پس ازبرداشت در آب یخ و محفوظ از آلودگی تا ارسال به آزمایشگاه محافظت گردند.
نمونه‌برداری از تانکر حمل شیر
شیر محتوی تانکر با استفاده از بهمزن یکنواخت گردد مدت بهم زد

ن بر حسب اندازه و طراحی تانکر متفاوت بوده و باید بوسیله آزمایشگاه تعیین شده باشد. برای تعیین زمان بهمزدن باید فاصله زمانی 3 تا 4 دقیقه و برای آزمایش چربی نمونه برداشت گردد. اختلاف چربی در نمونه‌های شیر نباید از 08/0% بیشتر باشد. مقدار نمونه بر حسب نوع آزمایش متفاوت می‌باشد. چنانچه در مسیر خروجی تانکر، تجهیزات نمونه‌گیر اتوماتیک و مطمئن وجود داشته باشد می‌تواند نمونه را از مسیر برداشت نمود.
نمونه‌برداری از مخازن شیر
اینگونه مخازن به بهمزن مجهز باشد قبل از نمونه‌برداری باید همزن را روشن کرد. مدت به‌همزن بر حسب گنجایش مخزن و حجم شیر متفاوت است. در مورد مخازن با حجم کمتر از 5 تن، زمان 5 دقیقه و در مورد مخازن بزرگتر از 10 تا 15 دقیقه کافی است. برداشت نمونه بر حسب طراحی مخزن از بالا یا خروجی مخزن می‌باشد.
دماسنج
از نوع مدرج جیوه‌ای یا رنگی که دقت آن کنترل شده است. برای تعیین دقت دماسنج می‌توان از یک دماسنج مرجع یا کنترل شده استفاده کرد. در صورت عدم تطبیق عدد صحیح را روی دماسنج مورد نظر ثبت نموده حساسیت دماسنج نباید از تجاوز کند.
برای ثبت دمای نمونه باید دماسنج را آنقدر در نمونه نگهداری کرد تا ستون جیوه در دماسنج ثابت بماند. این زمان به دمای نمونه و محیط بستگی دارد و باید به وسیله آزمایشگر تعیین گردد.
ملاقه
از جنس فولاد ضد زنگ با آلومینیومی با دسته و گنجایش مناسب با حجم نمونه مورد نظر برای آزمایش ردکتاز، ملاقه ml10 و برای چربی ml50 و برای برداشت نمونه‌های میکروبی می‌توان از سرنگ استریل استفاده نمود.
بهمزن
قبل از برداشت شیر را باید یکنواخت کرد. مخلوط کردن بر حسب حجم بیش ظرف نگهداری شیر و امکانات مختلف متفاوت است. برای بهمزدن شیر داخل بیرون یا تانک شیر از بهمزمانهای دستی استفاده می‌شود. جنس بهمزن باید از فولاد زن نزن یا آلومینومی باشد. به هیچ وجه نباید از بهمزن یا ملاقه آهنی استفاده کرد. بهمزن مخازن و سیلوهای بزرگ در سیستم تعبیه شده است.
نگهداری و حمل نمونه‌ها
نگهداری و حمل نمونه‌ها در مکان مناسب و ترجیحاً کمتر از 5 درجه سانتیگراد صورت می‌گیرد. برای نگهداری نمونه‌هایی که به منظور آزمایش چربی برداشت می‌گردد می‌توان از قرص‌های بی‌کربنات دوپتاس که به این منظور در دسترس کلیه کارخانجات است استفاده کرد. در این صورت هر قرص برای نگهداری 50 درجه سانتیگراد شیر کفایت می‌کند. به نمونه‌هایی که برای سایر آزمایشها اعم از شیمیایی و میکروبی برداشت می‌شود نباید مواد نگهدارنده افزوده شود. برای حمل نمونه‌ها از جعبه‌های ایزوله که می‌تواند نمونه‌ها را تا مدتی حفظ کند استفاده می‌شود و در این صورت یخ یا آب به عنوان ماده خنک‌کننده به کار می‌رود. نمونه‌ها باید به‌گونه‌ای در جعبه گذاشته شوند که واژگون نشود و امکان نفوذ آب یخ در آنها وجود نداشته باشد.
تحویل نمونه به ازمایشگاه حتی در بهترین شرایط نباید از 24 ساعت تجاوز کند. بدیهی است در صورت عدم دسترسی به امکانات کاملا مطلوب به نمونه‌ها بلافاصله پس از برداشت و در اسرع وقت به آزمایشگاه تحویل شود.
جدول نحوه نمونه‌برداری، شرایط نگهداری نمونه‌ها و حداقل تکرار آزمایش
نوع آزمایش مقدار نمونه ml دمای نگهداری ظرف نمونه حداقل نگهداری حداقل آزمایش
چربی با روش ژوبر 30

ظروف تمیز شیشه‌ای 3 روز همه‌روزه
چربی با دستگاه 30
ظروف تمیز شیشه‌ای 3 روز همه‌روزه
وزن مخصوص 200
ظروف تمیز شیشه‌ای 3 روز همه‌روزه
ماده خشن با رطوبت‌سنج 30

ظروف تمیز شیشه‌ای 3 روز ماهی 4 بار
نقطه انجاد 100 انجماد یا
ظروف تمیز شیشه‌ای 3 روز در صورت انجماد 12 روز ماهی 4 بار
اسیدیته 30 انجماد یا
ظروف تمیز شیشه‌ای 3 روز در صورت انجماد 12 روز همه‌روزه
ردوکتاز 10
لوله آزمایش استیل 24 ساعت ماهی 4 بار
آنتی‌بیوتیک و مواد بازدارنده 10
لوله آزمایش استیل 2 روز در صورت انجماد 2 هفته ماهی 4 بار
مبانی 250
ظروف شیشه‌ای تمیز 2 روز ماهی 2 بار
پایت کانت و اسپرکانری 10
لوله آزمایش استیل 24 ساعت یک نمونه از مجموع همه نمونه‌ها
آزمایش‌های شیر
1- وزن مخصوص و دانسیته شیر
کنترل وزن مخصوص شیر تا حدودی افزایش آب در شیر را نشان می‌دهد. وزن مخصوص شیر ثابت نبوده و نسبت به عواملی مانند شرایط محیط، دوره شیردهی، نژاد، تغذیه تغییر می‌کند و در شرایط طبیعی بین 019/1 تا 034/1 نوسان دارد.
روش اندازه‌گیری وزن مخصوص
مواد لازم: ترمومتر، لاکتودانسیمتر، جاردانسب‌متر (استوانه مدرج)
لاکتودانسیمتر از دو قسمت تشکیل شده است: (1) قسمت پایین که شامل ترمومتر است؛ (2) قسمت بالایی که دارای درجاتی برای تقسیم‌بندی دانسیته بر حسب هزارم است. نمونه شیر را چند بار بهم زده تا کاملا یکنواخته شود. باید دقت کرد که شیر کف نکند. درجه حرارت شیر بهتر است بین 10 تا 20 درجه سانتیگراد باشد. نمونه‌ای را به میزان جاردانسیمتر داخل آن ریخته و لاکتودانسیمتر را با مقداری از نمونه آغشته و داخل شیر قرار می‌دهیم. چنانچه درجه حرارت شیرها 15 د رجه سانتیگراد باشد درجه حرارت خوانده شده روی لاکتودانسیمتر، دانسیته یا وزن مخصوص شیر را نشان می‌دهد و درجه حرارت شیر اگر از 15 درجه بیشتر باشد تا 20 درجه خواده شده به ازای هر درجه 2/0 به عدد خوانده شده اضافه می‌کنیم و بالاتر از 20 درجه به ازای هر یک درجه 3/0 به عدد خوانده شده اضافه می‌نماییم. در صورتی که درجه حرارت شیر کمتر از 15 درجه باشد تا 10 درجه به ازای هر 2/0 درجه از اعداد خوانده شده کم می‌کنیم و اگر از 10 درجه کمتر بود، به ازای هر درجه 3/0 کسر می‌کنیم. مثال دانسیته خواتنده شده در 17 درجه سانتیگراد، 31 باشد:

مخلوط شدن آب با شیر باعث کاهش دانسیته می‌شود و چربی گرفتن از شیر، دانسیته را افزایش می‌دهد. در صورتی که تقلب مضاعب باشد یعنی هم خامه شیر را گرفته و هم آب اضافه گردد، دانسیته شیر تغییر چندانی نمی‌کند و در این صورت با کنترل چربی و نقطه انجماد می‌توان قضاوت صحیح داشت.

2- نقطه انجماد
نقطه انجماد شیر، درجه ثابتی است که در آن درجه حرارت، ملکولهای شیر شروع به یخ زدن می‌نمایند و تا انجماد کامل شیر ثابت می‌ماند. این درج

ه حرارت در مورد دمهای یک منقطه تقریبا ثابت است و تغییر فصل، نژاد، دوره شیردهی تغییر مخصوصی در آن نمی‌دهد. نقطه انجماد هر منطقه می‌تواند با نمونه‌برداری صحیح و مکرر از دامداری آن منطقه مشخص شود.
نقطه انجماد شیر طبیعی غالبا بین 54/0 تا 56/0 است.
روش آزمون
وسایل لازم: کریوسکوپ (دستگاه سنجش انجماد شیر)
دستگاه‌های مختلفی وجود دارند که به وسیله کارخانجات مختلف عرضه می‌شود. برای تعیین نقطه انجماد باید مطابق دستورالعمل سازنده دستگاه عمل کرد. اما به هر حال کلیه این دستگاهها شامل قسمت مبرو، برای خنک کردن شیر و ترموستر حساس برای خواندن نتیجه می‌باشد. جداولی نیز موجود است که با توجه به نقطه انجماد شیر حدود آب اضافه شده به شیر را مشخص می‌کند. این وسیله کمک موثری برای کشف تقلب در شیر است. برای بیان درصد آب موجود در شیر از فرمول زیر استفاده می‌شود:
A عددی که کریوسکوپ نشان می‌دهد. 100×[(547/0)/(A-547/0)]
و 547/0 عددی است که به عنوان صفر (بدون آب بودن شیر) در فرمول قرار می‌دهیم.
دو میلی‌لیتر نمونه درون بجابت می‌کشیم و درون min cell می‌ریزیم و در محل آن درون دستگاه قرار می‌دهیم و پس از مدتی دستگاه نقطه انجماد شیر را نشان می‌دهد.
3- اسیدیته شیر
اسیدیته شیر که تازه دوشیده شده باشد در حدود 14 درجه دور نیک یا 14/0 درصد بر حسب اسید لاکتیک است. ترکیبات موثر در اسیدیته ابتدایی یا اسیدیته ظاهری شیر عبارتند از:
1- 02/0 – 01/0 درصد
2- سیتراتها 01/0 درصد
3- کازئین 08/0 – 05/0 درصد
4- آلبومین کمتر از 01/0 درصد
5- فسفاتها باقیمانده اسیدیته
کازئین و فسفاتهای مهم‌ترین عوامل موثر در میزان اسیدیته ظاهری شیر هستند. هنگامی که شیر پاستوریزه می‌شود، خارج شده و اسیدیته شیر حدود 01/0 درصد کاهش می‌یابد. اسید لاکتیک حاصل از فعالیت باکتری‌ها و تخمیر لاکتوز، اسیدیته واقعی شیر است.
اسیدیته قابل تیتراسیون شیر بر حسب اسید لاکتیک، به وسیله تیتر کردن با یک محلول قلیاییِ استاندارد اندازه‌گیری می‌شود. معمولا از محلول استاندارد سود و معرف فنل فتالئین استفاده می‌شود.
(هر درجه به دور نیک = 1/0 سود = 1 mg اسید لاکتیک در 10 سی سی شیر)
گلوکز

اسید لاکتیک
لاکتات سدیم
N ، یک لیتر = gr 40 90 (وزن مولکولی اسید لاکتیک)
یک درجه دور نیک 1/0 میلی‌لیتر
آزمایش اسیدیته
بری این آزمون از محلول یک در هزارم بروموکروزول‌گرین استفاده می‌شود (یک گرم پودر بر موکروزول را در یک لیتر آب مقطر 40 درجه سانتیگراد ریخته و خوب مخلوط می‌کنیم این محلول بعد از چند ساعت قابل استفاده است).
هنگام تحویل شیر چند قطره از این محلول را روی شیر ریخته و تغییر رنگ را مشاهده می‌کنیم. تغییر رنگ بستگی به ph شیر دارد. چنانچه شیر ترش باشد رنگ قطره به نارنجی می‌زند و در مورد شیر تازه و کمتر از 18 درجه دورنیک کاملا بنفش است.
اگر به شیر آب اضافه شده باشد قطره روی سطح شیر پخش شده ولی اگر نرمال باشد قطره همانجا باقی می‌ماند. در زمینه پایین آوردن اسیدیته شیر تقلباتی وجود دارد. مثلا استفاده از جوش شیرین، سود، غلت که از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است گاهاً نشاسته هم افزوده می‌شود در صورتی که این موارد وجود داشته باشند برموکروزول به رنگ آبی درمی‌آید که آزمایشات تکمیلی برای تشیخص نوع ماده وجود دارد.
ب) روش آزمون اسیدیته به وسیله تیتراسیون با سود
سود دورنیک را داخل بورت می‌ریزیم و 10 سی سی از نمونه شیر را با پی‌پت برداشته و داخل ادلن مایر می‌ریزیم در خاتمه تیتراسیون رنگ صورتی ظاهر می‌شود و اولین قطره که رنگ شیر را تغییر می‌دهد خاتمه کار است.
اگر چنانچه تا 7/1 سی سی سود مصرف شده باشد شیر قابل دریافت است در غیر این صورت برگشت داده می‌شود.
اندازه‌گیری چربی شیر
الف) اندازه‌گیری چربی شیر با روش ژربر
به وسیله پی پت اتوماتیک مخصوص 10 سی سی اسید سولفوریک داخل بوتیرومتر ریخته و آن را داخل پایه مخصوصی قرار می‌دهیم. 11 سی سی از نمونه شیر مورد آزمایش را که قبلا کاملا یکنواخت شده به وسیله پی‌پت به آرامی روی اسید می‌ریزیم به طوری که سطح شیر و اسید کاملا مشخص باشد. یک سی سی الکل آمیلیک روی شیر ریخته و درب بوتیرومتر را به وسیله کلید مخصوص می‌بندیم. بوتیرومتر را از پایه خارج کرده و آن را به شدت تکان می‌دهیم تا شیر به طور کامل در اسید حل شود و سپس چند بار بوتیرومتر را واژگون کرده و به وضعیت اول برمی‌گردانیم به طوری که اسید قسمت مدرج بوتیرومتر با سایر قسمتها ترکیب یکنواختی به وجود آورد.
بوترومتر را درون سانتریفوژ قرار می‌دهیم. سانتریفوژ را به مدت 5 دقیقه روشن کرده و بعد بوتیرومتر را در حمام آب گرم 70 درجه قرار می‌دهیم و بعد از 2 دقیقه آن را خارج می‌نماییم و میزان چربی را در قسمت مدرج بوتیرومتر می‌خوانیم.

ب) اندازه‌گیری چربی با روش فتومتری
در این روش از دستگاهی به نام سیلکوتستر استفاده می‌شود و بر اساس این روش بر پایه جذب و عبور نور است و اندازه‌گیری بر اساس مقدار نور جذب شده و یا عبور کرده باشد. در جذب یا عبور نور، علاوه بر گلبولهای چربی مولکلوهای پروتئین شیر دخالت دارند و به منظور حذف نقش ملکولهای پروتئین از EDTA استفاده می‌شود. گلبولهای چربی تماماً یک اندازفتومتری، اندازه گلبولهای باید یکسان باشد زیرا بزرگی یا کوچکی آنها در جذب و عبور نور موثر است. برای یکسان کردن اندازه چربی، میلکوتستسر مجهز به هموژنیزاتور می‌باشد و گلبولهای چربی را کوچکتر و نیز حد فاصل بزرگترین و کوچکترین گلبولها را کمتر می‌کند به نحوی که اندازه گلبولها به 5/0 تا 5/1 میلی‌میکرون می‌رسد.
اساس کار میلکوتستر milkotester :
در این دستگاه با کمک قسمتی به نام سیستم توزیع و رقیق‌کننده توسط پی‌پت متحرک 6/1 سی‌سی شیر و 15 سی‌سی رقیق‌کننده به ترتیب از ظرف نمونه شیر و مخزن ذخیره رقیق‌کننده در قیف مخلوط‌کننده ریخته می‌شود و در قیف توسط همزن، نمونه شیر و رقیق‌کننده با هم مخلوط می‌شوند به منظور افزایش قدرت جلالیت، رقیق‌کننده تا حدود 55-50 درجه گرم شده سپس به قیف افزوده می‌شود پس از این که شیر و حلال در داخل قیف مخلوط‌کننده ریخته شده با شروع کار هموژنیزاتور، مخلوط از قیف به درون هموژنیزاتور چهار مرحله‌ای وارد می‌شود و پس از عبور از هموژنیزاتور و هموژنیزه شدن گلبولهای چربی به مخلوط هموژن وارد کروت می‌گردد. کروت از دو عدسی تشکیل شده است که به فاصله mm4/0 از هم قرار گرفته‌اند. از یک طرف کروت، نور ساطع از یک لامپ تابنده و از طرف دیگر خارج می‌شود. هر چه چربی بیشتر در داخل کروت موجود باشد، نور بیشتری جذب و مقدار نور کمتری از کروت عبور می‌کند. پرتوهای نور عبور کرده از کروت چشم الکتریکی را تحریک کرده و جریانی متناسب با شدت و زیادی نور، تولید می‌کند. این جریان به قسمت دیجیتالی متصل شده و در نتیجه مقدار چربی را نشان می‌دهد.
4- تست الکل
از این تست برای تعیین کهنگی و تازگی شیر استفاده می‌شود. اگر شیر کهنه باشد یا افزودنی داشته باشد با بریدن و دلمه شدن مشخص می‌شود. برای تعیین این که شیر برای استریلیزه مناسب است یا پاستوریزه، ابتدا از الکل 68% استفاده می‌شود چنانچه پس از مخلوط شدن با الکل 68% رسوب بدهد فقط مناسب پاستوریزه است ولی اگر با الکل 68% رسوب ندهد با الکل 72% آن را آزمایش می‌کنند تا مشخص شود که شیر توانایی عمل دمای استریل حدود 110 درجه به بالا را داراست یا نه.
بسته به میزان بریدن (شدید / ضعیف / متوسط) تست الکل بین 68 تا 72 انجام می‌شود که اگر بریدگی که مربوط به تقلب نباشد، مربوط به کهنگی شیر است زیرا کهنگی باعث می‌شود که پیوند بین پروتئین‌ها ثبات خود را از نظر مولکولی از دست بدهد و توسط الکل شکسته شود.
روش آزمایش
مقدار 2 سی سی از شیر دریافتی را داخل پلیت می‌ریزیم به میزان حجم به حجم یعنی 1 به 1 یا 2 حجم الکل و 1 حجم شیر، الکل به شیر اضافه می‌شود. در ص

ورت کهنه بودن بسته به میزان کهنگی رسوب خواهیم داشت.
5- تعیین ماده خشک شیر (ماده خشک بدون چربی)
T : ماده خشک بدون چربی
F : چربی
D : دانسیته (4/دانسیته) + (درصدچربی) × 2/0 = % ماده خشک بدون چربی
از صفحه آکرمن Acker man و خط کش محاسبه ژربر نیز می‌توان برای محاسبه ماده خشک بدون چربی استفاده نمود. در رابطه با تحویل شیر خام مسائل دیگری باید رعایت شود:
* ظرف حمل شیر باید تمیز باشد و زنگ زده نباشد.

* شیر خوندار یا مرضی نباشد. با توجه به رنگ و طعم شیر تا حدودی می‌توان آن را تشخیص داد. در صورتی که مشکوک باشیم مقداری از نمونه را 10 سی‌سی داخل لوله آزمایش مخصوص سدیمان که انتهای آن مخروطی شکل است ریخته و آن را برای مدت 10 دقیقه سانترینوژ می‌کنیم. اگر خون یا چرک داخل شیر باشد در رسوب انتهای لوله مشخص می‌شود و این نوع شیر قابل دریافت نمی‌باشد.
* رنگ و طعم بوی شیر تحویل باید طبیعی باشد که برای کنترل آن مقداری از شیر را در لوله آزمایش جوشانده مورد آزمایش قرار می‌دهیم.
کنترل‌های میکروبی
چهار گروه از باکتری‌های در صنایع شیر اهمیت دارند: کلی‌فرم‌ها، گرمادوست،، میکروب‌های مقاوم به حرارت، سرمادوست.
کلی‌فرمها: این ارگانسیم‌ها گروه بزرگی را تشکیل می‌دهند. باکتری‌های این گروه در دو جنس اشرشیا و ائروباکتر طبقه‌بندی می‌شوند که ممکن است منشاء مدفوعی یا غیرمدفوعی داشته باشند. کلی‌فرم‌های هوازی و بی‌هوازی اختیاری گرم منفی باسیل‌های غیرهاگزا هستند و لاکتوز را در 32 درجه سانتیگراد به مدت 48 ساعت در محیط کشت مایع تخمیر کرده و تولید گاز و اسید می‌کنند. اشرشیا کلی در کود، وسایل کثیف و خاک و همچنین در روده انسان و حیوان وجود دارند و بنابراین وجود این احتمال آلودگی مدفوعی را نشان می‌دهد.
آثروباکترآمرو جنس هم در روده انسان و حیوانات و معمولا در خاک، دانه‌ها، خوراک دام و گرد و خاک وجود دارد. در کارخانه شیر منطقه خراسان برای اندازه‌گیری بار میکروبی از دستگاه دانمارکی به نام باکتو اسکن استفاده می‌شود که خیلی سریع جواب گرفته می‌شود.
دریافت شیر
شیر توسط تانکر به کارخانه حمل می‌شود. ابتدا کامیون حامل شیر روی باسکول قرار می‌گیرد و وزن شیر و ماشین مشخص می‌شود. بعد از تخلیه وزن ماشین خالی دوباره توسط باسکول مشخص می‌شود و به این ترتیب وزن شیر تعیین می‌گردد. قبل از تخلیه در هنگام ورود کامیون شماره دامداری کل، نام واحد دامداری و نام دامدار، تاریخ، ساعت، تعداد تانکر نوشته می‌شود و امضا و مهر می‌گردد. از بالای ماشین همزن‌هایی دارد که نمونه‌برداری می‌شود و دانسیته، اسیدیته، دما، درصد چربی، بار میکروبی و تست الکلی انجام می‌گیرد.
دانسیته نباید از 032/1 بالاتر و از 030/1 کمتر باشد. اسیدیته نیز نباید از 16 بالاتر و از 13 پایین‌تر باشد. دما نباید از 10 درجه بالاتر و از صفر کمتر باشد. درصد چربی باید کمتر از 3% نباشد اگر با الکل 68% شیر ببرد، کیفیت آن پایین است و اگر هم با الکل 68% و 72% جواب منفی باشد شیر کیفیت خوبی دارد.
اگر شیر مشکلی نداشته باشد مجوز تخلیه می‌گیرد. دریافت شیر در کارخانه از سه خط تشکیل شده است:
تانکر (شیلنگ) صافی بالانس تانک پمپ دریافت (نمونه‌گیر شیر) کل رینایر پلیت کولر تانک سیلو (5 تانک 25 تنی تا 35 تنی)
دریافت شیر از دو قسمت تشکیل شده است: (1) دریافت شیر برای خط پنیر (2) شیر پاستوریزه و استریلیزه.
شیر از روی صافی لوله‌ای عبور کرده و مواد خارجی مثل ذرات علوفه، فضولات و غیره گرفته می‌شود. در بالانس تازن هواگیر وجود دارد. سطح شیر در بالانس تانک پر اس

ت تا کف در شیر تولید شود چون در نمونه‌گیری شیر قبلی درصد واقعی چربی معلوم نمی‌شود. در طول مسیر از شیر نمونه‌گیری شده در جهت اندازه‌گیری چربی به آزمایشگاه ارسال می‌شود سپس شیر وارد کلاریفایر شده که از صفات مخروطی که 1600-1400 دور بر دقیقه می‌چرخد تشکیل شده و نیروی گریز از مرکز باعث جدا شدن ذرات معلق که جرم حجمی آنها با شیر متفاوت است می‌شود. ذرات وارد فاضلاب می‌شوند.ی 45 درجه خارج می‌شود. آب نیز گرم شده به 3 تا 4 درجه سانتیگراد می‌رسد و به سردکن رفته، دوباره سیرکوله می‌شود. بعد از این مرحله شیر وارد تانک‌های سیلو شده و در تانک سیلو یر را باید استاندارد کنیم که دو مرحله دارد. شیرهای بسته‌بندی شده 5/2% چربی دارند. شیرهای ورودی درصد چربی متفاوتی دارند که باید برای استاندارد کردن شیر پس چرخ به آن اضافه کنیم.
(درصد چربی شیر پس چرخ – 5/2) / [(5/2 – چربی درصد شیر خام) × میزان شیر خام] = میزان شیر skim
پاستوریزاسیون شیر
ابتدا شیر وارد قسمت تبادل حرارتی با شیر پاستوریزه و گرم می‌شود. در یک حرارت مقدماتی دریافت می‌کند.
قبل از این که شیر وارد پاستوریزاتور شود یک بالانس تانکی هست که فشار شیر ورودی به پاستوریزاتور را تنظیم می‌کند. حالا دمای شیر به رسیده است که این دما بهترین دمایی است که می‌تواند هر عملیاتی را روی شیر انجام داد.
این شیر 60 درجه را به طرف سپراتور می‌رانند. چربی و شیر از هم بر اساس نیروی گریز از مرکز و اختلاف دانسیته جدا می‌شوند. چربی از قسمت مرکزی خارج می‌شود در حالی که شیر از کناره‌ها خارج می‌شود.
دانسیته شیر 032/1 است در حالی که چربی دانستیه‌ای برابر 93/0 دارد و خامه‌ای که حاصل می‌شود می‌تواند به 3 قسمت تقسیم گردد: (1) 30% چربی که خامه صبحانه را می‌سازد. (2) چربی 45-40% خامه‌ای است که برای تهیه کره از آن استفاده می‌شود. برای این که درصد چربی در خامه ایجاد شود سپراتورها را تنظیم می‌کنند که چگونه و از کدام قسمت چربی را جدا کنند. در این شرایط شیر کاملاً عاری از چربی می‌شود اما درصد چربی خام بر اساس این که مقدار شیر داخل خامه چقدر باشد فرق می‌کند ولی خامه نسبت عکس با چربی است دارد. دانسیته خامه بیشتر به کناره‌ها نزدیک می‌شود در نتیجه شیر در داخل آن می‌ماند، در نتیجه درصد چربی آن کاهش می‌یابد.
شیر هیچگاه عاری از چربی نیست. حداقل می‌توان گفت گویچه‌های 2 میکرونی در شیر باقی می‌مانند و یک تعداد کمی چربی را در شیر باقی می‌گذارند. این شیر بی‌چربی جهت تنظیم شیری که قرار است پاستوریزه شود و تهیه شیرخشک به کار می‌رود و میزان این که چقدر شیر skim پاستوریزه جهت پاستوریزاسیون لازم است ادامه پاستوریزاسیون را طی می‌کند که دمای آن به می‌رساند. سپس در هوا در باقی می‌ماند و بعد در قسمت تبادل سرد می‌شود و نهایتا شیر با 20 درجه سانتیگراد دما خارج می‌شود. شیر skim با شیر اولیه ترکیب شده حالا آماده پاستوریزه کردن است در حالی که چربی آن 5/2% است این شیر برای تهیه ماست نیز به کار می‌رود که البته بایستی مطابق شرایط خاص خود پاستوریزه شود. در این شرایط مایه ماست هم تهیه و اضافه می‌شود. خامه نیز مطابق شرایط خاص خود پاستوریزه می‌شود و در ظرف کوچک آرسیل بسته‌بندی شده به عنوان خامه صبحانه وارد بازار می‌شود.

تهیه ماست
برای تهیه ماست نیز شیر ابتدا وارد مخازن خاص ماست می‌شود و در آنجا دو آزمون لاکتیکی و آنتی‌بیوتیک روی آن انجام می‌شود. چرا که آنتی بیوتیک داشته باشد استارترها نمی‌توانند رشد کنند و تست لاکتیکی از نظر این که چه ماستی می‌دهیم مهم است.
برای تهیه ماست از شیر 5/2% چربی استفاده می‌شود. ظرفیت تولید ماست 60 تن در روز است. قبل از هر کاری یک تست آنتی‌بیوتیک انجام می‌دهیم. اگر روند اسیدیتهd و set استفاده می‌شود. در حال حاضر در کارخانه شیر پاستوریزه فقط از روش set استفاده می‌شود.
برای تهیه ماست 2% پودر شیر برای افزایش دانسیته اضافه می‌شود که دانسیته را به 040/1-038/1 می‌رساند دو پاستوریزاتور هر کدام به ظرفیت دارند. شیر تغلیظ شده وارد بالانس تانک شده سپس به پاستوریزاتور می‌رود. شیر پس از رسیدن به دمای 75 درجه به هموژنیزاتور می‌رود و با فشار 100 بار هموژن می‌شود. سپس دمای به مدت 5-5/4 دقیقه پاستوریزه شد. در اینجا برای حذف کردن از آب معمولی استفاده می‌کنیم. دمای شیر خروجی 49 درجه سانتیگراد می‌باشد.
شیر خرجی پاستوریزاتور با دمای 42 درجه داخل تانک‌ها می‌شود و در مسیر انتقال به ظروف بسته‌بندی هلمیگن وجود دارد که در اینجا مایه به شیر زده می‌شود و شیر مایه زده شده در ظروف پر می‌شود پس از درب‌بندی وارد گرمخانه می‌شود به مدت 3-2 ساعت در گرمخانه 42 درجه باقی می‌ماند و بعد از این مرحله باید سرد شود که ماست وارد سردخانه به مدت 8 ساعت در دمای 40 درجه قرار می‌گیرد.
دستگاه بسته‌بندی آرسیل برای ماست استفاده می‌شود. مواد اولیه بسته‌بندی پلی استایرن می‌باشد که گرانول‌های ریزی است و به صورت ورقه آن را درمی‌آورند. ابتدا ورقه‌ها در دستگاه تا 160-150 درجه سانتیگراد هم از بالا و هم از پایین گرم می‌شود، بعد قالب می‌خورد، بعد ماست طی دو مرحله اضافه می‌شود. یعنی اول نصف ظرف پر می‌شود و بعد توسط فیلترهای دیگر نصف دیگر ظرف پر می‌شود تا از تشکیل حباب که می‌تواند منشاء آلودگی باشد جلوگیری شود و بعد فویل آلومینومی روی درب قرار می‌گیرد و عمل درب‌بندی انجام شده و بعد برش می‌خورد.
یک نوع دیگر از بسته‌بندی ماست پیورپک است که در پاکت‌های یک لیتری که از پلی‌اتیلن و مقوا ساخته شده‌اند ماست پر می‌شود.
کره
از خامه 45-40% برای تهیه کره استفاده می‌نماییم. خامه کره در دمای به مدت 5/1 دقیقه پاستوریزه می‌شود به 3 تانک ذخیره منتقل می‌شود. 24 ساعت بعد اگر جواب میکروبی منفی بود، وارد chern می‌شود. در دمای 10 تا 14 درجه به مدت 40 درجه می‌چرخد. ظرفیت chern 2 تن

است. دو نوع کره از کره جدا شده و مجدداً به تانک سیلو برمی‌گردد ره هم در تانک‌های یاوان‌هایی تخلیه شده و در بسته‌های توسط دستگاه کروز بسته‌بندی می‌شود.
خامه
پس از جدا شدن چربی شیر در سپراتور آن را به پلیت کولر انتقال داده تا زیر 10 درجه خنک شود. سپس خامه پاستوریزه می‌شود. پاستوریزاسیون برای خامه 30% با ظرفیت 5 تن در ساعت و فشار هموژن در هموژنیزاتور برابر 200-150 بار و دما 95 درجه سانتیگراد به مدت 5/1 دقیقه می‌باشد. این خامه در بسته‌های 100 گرمی تتراپک بسته‌بندی می‌شود.

شیر کاکائو
بعد از عملیات تهیه و فرمولاسیون شیر وارد تانک می‌شود و مجدداً پاستوریزه شده و بعد وارد تانک‌های 7 تنی شده و تا 5 درجه سانتیگراد خنک شده و در این کارخانه بسته‌بندی می‌شود.
دوغ
دوغ جدا شده از chern کره‌گیر را استفاده کرده یا این که از فرمول (عرق کاکوتی، ماست، آب، نمک) استفاده کرده و مخلوط می‌کنند و دستی بسته‌بندی می‌شود.
تهیه پنیر UF
از ابتدای تحویل شیر از جداست. ابتدا آزمایشات اولی دریافت اجام می‌شود و در صورت مثبت بودن به باسکول رفته توزین می‌شود و سپس در محل تانک‌ها عمل تخلیه انجام می‌شود و شیر صاف شده بعد از فیلترها دستگاهی به نام رادیاتور (هواگیر) وجود دارد که هوای مخلوط شده با شیر را جدا می‌کند.
دارای یک فلومتر است که میزان شیر تخلیه شده را اندازه‌گیری می‌کند، سپس شیر وارد سالن می‌شود و با یک پنیت کولر با دمای صفر درجه به دمای شیر به 4 درجه سانتیگراد می‌رسد سپس به مخازن نگهداری شیر خام می‌رود و حجم شیر 105 تن و از منابع مختلف تامین می‌شود و آنها را مخلوط و همگن می‌کنند و بعد آماده فرایند می‌باشد و بعد شیر وارد پاستوریزاتور شده و تا حدود 55 درجه گرم می‌شود پس به قسمت سپراتور می‌رود و چون شیر کامل برای پنیرسازی استفاده می‌شود بیشتر به منظور گرفتن کثافات استفاده می‌شود.
بعد از این شیر به باکتریفوژ 1 و 2 می‌رود که حدود 90% بار میکروبی شیر را کاهش می‌دهد. کاسه‌های استیلی که دارای سوراخ بوده و حول محور مرکزی می‌چرخد و با نیروی گریز از مرکز میکروبها و اسپورها را خارج می‌کنند. شیر دوباره وارد پاستوریزاتور شده و با آب داغ 90 درجه به 72 درجه می‌رسد و به مدت 16 ثانیه باقی مانده و بعد تا 40 درجه سرد می‌شود و به مخازن نگهداری شیر پاستوریزه که دو تا هستند و هر کدام با ظرفیت 105 تن ریخته شده و نگهداری می‌شود. در این روش شیر آبگیری شده و تغلیظ می‌شود و بعد هم مایه به آن می‌زنند ولی در روش سنتی اول مایه بعد آبگیری و قدرت استارترها بیشتر می‌باشد آب کم کمک بیشتری به مرحله رسیدن می‌کند اما در UF آب نمک نداریم بنابراین رسیدن آن سریعاً انجام می‌شود.
شیر پاستوریزه تا 50 درجه گرم می‌شود (پلیت هیتر) و بعد وارد دستگاه UF می‌شود که شامل 3 لوپ و 6 مودرن می‌باشد. لوپ 2 ، 6 تا مولون و لوپ 1 ، 5 تا دارد. در این روش از هر یک کیلو شیر، یک کیلو رتفتیت بدست می‌آید ولی در روش سنتی از هر 8 یا 9 کیلو شیر، یک کیلو تنتیت بدست می‌آید.

داخل هر لوپ از جنس پلی سولفون است و جنس خود لوله‌ها از فولاد ضد زنگ می‌باشد. در این قسمت پرمیت و رتنیت از هم جدا شده و خارج می‌شوند. ماده خشک شیر کامل وقتی از لوپ 1 خارج می‌شود به 5/16% می‌رسد، از لوپ 2 که خارج می‌شود به 24% می‌رسد. این رتنیت دوباره پاستوریزه شده و دمای آن از 50 درجه به 65 درجه می‌رسد و بعد از این وارد هموژنایزر با دمای 65 درجه شده و دوباره به پاستوریزاتور برمی‌گردد و در دمای 78 درجه سانتیگراد به مدت 1 دقیقه پاستوریزه می‌شود. بعد از این تا دمای 35 درجه سرد می‌شود و به مخازن نگهداری رتنتیت منتقل می‌شود با PH4/7-6 که بهترین راندمان عمل آنزیم رنت 4/6=PH است (ترمونی

می‌رسد و در روش قارچی از قارچ موکور استفاده می‌کنیم.
سپس رتنیت به دستگاه فیلنگ برده می‌شود و داخل هر لیوان 450 سی‌سی رتنیتت + 15 سی‌سی رنت ریخته می‌شود و لیوان پر شده و به تحفل کواگوالاتور منتقل می‌شود تا با گذشت زمان 20 دقیقه لخته تشکیل شود. با دمای سالن تولید 33-17 درجه سانتیگراد روی سطح پنیر یک لایه کاغذ پارچمنت قرار می‌گیرد و 17-14 گرم نمک خشک روی آن ریخته می‌شود.
* کاغذ پارپمنت را برای جلوگیری از تماس هوا با پنیر و تعادی iteda space جلوگیری می‌کند، از دست دادن آب محصول
* آوردن چربی در سطح
* مهمترین هدف جهت یکنواخت شدن غلظت

* کاغذی است که با اسید سولفوریک عمل‌آوری می‌شود و در کلی

صنایع غذایی کاربرد دارد.
فویل آلومینیوم، دربندی، تاریخ زنی شده.
بعد از این وارد گرمخانه می‌شود که مدت زمان گرمخانه گذاری بسته به نوع استارتر متفاوت می‌باشد، اما حداقل زمان 18 ساعت می‌باشد. بعد وارد گرمخانه با دمای 35-26 درجه سانتیگراد منتقل شده و PH آن به 6/4 می‌رسد و بعد از آن به سردخانه به مدت زمان 48 ساعت می‌ماند تا جواب آزمایشات میکروبی مشخص شود سپس به بازار می‌رود.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
پنج شنبه بیستم 8 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله اثر پارامترهای آسیاکاری بر سنتز نانوذرات کامپوزیتی MgدرMgOدرTiO2 باآسیاکاری مکانیکی TiO2 و Mg تحت word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود ?پروژه اتوماسیون گلخانه تحت word دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود ?پروژه اتوماسیون گلخانه تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود ?پروژه اتوماسیون گلخانه تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود ?پروژه اتوماسیون گلخانه تحت word :


سیستم خنک کننده ی فن و پد:این سیستم مانند کولرهای آبی هوای گلخانه را خنک می کند. اگر شکل 1 را در نظر بگیرید، در یک طرف گلخانه آب روی پدهای سلولزی می ریزد و هوای خنک وارد گلخانه می شود و در ضلع مقابل فن هایی وجود دارند که با مکش، هوای گرم ومرطوب را به بیرون میدمند.
دکل آب و هوایی بیرون گلخانه.
اندازه گیری و تزریق CO2 .
کنترل چرخش (جریان)هوا در گلخانه: تا این که رطوبت در اطراف گیاهان جمع نشود و هوای گرم بالای گلخانه به پایین، یعنی اطراف گیاهان، منتقل شود و از چکیدن رطوبت هوایی که در سقف کندانس شده ممانعت به عمل می آورد.
کنترل مه پاش.
دمای خاک .
پرده های محافظ حرارت و نور اضافی: محافظت حرارت در زمستان و جلوگیری از ورود نور اضافی در تابستان.
رطوبت و دما .
دریچه های تهویه .
آبیاری .
نور مصنوعی (معمولا با لامپ های سدیمی)

شکل 1اهداف اتوماسیون در گلخانه ها


ایجاد شرایط بهینه ی رشد و کاهش هزینه های تولید:
کشت گلخانه ای نیاز به مراقبت دایمی دارد به طوری که حتی لحظه ای غفلت می تواند خسارت جبران ناپذیری وارد کند . بنا براین بدون داشتن اتوماسیون نیاز به کار شبانه روزی می باشد.
اتوماسیون می تواند تمامی تجهیزات گلخانه را شامل شود . کامپیوتر یک پل ارتباطی بین سنسورها و تجهیزات گلخانه ای است که امکان دسترسی به بهترین شرایط اقلیمی را درون گلخانه مهیا می سازد .
با استفاده از تعداد زیادی سنسور در بیرون ودرون گلخانه ، کامپیوترامکان ایجاد هر شرایطی را دارد.اطلاعات دایما جمع آوری و آنالیز می شوند.کنترل تعداد زیادی عملیات از قبیل تهویه ، گرمایش ، سرمایش ، آبیاری و تغذیه ، نور و رطوبت می تواند به صورت همزمان صورت بگیرد . با کاهش هزینه های کارگری ، کود ، آب ، انرژی و افزایش د قت در عملیات ، افزایش بازدهی را خواهیم داشت.به علاوه تمام مراحل در گلخانه می تواند در یک مکان ،مدیریت و تنظیم شود.
یک PC با یک نرم افزار اختصاصی گلخانه می تواند در مدیریت گلخانه بسیار مفید باشد به طوری که با ارتباط شبکه ای تا چهل واحد گلخانه ای هم قابل کنترل هستند.(7)
صرفه جویی در انرژی : به طور مثال اگر هوای با دمای بالاتر را که در بالای گلخانه قرار گرفته به سمت پایین هدایت کنیم به خاطر اختلاف دمای کمتر هوای داخل و بیرون ، شا ر گرمایی کاهش می یابد.
ایجاد فرصت برای دیگر کارها:
در اختیار داشتن زمان مناسب برای فعالیت های گلخانه و استفاده از افراد ماهر جهت بازرسی روزانه بسیار مهم تلقی می شود.
امکان گسترش مساحت گلخانه و صرفه ی اقتصادی :که گلخانه های بالای 4-5 هزار متر صرفه ی اقتصادی دارند .
مزایای کشت گلخانه ای
1- افزایش تولید در واحد سطح(کمینه 10 برابر فضای آزاد)
2- تولید بیش از یک محصول در سال(در مورد خیار 3 بار تولید در سال و در مورد گوجه فرنگی 2 بار تولید در سال)
3- افزایش کیفیت محصول تولیدی (کنترل بهتر آفات و بیماری ها با روش های کنترل بیولوژیکی و کاهش مصرف سموم که باعث افزایش کیفیت محصول و افزایش صادرات و حفظ محیط زیست می شود.)
4- صرفه جویی در مصرف آب (با آبیاری تحت فشار)
5- استفاده از اراضی غیر قابل کشت با استفاده از روش هیدروپونیک
6- عدم وابستگی تولید به شرایط محیطی و امکان بازاریابی مناسب و تنظیم برنامه ی کشت مطابق نیاز بازار
7- تداوم کار و تولید محصول در تمام فصل های سال
8- جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهر


چه نوع گلخانه هایی برای اتوماسیون مناسب هستند؟
در یک دسته بندی کلی ، گلخانه ها به دو نوع جوی – پشته ای و سلسله ای تقسیم می شوند.(شکل 2)
در گلخانه های سلسله ای از آنجایی که از چندین گلخانه ی مجزای کوچک تشکیل می شوند ،نمی توان به طور مناسبی از دستگاه های اتوماتیک استفاده کرد . این گلخانه ها جای خود را به گلخانه های جوی – پشته ای جدیدکه با صرف هزینه ی معقولی احداث شوند ، داده اند.
دیگر مزایای گلخانه با طرح جوی – پشته ای عبارتند از : داشتن فضای داخلی یکپارچه ، نیروی کار کم ، هزینه ی اتوماسیون پایین تر ، مصرف سوخت کمتر و مدیریت پرسنل بهتر صورت می گیرد. همچنین اتوماسیون در گلخانه های بزرگی که استحکام زیادی دارند قابل اجراست.
در گلخانه های جوی – پشته ای به دلیل این که سطح کمتری در معرض هوا قرار می گیرد، هزینه ی سوخت کمتر است ولی خنک کردن این گلخانه ها در آب و هوای گرم هزینه ی بیشتری دارد.
در پوشش های دو لایه ی پلاستیک می توان از کمپرسور هوای فشرده برای ایجاد بالشتک هوا استفاده کرد.
این امر بسیار مهم است که کف گلخانه توسط لایه ی غیر قابل نفوذ رطوبت پوشانده شود تا از خنک شدن تبخیری ناخواسته جلوگیری شود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
پنج شنبه بیستم 8 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله تحلیل روند منابع آبهای سطحی درحوضه کرخه درمحدوده استان کرمانشاه تحت word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی رابطه اضطراب امتحان و سلامت روانی با عملکرد تحصیلی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه تحت word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی رابطه اضطراب امتحان و سلامت روانی با عملکرد تحصیلی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله بررسی رابطه اضطراب امتحان و سلامت روانی با عملکرد تحصیلی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی رابطه اضطراب امتحان و سلامت روانی با عملکرد تحصیلی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه تحت word :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
تعداد صفحات: 6
چکیده:
در این تحقیق رابطه اضطراب امتحان و سلامت روانی با عملکرد تحصیلی در دانشجویان دانشگاه آزاد تربت حیدریه موردبررسی قرار گرفت.دانشجویان فوق الذکر جامعه آماری این تحقیق را تشکیل دادند که از بین آنها 170 نفر (93 پسر و 77 دختر)به شیوه تصادفی انتخاب شدند .ضمناً جمع آوری داده ها با کمک مقیاس اضطراب امتحان محقق ساخته،سلامت روانینجاریان و داودی (1380) و معدل تحصیلی صورت گرفت نتایج نشان داد که اضطراب امتحان در دانشجویان دختر ازدانشجویان پسر بیشتر است .از طرفی بین اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی همبستگی منفی و بین سلامت روانی و عملکرد تحصیلی همبستگی مثبت معنی داری وجود دارد.نتایج توصیفی نشان داد که 65/9 درصد دانشجویان قبل از امتحان، 19/4 درصد در زمان امتان و 14/7 درصد بعد از امتحان احساس اضطراب امتحان کردند، از لحاظ زمان وقوع اضراب امتحان بین دانشجویان دختر وپسر تفاوت وجود ندارد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
پنج شنبه بیستم 8 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله فرصت ها و تهدیدهای استقرار gis درصنعت توزیع برق تحت word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله کاربرد سالیسیلیک اسید در به تاخیر انداختن پیری و افزایش عمر گل های شاخه بریده رز رقم ’یلوآیسلند‘ تحت word دارای 2 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله کاربرد سالیسیلیک اسید در به تاخیر انداختن پیری و افزایش عمر گل های شاخه بریده رز رقم ’یلوآیسلند‘ تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله کاربرد سالیسیلیک اسید در به تاخیر انداختن پیری و افزایش عمر گل های شاخه بریده رز رقم ’یلوآیسلند‘ تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله کاربرد سالیسیلیک اسید در به تاخیر انداختن پیری و افزایش عمر گل های شاخه بریده رز رقم ’یلوآیسلند‘ تحت word :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: 2

چکیده:

در این پژوهش، اثر سالیسیلیک اسید (SA) در به تاخیر انداختن پیری گل های رز بررسی شد. گلهای بریده رز رقم ’یلوآیسلند ‘ با غلظت های مختلف SA (100 و 150 و 200 میلی گرم در لیتر) به مدت 18 ساعت پیش تیمار شدند. صفاتی نظیر عمر گلجایی، میزان پروتئین، میزان پرولین، فعالیت آنزیم سوپراکسیددیسموتاز (SOD ) و پراکسیداز (POD ) در طی نگهداری اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که بالاترین عمر گلجایی با کاربرد 150 میلی گرم در لیتر SA بهدست آمد، که در مقایسه با شاهد تقریبا دو برابر افزایش یافت. کاربرد 150 میلی گرم در لیتر SA باعث جلوگیری از تخریب پروتئین ها در طی 8 روز نگهداری گل ها گردید. تجمع پرولین با آغاز پیری گل ها افزایش یافت، ولی با پیشرفت پیری گل ها میزان پرولین کاهش یافت. کاربرد SA مانع از افزایش پرولین تا روز چهارم گردید، اما پس از آن در گل های تیمار شده با SA و شاهد یکسان بود. گل های که با SA تیمار کوتاه مدت شده بودند فعالیت LOX و POD و فعالیت SOD بالاتری داشتند.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
پنج شنبه بیستم 8 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله ارایه مدل استراتژی پیشنهاددهی مبتنی بر بهینه سازی استوار برای تولید کننده قیمت پذیر برق تحت word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله ارائه یک روش ترکیبی داده کاوی و یادگیری ماشین به منظور تشخیص نفوذ در شبکه های کامپیوتری تحت word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله ارائه یک روش ترکیبی داده کاوی و یادگیری ماشین به منظور تشخیص نفوذ در شبکه های کامپیوتری تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله ارائه یک روش ترکیبی داده کاوی و یادگیری ماشین به منظور تشخیص نفوذ در شبکه های کامپیوتری تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله ارائه یک روش ترکیبی داده کاوی و یادگیری ماشین به منظور تشخیص نفوذ در شبکه های کامپیوتری تحت word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: کنفرانس ملی علوم مهندسی، ایده های نو (8)
تعداد صفحات: 6
چکیده:
افزایش کارایی سیستم های تشخیص نفوذ که امروزه به عنوان یکی از عناصر اصلی زیر ساخت های امنیت در بسیاری از سازمان ها می باشند چالشی انکار ناپذیر است. این سیستم ها، مدل ها و الگوهای سخت افزاری و نرم افزاری هستند که به خودکار کردن فرآیندها می پردازند. سیستم تشخیص نفوذ در قالب یک آلارم دهنده به کاربران عمل میکند، که گاهاً این آلارم ها صحیح و در برخی موارد نادرست می باشند. دراین مقاله به منظور مقاله با این حالات، از سیستم های تشخیص نفوذ مبتنی بر داده کاوی استفاده شده و نهایتاً با ارائه یک روش ترکیبی از روش های دسته بندی و تکنیک های کاهش ویژگی، کارایی سیستم های تشخیص نفوذ را 9620 % بهبود بخشیدیم.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
پنج شنبه بیستم 8 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود تحقیق در مورد مدیریت بحران تحت word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی سیستم حقوق و دستمزد جهاد کشاورزی استان کردستان تحت word دارای 60 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی سیستم حقوق و دستمزد جهاد کشاورزی استان کردستان تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود بررسی سیستم حقوق و دستمزد جهاد کشاورزی استان کردستان تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسی سیستم حقوق و دستمزد جهاد کشاورزی استان کردستان تحت word :

مقدمه:
جهاد کشاورزی یکی ازمهمترین بخشهای اقتصادی است بنابراین انسجام فعالیتهای این بخش می تواند در برنامه های توسعه واثرگذاری آن برسایربخشهای اقتصادی موثرباشد0 متمرکزکردن امکانات ونیروی انسانی ماهردراین بخش موجبات تسهیل درخدمات رسانی به بهره برداران را فراهم می نماید0 باتوجه به این مهم فراهم ساختن بسترمناسب ، مستلزم تحولات اساسی درساختارکشاورزی ، بهره برداری مطلوب از منابع تولید و ساماندهی وبرنامه ریزی علمی می باشد0
تشکیل وزارت جهادکشاورزی درسال 1379، شرایط مناسبی را برای هماهنگی زیربخشهای کشاورزی و عمران روستایی فراهم ساخت تابامدیریت واحدومنسجم بتوان سرمایه گذاری، اشتغال وتولید راهدایت ورهبری نمود0 نگاهی به آمارهای استان کردستان نشان می دهد که استان باداشتن بیش از یک میلیون هکتار (1103500 هکتار اراضی مزروعی) ، 5(پنچ) حوزه مهم آبخیز با 4/7 میلیارد مترمکعب آب سطحی 5/3 میلیون واحد دامی حدود 320000 هکتارجنگل و 1400000 هکتار مرتع و 000 دارای منابع خدادادی مناسب برای سرمایه گذاری تولید واشتغال می باشد 0

هدف از حسابداری در این سازمان آشنایی بیشتر نسبت به تعاونی بخش کشاورزی و آشنایی بیشتر به وظایف حرفه ای این سازمان می باشد . حدود عملیات آن تهیه و تدارک مواد و وسایل مورد احتیاج حرفه ای اعضاء می باشد . دوم انجام عملیات جمع آوری نگهداری ، تبدیل ، طبقه بندی ، بستر بندی ، حمل ونقل ، یا فروش محصول اعضاء ، سوم انجام خدمات بر منظور بهبود امور حرفه ای اعضاء با توجه به نوع درست تر فعالیت شرکت چهارم ایجاد مجتمع های کشاورزی ، دامداری و دامپروری و … جهت بهره برداری جمعی و مشترک اعضاء می باشد که مزایاهای دیگری دارد .
چکیده :
زمینه های شکل گیری جهاد سازندگی و علل و عوامل پیدایش آن را بایستی در انقلاب اسلامی جستجو کرد شعائر انقلاب اسلامی برخاسته از مکتبی بود که امام خمینی ره به عنوان یک احیاگر دینی توانست آن مکتب را در عرصه های مختلف اجتماعی به شکلی پویا نشان دهد امام خمینی استقلال کشور را مهمترین عامل رهایی از بند استشمار بشمار آورده است با توجه به تاکید امام بر استقلال کشور پس از انقلاب اسلامی لازم بود که این استقلال در همه ابعاد، زمینه ظهور و بروز پیداکند .
بخش کشاورزی با توجه به توسعه و عمران روستاها در دستگاههای اجرایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران محور توسعه اقتصادی و اجتماعی بو

ده و تحولات وسیعی در عرضه کشاورزی و روستاها و مناطق عشایری به وجود آورده است. بر اساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت مکلف شده است تا در جهت اصلاح نظام اداری، کاهش تصدیهای غیر ضروری، ارتقای بهره وری وکارآیی نیروی انسانی و مدیریت دستگاههای اجرایی، حذف موازی کارها ;.و تجمیع امور کشاورزی، دام، توسعه و عمران روستایی تدابیر لازم را اتخاذ نماید. در این راستا، لایحه ادغام وزارتخانه های جهاد سازندگی و کشاورزی و تشکیل وزارت جهادکشاورزی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی تهیه شد و پس از تصویب هیات مدیران وزیران در تاریخ 6/10/1379 به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی

رسید و در تاریخ 10/10/1379 توسط شورای نگهبان تایید شد .
پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در 22 بهمن 1357 اقشار وگروههای مختلف مردمی به سهم خود به نقش آفرینی در تثبیت دستاوردهای انقلاب نوپا پرداختند دانشجویان هم به عنوان بخشی از مردم دست به ایجاد یک ارتباط منسجم زدند پس از پیروزی انقلاب اسلامی جمعی از دانشجویان دانشگاههای کشور خدمت حضرت امام می روند و با ارائه فعالیتهای انجام شده و عملکردشان به محضر ایشان، درخواست ارایه طریق می نمایند .

فصل اول
1-1- تاریخچه جهاد کشاورزی استان کردستان :
مرکز آموزش جهاد کشاوزی استان کردستان :
مرکز آموزش جهاد کشاورزی از سال 1360 در روستای موچش واقع در 60 کیلو متری شهرستان سنندج فعالیت خود را شروع و بنا به ضرورت امر و مسائل منطقه مرکز فوق در اختیار واحد ژاندارمری قرار گرفت و از شهریور ماه 1361 مرکز به شهرستان سنندج انتقال یافت و با پذیرش 28 نفر دانش آموزش روستایی آغاز به کار کرد.ضمنا واحد آموزش جهاد سازندگی از سال 1366 فعالیت خود را آغاز و از سال 1369 با الحاق قسمتهایی از وزارت کشاورزی به وزارت جهاد سازندگی فعالیتها گسترده تر و این واحد به نام مرکز آموزش شهید غواصیه نام گرفت و از آن تاریخ نسبت به برگزاری آموزشهای ضمن خدمت کوتاه مدت و بلند مدت(مقطع دار)و همچنین پیگیری مسائل مربوط به دانشجویان بورسیه و تعهد خدمتی راکه از اهم وظایف بود شروع نمودو از سال 81 هر دو مرکز بصورت مشترک فعالیتهای فوق الذکر را ادامه میدهند .
1-2- اسنامه و تشکیلات جهاد کشاورزی :

اسنامه و تشکیلات جهاد کشاورزی در تاریخ 27/6/1358 تصویب شد و بر اساس اعلام واحد اطلاع رسانی مرکز پژوهشها، در گزارش دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز که تحت عنوان «تحلیل طرحهای عمرانی بخش کشاورزی» منتشر شده آمده است: بخش کشاورزی تامین کننده 7/13 درصد تولید ناخالص داخلی (به قیمت ثابت 1376) ، یک پنجم اشتغال کشور، 23 درصد ارزش صادرات غیرنفتی، 82 درصد از غذای مصرفی کشور و 90 درصد نیاز مواد اولیه صنایع تبدیلی کشاورزی است و با وجود نوسان سیاست‌های چندین دهه اخیر، این بخش توانسته است ضمن تقویت سایر بخشهای اقتصادی با قدرت به حیات خود ادامه داده و در شرایط نامطلوب نیز ظرفیتهای نوینی را ارائه دهد. به همین دلیل توجه به توسعه بخش کشاورزی به عنوان پیش شرط توسعه اقتصادی، ضروری است.

از سوی دیگر با توجه به این که حدود 97 درصد تولیدات کشاورزی به وسیله بخش غیردولتی انجام می‌شود، عملا نقش دولت به عنوان تولید کننده در این بخش بی‌رنگ می‌باشد. لذا با توجه به ماهیت بخش کشاورزی و عدم نقش مستقیم دولت در تولیدات این بخش، وظیفه اعمال حاکمیت دولت باید صرفا از طریق توسعه زیرساختها و توجه به گسترش تحقیقات،‌ آموزش و ترویج صورت پذیرد. در این زمینه باید نیروی انسانی کارآمد به ایفای نقش پرداخته و اعتبارات دولتی در قالب بودجه‌های سالانه، صرفا به ساخت زیربناها ، گسترش تحقیقات، توسعه برنامه‌های آموزشی و همچنین ترویج یافته‌های تحقیقاتی در تمامی زیر بخشهای زراعت، باغبانی، دام و طیور، شیلات و آبزیان، جنگلها، مراتع و آبخیزداری تخصیص داده شود و وظایف تصدی گری دولت که به وسیله شرکتهای مادر تخصصی و سازمانهای مربوطه و همچنین بانک تخصصی در حمایت ازکشاورزان اعمال می‌شود به وسیله بنگاههای اقتصادی کارا و سالم به انجام برسد تا یارانه‌های تخصیصی برای حمایت از کشاورزان در بخشهای در نظر گرفته شده به کارگرفته شده و از مصرف یارانه‌های سنگین دولتی در قالب بودجه‌های سالانه و تبصره‌های تکلیفی (که صرفا برای تولید کنندگان واقعی این بخش می‌باشد) برای گذران اداره واحدهای مذکور جدا جلوگیری شود.
همچنین باید از طریق اعمال سیاستهای صحیح قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی (زراعی و دامی) و ارائه بموقع تسهیلات اعتباری و حمایت کامل از کشاورزان و تولیداتشان – از طریق بیمه محصولات کشاورزی – و بالاخره با کارآمد‌نمودن و تقویت تشکل‌های تعاونی و صنفی روستایی نسبت به یاری بخش کشاورزی و زحمتکشان این بخش زیربنایی همت گماشت.
مرکز پژوهشها سپس با تشریح فرصتها و چالشهای پیش روی بخش کشاورزی کشور افزود: از یک سو انبوه و فراوانی جمعیت و اعمال قوانین ارث در تقسیم ماترک موجب کوچک شدن سرانه مداوم زمین‌ شده‌ و مشکل دیگر نیز این است که میانگین سن کشاورزان کشور 46 سال است و 80 درصد کشاورزان کم سواد و بی‌سواد، 17 درصد دارای تحصیلات ابتدایی و متوسطه و فقط 3 درصد با تحصیلات دانشگاهی می‌باشند.
در همین حال راههای روستایی توسعه نیافته‌اند و وسایل حمل و نقل نیز به میزان کافی و مورد نیاز در اختیار تولید کنندگان قرار نمی‌گیرد، بازار به صورت مستقیم در اختیار تولید کنندگان محصولات کشاورزی نیست و کشاورز مجبور است که در اسرع وقت و تقریبا به اولین مشتری، محصول خود را بفروشد. درآمد حاصل از تولید محصول نیز باید سه نیاز اساسی را پوشش دهد: گذران معیشتی خانوار زارع، پرداخت بدهی (بانک و بخش خصوصی) و تمهید مقدمات تولید آتی. در حالی که کمی درآمد نه تنها امکان سرمایه‌گذاری مجدد را نمی‌دهد، بلکه با توجه به فصلی بودن زمان درآمد کشاورز، موجب مقروض بودن دائمی او می‌شود. یک مشکل دیگر این است که نظام نقدینگی بر بخش کشاورزی حاکم است ونظام اعتباری در این بخش معنا ندارد و بر اساس آخرین گزارشها، نرخ سرمایه‌گذاری در این بخش منفی است و کاهش ضریب مکانیزاسیون، شاهدی بر این ادعا می‌باشد.
طرح تاسیس ” مرکز اسناد و مدارک علمی و تحقیقاتی کشاورزی” در سال 1354 تصویب گردید و در مهرماه 1366 نام آن به مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی تغیر یافت. کتابخانه مرکز در تاریخ 19 بهمن 1360 با گردآوری مجموعه ای مجهز و مبتنی بر اصول کتابداری علمی در سازمان حیات خود را آغاز نمود.کتابخانه مرکز دارای مجموعه‌ای نسبتا جامع به زبان‌های فارسی و لاتین شامل انواع کتاب‌های مرجع و غیر مرجع، اسناد و مدارک علمی و تحقیقاتی کشاورزی، پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری، نشریات ادواری، میکروفیش، نقشه و پوستر، عکس و ;. بود. موضوعات اصلی منابع اطلاعاتی موجود در این کتابخانه‌ عبارت بود از: کشاورزی، دامپروری، شیلات، دامپروری، منابع طبیعی و برخی رشته‌های وابسته به آنها. کتابها بر اساس نظام رده بندی کتابخانه کنگره (L.C.) تنظیم شده و شیوه تنظیم اسناد به صورت نمایه‌سازی هم آرا و نظام دسترسی به مخزن کتابخانه و نشریات به‌صورت قفسه باز و اسناد و مدارک براساس نظام بسته بود. مراجعین کتابخانه را محققان و پژوهشگران کارکنان و مسئولین سازمان و مؤسسات، استادان و دانشجویان دانشگاهها و ; تشکیل می دادند.
سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی یکی از قدیمی ترین و گسترده ترین سازمانهای تحقیقاتی و آموزشی کشور است بعضی از واحدهای آن مانند موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی،موئسسه تحقیقات علوم دامی کشور و تعدادی از واحدهای آموزشی آن با قدمتی نزدیک به هشتاد سال، تحولات عظیمی را در بخش کشاورزی بویژه پس از انقلاب شکوهمند اسلامی بوجود آورده اند .
در تیرماه سال 1353 قانون تشکیل “سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی” وابسته به وزارت کشاورزی ومنابع طبیعی با هدف تمرکز و ت

وسعه فعالیتهای کشاورزی و منابع‌طبیعی و هماهنگی باپیشرفتها و تحقیقات جهانی به تصویب مجلس شورای ملی رسید .
در اردیبهشت ماه سال1345 قانون تشکیل“سازمان آموزش کشاورزی” وابسته به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی به تصویب مجلس شورای ملی گردید.
در اردیبهشت ماه سال1357مجموعه تشکیلات تفصیلی“سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع‌طبیعی” وابسته به وزارت کشاورزی و عمران روستایی به تصویب هیات امناء آن رسید .
در خردادماه سال 1359با تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و به منظور رفع مشکلات سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع‌طبیعی و

ظایف واختیارات هیئت امناء سازمان مذکور که در قانون تشکیل این سازمان مصوب مورخ نهم تیرماه 1353 تعیین گردیده بود به وزیرکشاورزی ومنابع‌طبیعی واگذار گردید .
در آذر ماه سال 1362با تصویب قانون تشکیل ”وزارت جهاد سازندگی“ و طبق ماده 4 قانون مزبورکلیه وظایف عمران روستایی به وزارت جهاد سازندگی واگذار و از آن پس وزارت کشاورزی و عمران روستایی، وزارت کشاورزی نامیده شد .
در مهر ماه سال 1369با تصویب قانون تفکیک وزارتین جهاد سازندگی و کشاورزی کلیه امور مربوط به زراعت، آب خاک داخل مزرعه و هیات های هفت نفره بر عهده وزارت کشاورزی و امور مربوط به حفظ، احیا وگسترش و بهره برداری از منابع طبیعی،کلیه اموردام و طیوروعمران روستایی، بهسازی، صنایع روستایی وآب رسانی روستاها برعهده وزارت جهاد سازندگی قرارگرفت .
در بهمن ماه سال 1371بنا به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور درسی و ششمین و سی و هفتمین جلسات شورای عالی اداری تشکیل“سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی” با الحاق سازمان آموزش کشاورزی و انتزاع وظایف مربوط به ترویج کشاورزی از حوزه ستادی وزارت کشاورزی به تصویب رسید .
در شهریور ماه سال1376 مجموعه اهداف، وظایف و پستهای“سازمان تحقیقات، آموزش وترویج کشاورزی”، موسسات و مراکز تابعه آن براساس ضوابط اجرایی تبصره33 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به تایید نهایی سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسید .
در دیماه سال 1379 بامصوبه مجلس شورای اسلامی و در راستای اصلاح و بهسازی تشکیلات دولت و به منظور فراهم آوردن موجبات توسعه پایدار کشاورزی و منابع‌طبیعی و افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی و در جهت تامین مواد غذایی،رشد سرمایه‌گذاری، عمران و توسعه روستاها ومناطق عشایری و همچنین در جهت انسجام بخشیدن به برنامه‌ها و سیاست‌ها و رعایت پیوستگی وظایف و استفاده بهینه از امکانات و نیروی انسانی موجود وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی ادغام و وزارت جهادکشاورزی تشکیل گردید .
در سال 1380 در اجرای قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی معاونت آموزش و تحقیقات از حوزه( وزارت جهاد سازندگی سابق) با کلیه موسسات و مراکز تحت پوشش آن شامل: موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی، موسسه تحقیقات دامپروری(موسسه تحقیقات علوم دامی کشور)، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، مرکزتحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات مهندسی (پژوهشکده مهندسی جهاد) و مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) در سازمان تحقیقات، آموزش وترویج کشاورزی ادغام گردیدند .
در تیرماه 1381براساس نود و سومین جلسه مورخ 15/4/81 شورای عالی اداری اصلاح ساختار تشکیلاتی وزارت جهادکشاورزی در رابطه با وظیفه ترویج کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی به تصویب رسید و کلیه وظایف و فعالیت‌های آموزشی و تحقیقاتی بخش کشاورزی وزارت جهادکشاورزی در موسسات، شرکت‌های دولتی، مراکز و واحدهای سازمانی مستقل از سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی در این سازمان تجمیع گردید و با این اصلاحیه نام سازمان مذکور از سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی تغییریافت و در اجرای این مصوبه مرکز تحقیقات و بررسی مسائل روستائی (انتزاع از حوزه ستادی وزارت)، موسسه تحقیقات شیلات ایران (الحاقی از شرکت سهامی شیلات ایران)، مرکزتحقیقات چای (الحاقی از سازمان چای کشور)، مرکز تحقیقات کرم ابریشم (الحاقی از شرکت پرورش کرم ابریشم ایران) به سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی انتقال یافتند .
در سال 1380 پس از ادغام دو وزارتخانه کشاورزی و جهاد سازندگی با یکدیگر ، کتابخانه مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی‌ نیز‌ در پی ادغام‌ دو کتابخانه مرکز اطلاع‌رسانی‌ و خدمات‌ علمی‌ جهاد سازندگی‌ و مرکز اطلاعات‌ و مدارک ‌علمی‌ کشاورزی‌ فعالیتهای گسترده تری را آغاز نمود.
بررسی عملکرد بخش کشاورزی دراستان کردستان وضعیت بخش پتانسیل ها وچشم انداز آن رابرای برنامه ریزان ، مدیران وبهره برداران آش

کارمی سازد0 بنابراین گزارش عملکرد این بخش در سال 1381 ، باهمکاری کلیه زیربخشها تهیه وتدوین شده است تاتصویری از اثربخشی وکارائی رادرزمینه های اعتبارات عمرانی ، جاری وتسهیلات بانکی نمایان سازد0
مرکز تحقیقات جهادکشاورزی مریوان به انجام تحقیقات کاربردی وارائه الگوهای نوین تحقیقات متناسب با ویژگیها و استعدادهاونیازهای پژوهشی استان با هدف حرکت بسوی استقلال خودکفائی وتوسعه پایدار فعالیت خودرا شروع نموده است ودر حقیقت زیربنای توسعه روستایی استان میباشدباتوجه به این مهم ارائه نتایج تحقیقاتی به بخشهای اجرایی موجب تسریع دراجرای پروژه هاوبهینه شدن فعالیتهای تولیدی در سطح روستاخواهدبود ودرحال حاضر دارای هفت بخش تحقیقاتی است که عبارتند از:(منابع طبیعی، علوم دامی، دامپزشکی، آبخیزداری،اصلاح وتهیه نهال وبذر،آفات وبیماریهای گیاهی ،آب وخاک)که هم اکنون عهده دار تحقیقات درزمینه های مختلف میباشد0
1-3- مرکز آموزش جهاد کشاوزی استان کردستان :
مرکز آموزش جهاد کشاورزی از سال 1360 در روستای موچش واقع در 60 کیلو متری شهرستان سنندج فعالیت خود را شروع و بنا به ض

رورت امر و مسائل منطقه مرکز فوق در اختیار واحد ژاندارمری قرار گرفت و از شهریور ماه 1361 مرکز به شهرستان سنندج انتقال یافت و با پذیرش 28 نفر دانش آموزش روستایی آغاز به کار کرد.ضمنا واحد آموزش جهاد سازندگی از سال 1366 فعالیت خود را آغاز و از سال 1369 با الحاق قسمتهایی از وزارت کشاورزی به وزارت جهاد سازندگی فعالیتها گسترده تر و این واحد به نام مرکز آموزش شهید غواصیه نام گرفت و از آن تاریخ نسبت به برگزاری آموزشهای ضمن خدمت کوتاه مدت و بلند مدت(مقطع دار)و همچنین پیگیری مسائل مربوط به دانشجویان بورسیه و تعهد خدمتی راکه از اهم وظایف بود شروع نمودو از سال 81 هر دو مرکز بصورت مشترک فعالیتهای فوق الذکر را ادامه میدهند.
ضرورت پیدایش و علل شکل گیری جهاد سازندگی :
1- انقلاب اسلامی و اسقلال :
زمینه های شکل گیری جهاد سازندگی و علل و عوامل پیدایش آن را بایستی در انقلاب اسلامی جستجو کرد شعائر انقلاب اسلامی برخاسته از مکتبی بود که امام خمینی ره به عنوان یک احیاگر دینی توانست آن مکتب را در عرصه های مختلف اجتماعی به شکلی پویا نشان دهد امام خمینی استقلال کشور را مهمترین عامل رهایی از بند استشمار بشمار آورده است با توجه به تاکید امام بر استقلال کشور پس از انقلاب اسلامی لازم بود که این استقلال در همه ابعاد، زمینه ظهور و بروز پیداکند .
2- استقلال اقتصادی :
زیربنای اقتصادی کشور قبل از انقلاب مبتنی بر یک ساختار وابسته و دیکته شده از سوی کشورهای غربی در جهت نیل به اهداف خودشان بود عوامل متعددی چون فقر و محرومیت، توازن در شهریاروستا، مهاجرتهای بی رویه روستائیان به شهر و توزیع ناعادلانه درآمدها به این معضل دامن می زد، ازطرف دیگر توجه به قشر محروم جامعه و دستگیری بینوایان در طول تاریخ از یک ساختار فرهنگی عمیق برخوردار بوده، لذا ضرورتی داشت که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تغییری بنیادین در امور زیربنایی کشور صورت پذیرد .
3- ترکیب سازمانی ادارات دولتی :
با پیروزی انقلاب اسلامی، تشکیلات دولت شاهنشاهی با همه ابواب جمعی اش به دولت انقلاب به ارث رسید و این در حالی بودکه ایجاد هرگونه تغییر اساسی در تشکیلات دولت مقبول نمی افتاد. از سوی دیگر انقلاب بر حفظ همان نهادهای سنتی تاکید داشت. اگر قرار بود ترکیب ساختاری یک سازمان دگرگون شود آن سازمان تنها ارتش شاهنشاهی بود چراکه ارتش بیشترین نقش را درکمک به حفظ آن رژیم ایفا می کرد و می بایست در اولویت حذف قرارگیرد. همچنین ترکیب سازمانی دولت شاهنشاهی، توان خدمت دهی به روستائیان را نداشت و بیشتر به شهرنشینان توجه داشت افکار عمومی، بوروکراسی رایج در ادارات و موئسسات دولتی را ر نمی تابید. حذف بوروکراسی دولتی نیاز به زمان داشت و انقلاب اسلامی نمی توانست بیش از این شاهد ادامه محرومیت روستائیان باشد .
4 – اولویت سرمایه گذاری در روستاها :
پس از پیروزی انقلاب اسلامی به طور طبیعی در مردم این انتظار ایجاد شدکه انقلاب باید توجه ای ویژه ای به محرومین بنماید. فقر و

محرومیت بیشتر شامل حال اطبقات روستایی می شد. بی توجهی کامل به روستائیان در 20 سال قبل از پیروزی انقلاب اسلامی منجر به مهاجرت بی رویه روستائیان به شهر و در نتیجه تخلیه روستاها و بی رونق شدن زندگی روستایی و افزایش فقر و محرومیت گردیده بود از طرف دیگر شعارهایی که مردم در زمان وقوع انقلاب علیه نظام شاهنشاهی می دادند باز این توقع را تشدید می کرد که انقلابیون بتوانند سایه سلطه شوم عوامل قبل از انقلاب ( خان ها،کدخدایان و;.. ) را از سرآنان بردارند .
5 – بررسی جمعیت و اشتغال در مناطق روستایی کشور
6 – سهم بخش کشاورزی در تولید ملی، صادرات و اشتغال
7 – خدمات ( آموزشی، بهداشتی و سایر تاسیسات و امکانات )

8 – درآمد هزینه خانوار روستایی
9 – نتایج آمارها و ضرورت توجه به روستا
با توجه به ارقام و اعداد ارایه شده می توان ضرورت توجه به روستاها و تشکیل سازمانی که متولی امور روستاها باشد را به صورت زیر خلاصه نمود (سال 1385 ) :
1- 53% ازجمعیت کشورراجمعیت روستایی تشکیل داده است (سال 1355) .
2- نرخ بیکاری در مناطق روستایی کشور 3/14% است که بیش از مناطق شهری 1/5% می باشد (سال 1355 ) .
3- 3/29% آبادیهای کشور در سال 1355، خالی از سکنه شده بودند و 7/60% روستاها زیر 100 نفر جمعیت داشته که در حقیقت 4/6% جمعیت روستایی را در خود جای داده است .
4- از مجموع شاغلین در سال 1359 ، 34% در بخش کشاورزی مشغول به کار بوده اند و در مناطق روستایی 9/58% شاغلین در بخش کشاورزی به کار مشغول بوده اند .
5- در سال 1358 ، 8/12% تولید ناخالص ملی متعلق به بخش کشاورزی است و 3/89% صادرات غیرنفتی کشور هم مربوط به کالاهی سنتی وکشاورزی می باشد .
6- درصد بیسوادی در مناطق روستایی کشور 5/69% در مناطق شهری کشور 5/34% می باشد ( سال 1355 ) .
7- 7/6% روستاها با 9/16% خانوار روستایی و 3/16% جمعیت روستایی از برق، 4/18% روستاها با 5/24% خانوار روستایی و 6/23% جمعیت روستایی از آب آشامیدنی برخوردار بوده اند و 8000 کیلومتر راه روستایی نیز موجود بوده است ( تا سال 1357 ) .
8- خانوارهای روستایی از تسهیلات و لوازم عمده زندگی کمتری نسبت به شهرنشینان برخوردار بوده اند ( سال 1355 ) .
9- هزینه های خانوار روستایی بیش از درآمد آنها بوده و در مقایسه با نقاط شهری کشور ازپس انداز منفی بیشتری برخودارمی باشند ( سال1358 ) .
1-4- فواید حسابداری دولتی در جهاد کشاورزی :
نقش حسابداری در موسسات دولتی ثبت وطبقه بندی وخلاصه کردن عملیات انجام شده در جهت تهیه اطلاعات مالی مفید برای دولت ونتیجتاً تنظیم عملیات بعدی برای پیش بینی صحیح اعتبارات در بودجه کشور می باشد بطور خلاصه می توان فواید حسابداری دولتی را به شرح زیر توجیه کرد.
1-نظارت در پرداخت هزینه و وصول وجوه بر اساس مقررات وقوانین
2-مراقبت در حسن اجرای بودجه برنامه ای از لحاظ انطباق هزینه های ادارات دولتی با اعتبارات پیش بینی شده در بودجه
3-کنترل عملیات ماموران اداره امور مالی از لحاظ صحت ودرستی
4-تهیه اطلاعات مالی وگزارشها وصورت حسابها برای راهنمایی مسئولان سازمانهای دولتی
فن دفتر داری
بکار بردن قواعد واصول فن حسابداری وثبت معاملات یا فعالیت های مالی اشخاص وموسسات را در حسابها ودفاتری که منطبق با احتیاج موسسات باشد فن دفتر داری می نامند.
دفتر داری ممکن است ساده یایک طرفه ، مترادف یا دوطرفه باشد در دفترداری ساده معاملات فقط در یک جا ثبت می شود یا به عبارت دیگر به یک طرف از معاملات توجه می شود وحال آنکه در دفترداری مترادف باتوجه به اینکه هر فعالیت مالی در دوجا اثر می گذارد یکی در بدهکار حساب گیرنده ودیگری بستانکار حساب دهنده که امروزه سیستم نگهداری حساب دوطرفه می باشد. پایه واساس دفتر داری دو طرفه تشخیص بدهکار وبستانکار حساب است .
تنخواه گردان
در قانون محاسبات عمومی به چهار نوع تنخواه اشاره شده است .

1-تنخواه گردان خزانه
2-تنخواه گردان حسابداری
3-تنخواه گردان پرداخت
4-تنخواه گردان شهرستان

تنخواه گردان خزانه :
تنخواه گردان خزانه عبارت است از اعتبار بانکی در حساب در آمد عمومی نزد بانک مرکزی ایران که به موجب قانون اجازه استفاده از آن به میزان معین برای رفع احتیاجات نقدی خزانه به وزارت دارایی داده می شود ومنتهی تا پایان سال مالی مورد عمل واریز می شود.
تنخواه گردان حسابداری :
عیارتست از وجهی که خزانه از محل اعتبارات مصوب برای انجام بعضی از هزینه های سال جاری وتعهدات قابل پرداخت سالهای قبل در اختیار ذیحساب قرار می دهد تا درذقبال حواله های صادر شده واریز وبا صدور در خواست وجه مجدداً در یافت گردد.
تنخواه گردان پرداخت :
عبارت است از وجهی که از محل تنخواه گردان حسابداری از طرف ذیحساب برای انجام پاره ای هزینه های جزیی در اختیار جمعدار قرار می گیرد تا به تدریج که هزینه های مربوط انجام می شود اسناد هزینه تحویل ومجدداً وجه در یافت دارد.
تنخواه گردان شهرستان :
برای هر ذیحساب شهرستان از طرف خزانه حساب مخصوص در شعبه بانک مرکزی ودر صورت نبودن شعبه مرکزی در بانک ملی ودر صورت نبودن بانک ملی در یکی از بانکهای دولتی محل افتتاح ووجه لازم برای پرداخت حواله های ادارات دولتی محل بحساب مذبور منتقل می شود ذیحساب در قبال حواله های پرداخت شده در خواست وجه صادر وبه خزانه می فرستد . خزانه وجه در خواست ها را در حدود اعتبارات ابلاغی به حساب بانکی ذیحساب منتقل می کند تقاضای برقراری تنخواه گردان حسابداری از طرف ذیحساب عنوان وزارت امور اقتصادی ودارای اداره کل نظارت براجرای بودجه به عمل می آید.
تقاضای رسیده باتوجه به اعتبارات مصوب مورد رسیدگی قرار گرفته وحکم برقراری تنخواه گردان از طرف وزارت امور اقتصادی ودارایی صادر خواهد شد.
سند در یافت اوراق بهادار:
جهت برگزاری مناقصه در سازمان جهادکشاورزی کمسیونی از چند نفر مسئولین تشکیل می گردد. وپاکت های شرکت کننده گان در مناقصه با حضور اعضای کمیسیون که شامل معاون اداری ومالی ،مسئول امورمالی ،دبیر کمیسیون معاملات ، مسئول اداره حقوقی ومسئول ماشین آلات برگزار می شود وافراد برنده مشخص وافرادی که برنده نشده اند مشخص می گردد. وکلیه چک های تضمینی طی نامه ای تحویل اوراق بهادار می گرددورسید در یافت صادر وتحویل نماینده کمیسیون معاملات می شود.
سند استرداد اوراق بهادار:
افرادی که در مناقصه برنده نشده اند چکهای آنها سند استراد صادر شده وتحویل صاحبان تضمین می گردد. وافراد برنده در صورت انعقاد قرار داد وتحویل ضمانتنامه بانکی چک های شرکت در مناقصه آنها بعد از سند استرداد به آنها عودت داده می شود ودر این میان بعضی از افراد که برنده دوم می باشند در صورت انصراف برنده اول چک برنده اول به نحو دولت ضبط می شود وبه حساب خزانه و.اریز می شود. وبا نفر دوم قرارداد انجام می گیرد ودر صورتی که برنده قرارداد ببندد چک نفر دوم آزاد میشود
کلیات

می دانیم که برای تشکیل هر سازمان هدفی لازم است .بعداز تعیین هدف وتدوین آن وسائل وابزاری که بارهبری ومدیریت وهمکاری نیروی انسانی واستفاده صحیح ازسایر عوامل تشکیل دهنده امکان نیل به اهداف فراهم گردد.اولین عاملی که برای تشکیل سازمان مورد نیازاست جاومکان می باشد وبعد وسائل وابزار ودرمورد سازمانهای تولیدی مواد اولیه وماشین آلات نیز به آن اضافه می شود .به این ترتیب سازمان شکل گرفته ومصداق می یابد.
بعد ازفراهم شدن مقدمات برنامه کارتنظیم وبه مرحله اجرا درمی آید .اولین قدم دراین قسمت ازکار تبدیل سرمایه نقدی به غیر نقدی می باشد که جهت روشن شدن بیشتر مطلب توضیحی هرچند کوتاه ارائه خواهد خواهد شد.
قدم آغازین تهیه وتدارک جاومکان مناسب برای تولید ونگهداری وتوزیع مواد وکالا می باشد که جزء مراحل اولیه واصلی حرکت به سو

ی هدف محسوب میگردد .چرا که باید محلی داشته باشد تاماشین آلات تولیدی درآن مستقر شده وبه کار بافتد  مواد اولیه خام مورد نیاز که تدارک وخریداری گردیده است درآنجا نگهداری شود تا درفرصت های بعدی تبدیل به کالای ساخته شده گردد وبعد ازبسته بندی برای فروش آماده توزیع شود .درجوار این محل ها نیز قسمتی باید وجود داشته باشد که واحدهای ستادی وپشتیبانی در آنجا مستقر گردند.
برای تامین محل دوحالت ممکن است پیش آید.حالت اول محلی ساخته شده ومناسب وجود داشته باشد واقدام به خرید آن گردد.یااینکه محلی را باید ساخت که دراین حالت زمینی خریداری شده وسپس ساختمان مورد نظر درآن احداث گردد.تااینجا ملاحظه میشود که مقداری ازسرمایه نقدی تبدیل به نوع دیگر از

سرمایه یعنی اموال غیر منقول گردیده است .
دومین حرکت خرید ماشین آلات و وسائل تولید است که مقداری از سرمایه را به خود اختصاص می دهد. به این ترتیب سرمایه نیز به نوعی دیگر ازاموال یعنی مال منقول تبدیل میگردد.ماشین آلات به محل استقرار خود حمل وطبق برنامه های ازپیش تعیین شده در آنجا نصب می شود ودرحقیقت از حالت منقول به غیر منقول تبدیل وضعیت می دهد .ملاحظه میشود که باز هم سرمایه نقدی است که تغییر شکل پیدا می کند.

به تدریج محل کارخانه آماده میشود ، محل اداری ومالی متناسب بانیاز ساخته وفعالیت آغاز میگردد. هنوز امکان بهره برداری وجود ندارد .باید اقدامات دیگری نیز بعمل آید وآن تهیه وتدارک وسائل وابزار کاراست ، چه اداری وچه فنی که باز هم ملاحظه می شود سرمایه نقدی تبدیل به نوعی مال گردیده است .
تااینجا به روشنی پیدا است که کل سرمایه ازحالت نقدی تبدیل به غیر نقدی ودرحقیقت به شکل اموال تغییر وضع

یت داده است .اموالی که به این ترتیب گد آوری شده از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده ودقیقاً وجود آنها حیات اقتصادی موسسه را رقم می زند.
این واقیت جنبه عام دارد ودر کلیه سازمان ها وموسسات اعم ازدولتی وغیر دولتی ،مشمول وغیرمشمول بنحوی مصداق پیدا می کند.

هیات امناء

ترکیب هیات امناء سازمان جهاد کشاورزی :
• وزیرجهاد کشاورزی (رئیس هیات امناء)
• وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری
• رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
• رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
• معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی(دبیر هیات امناء)
• یک نفر از معاونین اجرائی وزارت جهاد کشاورزی به انتخاب وزیر جهاد کشاورزی

• 2 نفر از اعضا برجسته هیات علمی دانشگاهها به معرفی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
• 3 نفر محقق برجسته وزارت جهاد کشاورزی به انتخاب وزیر جهاد کشاورزی

شرح وظایف هیئت امنای سازمان جهادکشاورزی :
• تصویب راهبردها و سیاست های کلی تحقیقات و آموزش سازمان بر اساس جهت گیریهای وزارت جهاد کشاورزی و برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.
• تصویب برنامه های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت سازمان.
• تصویب رویکردهای کلان تحقیقاتی و آموزشی سازمان.
• تصویب نحوه مصرف بودجه سالیانه و موافقتنامه های بودجه هزینه ای و در آمدهای اختصاصی سازمان
• تصویب آیین نامه های مالی، اداری، انتظامی، تشکیلاتی، تحقیقاتی و آموزشی که توسط رئیس سازمان پیشنهاد می شود.
• تصویب ایجاد، ادغام، انحلال و یا انتقال موسسات ، مراکز و ایستگاههای تحقیقاتی و آموزشی.
• تصویب تعرفه های ارائه خدمات و ضوابط تعیین قیمت فروش محصولات تولیدی موئسسات ومراکز تحقیقات سازمان با رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور .
• تصویب سیاست های کلی در خصوص نحوه توزیع در آمدهای اختصاصی سازمان
• تصویب برقراری روابط تحقیقاتی، آموزشی و فنی سازمان با سازمانها و مجامع پژوهشی و آموزشی بین المللی و خارجی و پرداخت حق عضویت سازمانه در این قبیل سازمانها و موسسات.
• اتخاذ تصمیم در مورد گزارشها و پیشنهاداتی‌که از طرف رئیس سازمان مطرح میشود.

( فرایندارائه اسنادهزینه جهت پرداخت به اشخاص حقیقی یاحقوقی )

1 عنوان فرایند: ارائه اسنادهزینه جهت پرداخت به اشخاص حقیقی یاحقوقی
2 هدف ازاجرای فرآیند: رعایت دقیق قوانین ومقررات مالی محاسباتی درپرداختهاوانجام کاردرکمترین زمان ممکن
3 عنوان خدمت گیرندگان : افرادحقیقی یاحقوقی که بنحوی ازانحاء باسازمان جهادکشاورزی استان درارتباط کاری می باشند
4 خدمت دهندگان : ریاست سازمان – معاونت اداری ومالی – مدیریت امورمالی
5 مدارک واطلاعات موردنیاز: اسنادهزینه باکلیه مستندات لازم که توسط معاونتهاومدیریتهای سازمان جهت پرداخت به مدیریت امورمالی ارائه می شود.
6 فرم های مورداستفاده : درخواست وسفارش خریدیادرخواست ارائه خدمت – صورت وضعیت یامدارک هزینه اعم ازفاکتورو;..- رسیدانباریاصورت مجلس تحویل کالا- سندهزینه – حواله پرداخت
7 شرح مراحل انجام کار:
1 7 – ارائه اسنادهزینه به مدیریت امورمالی وپاراف آن .( 5 دقیقه)
2 7 – ثبت دردفترامورمالی .( 5 دقیقه )
3 7-ارجاع به حسابداری تملک دارائیهای سرمایه های یاهزینه ای . ( 2 دقیقه)
4 7 – ارجاع به کارشناسان رسیدگی توسط مسئول حسابداری .( 5 دقیقه )
5 7 – حسابرسی-تطبیق باقوانین ومقررات مالی ومحاسباتی – موافقتنامه هاوکنترل مدارک وامضاء های مجاز. ( 30الی 60 دقیقه باتوجه به حجم ونوع سندهزینه )
6 7 – درصورت عدم نیازبه واخواهی امضاء ومهرتوسط رسیدگس کننده .( 5 دقیقه)
7 7 – درصورت واخواهی درج نواقص وموارداشکال دراسنادهزینه وعودات به واحدمربوطه جهت رفع ایرادات ونواقص . (15 دقیقه)
8 7-ارجاع اسنادهزینه به واحدتامین اعتبار. (10 دقیقه)

9 7- بررسی وثبت مبالغ هزینه براساس فصول مربوطه توسط واحدتامین اعتبار. ( 10 دقیقه)
10 7- امضاءومهرتوسط واحدتامین اعتبار.( 5 دقیقه)
11 7- ارجاع به متصدی صدورچک .( 5 دقیقه)
12 7- صدورجک دروجه ذینفغ توسط متصدی صدورچک .( 15 دقیقه)
13 7- امضاء ومهرسند توسط متصدی صدورچک .( 5 دقیقه)
14 7- بررسی وکنترل مجدد کیله مدارک توسط مسئول حسابداری وارسال جهت امضاءمدیرامورمالی.( 5 دقیقه )
15 7- بررسی وکنترل وامضاء سندهزینه وچک صادره شده توسط مدیرمالی وارجاع به دفترریاست سازمان یامعاونت اداری ومالی .( 15 دقیقه)
16 7- بررسی وامضاء توسط ریاست سازمان یامعاونت اداری ومالی وعودت به مدیریت امورمالی . (1روز)
17 7-اخذامضاء ازدریافت کننده چک .( 5 دقیقه)
18 7- مهرچک .تحویل آن به مشتری .( 5 دقیقه)
8- مسئولیت عوامل اجرائی : ریاست سازمان ( امضای سندهزینه – حواله – چک )- معاونت اداری ومالی درمواردتفویض شده ( امضای سندهزینه – حواله – چک )- معاونت ومدیریت مربوطه ( امضای مدارک هزینه )- مدیریت امورمالی ( امضای رسیدگی کننده – تامین اعتبار- سندهزینه – چک ).
9- تصویربخشنامه هاوآئین نامه ها: براساس قوانین ومقررات مالی محاسباتی – دستورالعملهای مربوطه که درمدیریت امو
11- مدت زمان انجام فرآیند : به ترتیب شرح مراحل انجام کاردربندهفت که جهت مرحله مشخص وبطورمتوسط ازمرحله شروع تاپایان فرآیند حدود یک روزکاری زمان لازم دارد.

( فراینداستردادتضمین حسن انجام تعهدات قراردادبه اشخاص حقیقی یاحقوقی )

1 عنوان فرایند: استرداد تضمین حسن انجام تعهدات.
2 هدف ازاجرای فرآیند: رعایت دقیق قوانین ومقررات مالی محاسباتی دراسترداد تضمینات .
3 عنوان خدمت گیرندگان : افرادحقیقی یاحقوقی که بنحوی ازانحاء باسازمان جهادکشاورزی استان درارتباط کاری می باشند.
4 خدمت دهندگان : مدیریت امورمالی .
5 مدارک واطلاعات موردنیاز: ارائه فرم استرداد تضمین حسن انجام تعهدات- صورت جلسه تحویل موقت – صورت وضعیت قطعی انجام کارکه به تائیدمقامات مجازرسیده باشد.
6 فرم های مورداستفاده : فرم استراداد تضمین – صورت وضعیت – صورت جلسات تحویل .
7 شرح مراحل انجام کار:
1 7 – ارائه فر م استرداد تضمین به مدیریت امورمالی وپاراف آن .( 2 دقیقه)
2 7 – ثبت دردفترامورمالی .(3 دقیقه )
3 7-ارجاع به حسابداری تملک دارائیهای سرمایه های یاهزینه ای . ( 2 دقیقه)
4 7 – ارجاع به کارشناسان رسیدگی توسط مسئول حسابداری .( 2 دقیقه )
5 7 – حسابرسی-تطبیق باقوانین ومقررات مالی ومحاسباتی کنترل مدارک وامضاء های مجاز. (10دقیقه )
6 7- درصورت عدم نیازبه واخواهی امضاء ومهرتوسط رسیدگس کننده .(1 دقیقه)
7 7–درصورت واخواهی درج نواقص وموارداشکال وعودات به واحدمربوطه جهت رفع ایرادات ونواقص . (10 دقیقه)
8 7-ارجاع فرم تائیدشده به جمعداری اموال واوراق بهادار(امین اموال ). (2 دقیقه)
9 7 – بررسی وکنترل براساس مشخصات قرارداد. ( 5 دقیقه)
10 7 – صدوربرگه استرداد تضمین واخذ امضاء ازتحویل گیرنده وارجاع به مدیرمالی . (5 دقیقه)
11 7- بررسی وامضاء تضمین ظهرنویسی شده یا نامه ابطال ضمانتنامه توسط مدیرامورمالی . ( 5 دقیقه )
8- مسئولیت عوامل اجرائی : مدیریت امورمالی ( امضای تضمین ظهرنویسی شده –نامه ابطال ضمانتنامه ).
9- تصویربخشنامه هاوآئین نامه ها: براساس قوانین ومقررات مالی محاسباتی – دستورالعملهای مربوطه که درمدیریت امو

رمالی موجودمی باشد.
10- فن آوری مورداستفاده : استفاده ازرایانه ونرافزارهای مالی ثبت واسترداد تضمینات درمراحل مختلف .
11- مدت زمان انجام فرآیند : به ترتیب شرح مراحل انجام کاردربندهفت که جهت هر مرحله مشخص وبطورمتوسط ازمرحله شروع تاپایان فرآیند حدود 30 دقیقه زمان لازم دارد.

( فراینداسترداد سپرده حسن انجام کارقراردادبه اشخاص حقیقی یاحقوقی )

1 عنوان فرایند: استردادسپرده حسن انجام کار.
2 هدف ازاجرای فرآیند: رعایت دقیق قوانین ومقررات مالی محاسباتی دراسترداد سپرده درکمترین زمان ممکن .
3 عنوان خدمت گیرندگان : افرادحقیقی یاحقوقی که بنحوی ازانحاء باسازمان جهادکشاورزی استان درارتباط کاری می باشند.
4 خدمت دهندگان : ریاست سازمان –مدیریت امورمالی .

5 مدارک واطلاعات موردنیاز: ارائه فرم آزادسازی سپرده حسن انجام کار-صورت جلسه تحویل کارکه توسط معاونتهاومدیریت های مربوطه به مدیریت امورمالی ارجاع می گردد.مفاصاحساب تامین اجتماعی و;
6 فرم های مورداستفاده : فرم آزادسازی سپرده حسن انجام کار- صورت جلسه تحویل موقت / قطعی کار.
7 شرح مراحل انجام کار:
7-1– ارائه فر م / نامه آزادسازی سپرده حسن انجام کاروپاراف آن .( 2 دقیقه )
7-2- ثبت دردفترامورمالی .(3 دقیقه )
7-3-ارجاع به حسابداری تملک دارائیهای سرمایه های یاهزینه ای . ( 2 دقیقه)
7 4 – ارجاع به کارشناسان رسیدگی توسط مسئول حسابداری .( 2 دقیقه )
7 5 – حسابرسی-تطبیق باقوانین ومقررات مالی ومحاسباتی کنترل مدارک وامضاء های مجاز. (20 دقیقه )
7 6 – درصورت عدم نیازبه واخواهی امضاء ومهرتوسط رسیدگس کننده .(5 دقیقه)
7 7–درصورت واخواهی درج نواقص وموارداشکال وعودات به واحدمربوطه جهت رفع ایرادات ونواقص . (10 دقیقه)
7 8- اعلام مبالغ دریافتی بابت سپرده به خزانه معین استان برابرمقررات . (1 روز)
97 – دریافت وجه ازخزانه استان . ( 1 دقیقه)
7 10 –واریزبحساب مربوطه وثبت دردفاتر . (1 دقیقه)
117- صدورسندوچک توسط مسئولین مربوطه درحسابداری . ( 20دقیقه )
7 12 – بررسی وامضاء توسط مسئول حسابداری ( 5 دقیقه )
7 13- بررسی وکنترل مجددتوسط مدیرامورمالی وارسال به دفترریاست سازمان یامعاونت اداری ومالی (15 دقیقه )
7 14- بررسی وامضاء توسط مقامات مجازسازمان وعودت به مدیریت امورمالی ( 1روز)
7 15– اخذامضاء ومهرچک (5دقیقه ).
7 16- تحویل چک به مشتری .
8- مسئولیت عوامل اجرائی : ریاست سازمان (امضای چک وسند پرداخت )- مقام مجازازطرف رئیس سازمان ( امضاء مدارک پرداخت )– مدیرامورمالی ( امضای چک –سند پرداخت – مدارک ).
9- تصویربخشنامه هاوآئین نامه ها: براساس قوانین ومقررات مالی محاسباتی – دستورالعملهای مربوطه که درمدیریت امورمالی موجودمی باشد.
10- فن آوری مورداستفاده : استفاده ازرایانه ونرافزارهای مالی ثبت واستردادسپرده وحسابداری درمراحل مختلف .
11- مدت زمان انجام فرآیند : به ترتیب شرح مراحل انجام کاردربندهفت که جهت هر مرحله مشخص وبطورمتوسط ازمرحله شروع تاپایان فرآیند حدود 5 روز زمان لازم دارد. قابل توجه است که جهت پرداخت به موقع سپرده افراد حقیقی وحقوقی مبلغی تحت عنوان تنخواه گردان ازخزانه معین استان دریافت وسپرده های موردنظر باتوجه به میزان موجودی بانک ازمحل تنخواه گردان پرداخت می شود که درصورت موجودی زمان پرداخت 1روزکاری طول می کشد.

( فرایندتحویل کالا ازانبار)

1عنوان فرایند: تحویل کالا ازانبار.
2هدف ازاجرای فرآیند: رعایت دقیق قوانین ومقررات درتحویل کالا درکمترین زمان ممکن .
3عنوان خدمت گیرندگان : افرادحقیقی یاحقوقی که بنحوی ازانحاء باسازمان جهادکشاورزی استان درارتباط کاری می باشند.
4 خدمت دهندگان : معاونت /مدیریت مربوطه –مدیریت امورمالی- مدیریت امورپشتیبانی .
5 مدارک واطلاعات موردنیاز: ارائه برگه درخواست کالا که توسط معاونتهاومدیریت های مربوطه به مدیریت امورمالی ارجاع می گردد.
6فرم های مورداستفاده : فرم درخواست کالا .
7شرح مراحل انجام کار:
7-1– ارائه فر م / نامه آزادسازی سپرده حسن انجام کاروپاراف آن .( 5 دقیقه )
7-2- ثبت دردفترامورمالی .(3 دقیقه )
7-3-ارجاع به حسابداری انبارها . ( 2 دقیقه)
7 4ارجاع به کارشناسان رسیدگی توسط مسئول حسابداری .( 2 دقیقه )
7 5 – حسابرسی-تطبیق باقوانین ومقررات مالی ومحاسباتی کنترل مدارک وامضاء های مجاز. (20 دقیقه )
7 6 – درصورت عدم نیازبه واخواهی امضاء ومهرتوسط رسیدگی کننده .(5 دقیقه)
7 7–درصورت واخواهی درج نواقص وموارداشکال وعودات به واحدمربوطه جهت رفع ایرادات ونواقص . (10 دقیقه)
7 8- بررسی وصدوربرگه حواله توسط متصدی صدورحواله . (15 روز)
97 – بررسی وامضاء توسط مسئول حسابداری انبارهایا مدیرامئرمالی . ( 5 دقیقه)
7 10 –ارجاع به مدیریت امورپشتیبانی .
117-بررسی وامضاء توسط مدیرامورپشتیبانی وارجاع به انبار.

7 12 – بررسی وتحویل کالا به تحویل گیرنده با گرفتن امضاء ازتحویل گیرنده.
8- مسئولیت عوامل اجرائی : ریاست سازمان – مقام مجازازطرف رئیس سازمان – مدیریت امورمالی .
9- تصویربخشنامه هاوآئین نامه ها: براساس قوانین ومقررات مالی محاسباتی – دستورالعملهای مربوطه که درمدیریت امورمالی موجودمی باشد.
10- فن آوری مورداستفاده : استفاده ازرایانه ونرافزارهای مالی حسابداری انبار درمراحل مختلف .
11- مدت زمان انجام فرآیند : به ترتیب شرح مراحل انجام کاردربندهفت که جهت هر مرحله مشخص وبطورمتوسط ازمرحله شروع تاپایان بند 7-9 فرآیند حدود 45 دقیقه زمان لازم دارد.

فصل دوم
2-1- اهداف ، برنامه ها و خدمات سازمان جهاد کشاورزی
اهداف و برنامه ها
هیات وزیران در جلسه مورخ 2/4/1381 بنا به پیشنهاد شماره 9041/89_ 13899/105 مورخ 7/9/1380 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده (2) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی – مصوب 1379_ شرح وظایف تفضیلی وزارت جهاد کشاورزی را به شرح زیر تصویب نمود:
الف_ سیاست گذاری ، برنامه ریزی و نظارت:
1_ تعیین سیاست ها و راهبردهای مربوط به بخش کشاورزی ، توسعه و عمران روستاها و مناطق عشایری و همچنین تنظیم و اجرای برنامه های توسعه کشاورزی در چارچوب سیاست های توسعه پایدار.
2_ انجام بررسی ها و اقدامات لازم به منظور برنامه ریزی تولید و تامین نیاز کشور به محصولات و فرآورده های کشاورزی و دامی و توسعه صادرات با رعایت مزیت های نسبی در چارچوب سیاست های بازرگانی کشور.
3_ تهیه تدوین اجرا و به هنگام سازی نظام های اطلاع رسانی کشاورزی و روستایی و استقرار نظام های آماری .
4_ تهیه استانداردها و ضوابط و برنامه ریزی لازم در زمینه تاسیسات و زیرمساخت های مورد نیاز تولید و تولید کنندگان بخش کشاورزی.
5_ نظارت و ارزشیابی عملکرد و فعالیت های موسسات و شرکت های وابسته به وزارتخانه و ایجاد هماهنگی های برنامه ای و عملیاتی لازم.
6_ نظارت و ارزشیابی برنامه ها، طرح ها، فعالیتها و اقدامات در حیطه وظایف وزارت جهاد کشاورزی به منظور سنجش میزان کارایی و اثر بخشی آن ها .
ب_ امور پژوهش ، آموزش و ترویج :
1_ انجام پژوهش های کاربردی و توسعه ای در زمینه های زیر
الف_ آب و خاک ، اصلاح بذر و نهال ، اصلاح نژاد، پرورش دام و آبزیان ، جنگل و مرتع و آبخیزداری آفات و بیماریهای گیاهی و راه های مبارزه با آن .
ب_ بهره برداری از فنون پیشرفت بیوتک

نولوژی و مهندسی ژنتیک در بخش کشاورزی ، تدوین شیوه های مناسب و استفاده از فناوری های نوین توسعه کشاورزی و دامی متناسب با شرایط اقلیمی و جغرافیایی کشور.
ج_ افزایش بهره بروری ، کاهش ضایعات و بهبود کیفی تولید محصولات و فرآورده های بخش کشاورزی.
د_ بیماری ها ، مایه ها ، سرم ها و م

واد بیولوژیک لازم برای پیشگیری و مبارزه با بیماری های دامی آبزیان و مشترک انسان و دام و تهیه و تولید آنها در کشور.
2_ حفاظت جمع آوری ، ارزیابی ، احیا و توسعه ذخایر توارث ژنتیکی ، تنوع زیستی گیاهی و ژرم پلاسم گیاهان زراعی ، باغی ، زینتی ، دارویی ، مرتعی ، جنگلی و دام و آبزیان و میکروارگانیزم ها و حشرات مفید و زیان آور کشاورزی در چارچوب وطایف محول شده .
3_ مطالعه و تحقیق به منظور توسعه کشاورزی و ارتقای جایگاه آن در اقتصاد ملی و توسعه روستایی و عشایری.
4_ برنامه ریزی و اجرای آموزش های علمی – کاربردی و فنی – حرفه ای شاغلان بخش کشاورزی و صنایع روستایی در چهارچوب سیاست های مصوب و همچنین آموزش روش ها و فنون نوین کشاورزی و دامداری به تولید کنندگان مربوط .
5_ مطالعه، طراحی و بهینه سازی الگوها و نظام های تولید و بهره برداری در بخش کشاورزی و ارزیابی و اصلاح مستمر آنها.
6_ برنامه ریزی و ارائه نتایج پژوهش های انجام شده به کارکنان ، تولید کنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی و نیز شناخت مسائل و مشکلات آنها و اقدام در جهت رفع آن از طریق اجرای برنامه های ترویجی.
1_ بررسی و مطالعه جامع حوزه های آبخیز کشور به منظور تهیه طرح های آبخیز داری و جلوگیری از فرسایش خاک و تهیه برنامه جامع استفاده از اراضی کشاورزی و منابع طبیعی و بهره برداری بهینه از این اراضی .

2_ برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم به منطور جلوگیری از تغییر و تبدیل کاربردی اراضی کشاورزی و جنگل.
3_ حفظ، احیاء گسترش ، حمایت و بهره برداری صحیح از جنگل ها و مراتع طبیعی و دست کاشت کشور و فراهم نمودن زمینه اجرای طرح های بزرگ جنگل کاری ، جنگل داری ، مرتع داری، ایجاد پارک های جنگلی و تفریگاه های طبیعی در چارچوب هدف ها و سیاست های توسعه پایدار و اعمال نظارت های لازم .
4_ برنامه ریزی و اجرای طرح های آبخیزداری و تثبیت شن های روان وبیابانی زدایی.
5_ تشخیص و تفکیک حریم قانونی اراضی ملی از مستثنیات اشخاص حقیقی و حقوقی و واگذاری منابع ملی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران و اجرای مقررات مربوط به مدیریت و واگذاری اراضی ملی و دولتی در چارچوب قوانین و مقررات موجود.
د_ امور زیربنایی کشاورزی و توسعه روستایی:
1_ توسعه مکانیزاسیون با توجه به ویژگیهای اقلیمی

و فرهنگی مناطق مختلف و ارائه خدمات حمایتی و فنی مورد

نیاز.
2_ یکپارچه سازی اراضی، احداث راه های بین مزارع، تجهیز و نوسازی مزارع و باغ ها به منظور استفاده موثر از منابع و نهادهای کشاورزی و ارتقای بهره وری در فرآیند تولید با تاکید بر بهبود بهره وری از آب .
3_ برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم در زمینه حفظ و اصلاح خاک و فراهم آوردن موجبات بهره برداری مطلوب از آن.
4_ فراهم آوردن موجبات لازم به منظور افزایش اثر بخشی و بازدهی آبیاری در مزارع و باغ ها.
5_ برنامه ریزی برای انتقال آب شبکه های 3و4 و انهار سنتس و قنوات ، توزیع و مصرف آب کشاورزی و انجام اقدامات لازم به منظور احداث، و نگهداری تاسیسات مربوط در چارچوب قوانین موجود.
6_ انجام وظایف ناشی از اجرای قانون توزیع عادلانه آب – مصرف 1361_ و اصلاحات بعدی آن.
7_ برنامه ریزی و انجام مطالعات لازم به منظور طراحی و اجرای طرح های کوچک توسعه منابع آب پس از کسب مجوز لازم از مقررات نیرو.
8_ برنامه ریزی و اقدامات لازم در جهت احداث، نگهداری و بهره برداری از بنادر شیلاتی و تاسیسات زیربنایی با رعایت وظایف سایر وزارتخانه ها.
9_ برنامه ریزی، اتخاذ تدابیر و پیش بینی ساز و کارهای لازم به منظور توسعه و عمران روستاها با هماهنگی سایر دستگاه ها.
10_ برنامه ریزی و ساماندهی کوچ و اسکان عشایر در چهارچوب طرح های جامع ناحیه ای.
11_ توسعه و حمایت صنایع کوچک تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و صنایع روستایی در چارچوب سیاستهای صنعتی کشور.
ه_ امور کشاورزی، دام و آبزیان:
1_ برنامه ریزی و اتخاذ تابیر لازم به منظور افزایش بهره وری از عوامل و منابع تولید کشاورزی و دستیابی به الگوهای کشت متناسب با منابع آب در دسترس، ظرفیت های تولید و شرایط اقلیمی مناطق مختلف کشور.

2_ تامین بهداشت دام و فرآورده های مربوط به آن و مبارزه با بیماریهای دامی و مشترک انسان و دام، قرنطینه دام و کنترل بهداشتی کشتارگاه ها و نظارت بهداشتی بر مراتع، آبشخورها ، محل نگهداری دام، کارخانه های تولید خوراک دام و سایر تاسیسات و مراکز تهیه ، نگهداری و عرضه فرآورده های خام دامی.
3_ نظارت و کنترل بر تولید، واردات و مصرف مایه ها و سایر مواد بیولوژیکی مورد مصرف دامی.
4_ برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم به منظور ایجاد و گسترش شبکه های پیش آگاهی و مراقبت ، پیشگیری، قرنطینه گیاهی و تشخیص و مبارزه با آفات و بیماریهای عمومی ، همگانی و سایر آفات و بیماری های گیاهی و نظارت بر ورود، تولید توزیع و مصرف سموم مورد نیاز بخش کشاورزی با رعایت شاخص های زیست محیطی کشور.
5_ برنامه ریزی و تهیه و اجرای طرح های مربوط به حفظ منابع دام، طیور و اصلاح نژاد و

بهبود تغذیه دام.
6_ توسعه کمی و کیفی تولیدات دامی و تدوین واجرای نظام دامداری کشور و ساماندهی کشتارگاه ها .
7_ برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر لازم در جهت حفظ احیاء توسعه و بهره برداری مناسب از منابع آبزی آب های تحت حاکمیت و صلاحیت دولت جمهوری اسلامی ایران و توسعه آبزی پروری در کشور.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
پنج شنبه بیستم 8 1395
(0) نظر
برچسب ها :
صفحه نخست پست الکترونیک وبلاگ تبیان
نوشته های پیشین
ازتاریخ 1395/09/1 تا تاریخ 1395/09/7 ازتاریخ 1395/08/8 تا تاریخ 1395/08/14 ازتاریخ 1395/08/1 تا تاریخ 1395/08/7 ازتاریخ 1395/07/22 تا تاریخ 1395/07/28 ازتاریخ 1395/07/15 تا تاریخ 1395/07/21 ازتاریخ 1395/07/8 تا تاریخ 1395/07/14 ازتاریخ 1395/07/1 تا تاریخ 1395/07/7 ازتاریخ 1395/06/22 تا تاریخ 1395/06/28 ازتاریخ 1395/06/15 تا تاریخ 1395/06/21 ازتاریخ 1395/06/8 تا تاریخ 1395/06/14 ازتاریخ 1395/06/1 تا تاریخ 1395/06/7 ازتاریخ 1395/05/22 تا تاریخ 1395/05/28 ازتاریخ 1395/05/15 تا تاریخ 1395/05/21 ازتاریخ 1395/05/8 تا تاریخ 1395/05/14 ازتاریخ 1395/05/1 تا تاریخ 1395/05/7 ازتاریخ 1395/04/22 تا تاریخ 1395/04/28 ازتاریخ 1395/04/15 تا تاریخ 1395/04/21 ازتاریخ 1395/04/8 تا تاریخ 1395/04/14 ازتاریخ 1395/04/1 تا تاریخ 1395/04/7 ازتاریخ 1395/03/8 تا تاریخ 1395/03/14 ازتاریخ 1395/03/1 تا تاریخ 1395/03/7 ازتاریخ 1395/02/22 تا تاریخ 1395/02/28 ازتاریخ 1395/02/8 تا تاریخ 1395/02/14 ازتاریخ 1395/02/1 تا تاریخ 1395/02/7 ازتاریخ 1395/01/22 تا تاریخ 1395/01/28 ازتاریخ 1395/01/15 تا تاریخ 1395/01/21 ازتاریخ 1395/01/1 تا تاریخ 1395/01/7
موضوعات
بدون موضوع (9150)
صفحه ها
فیدها
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 173641
تعداد نوشته ها : 9150
تعداد نظرات : 4
X